Olet täällä

Muotoilija (AMK), monimuotototeutus

Muotoilu, design banneri

Muotoilun ennakkotehtävä 2019 on julkaistu, klikkaa tästä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan muotoilijaksi

1.

Sopivasti tekemistä teorian kanssa

Pääset kehittämään osaamistasi erilaisissa tuotekehitys- ja tuotteistamisprojekteissa.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Runsaasti käytännön tekemistä jo opintojen aikana

Koulutuksen nimi: Muotoilun tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Muotoilija (AMK)
Laajuus: 240 opintopistettä, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Lähiopetuspäivät lv 2019-2020: 28.8.-1.9., 20.-21.9., 16.-19.10., 15.-16.11., 13.-14.12.2019 ja 17.-18.1., 7.-8.2., 10: 4.-7.3. ja 24.-25.4. 2020
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Muotoilijan kädenjälki näkyy kaikkialla. Tulevaisuus tarvitsee uusia palveluinnovaatioita!

Savoniassa sinusta tulee aktiivinen palvelumuotoilun ammattilainen. Sinä hallitset suunnitteluprosessin, visuaalista ilmaisua ja eri valmistustekniikoita. Opit myös kestävän kehityksen sekä liiketoiminnan merkityksen osana palvelumuotoilijan työtä.

Sopivasti tekemistä ja teoriaa

Muotoilun opiskelijana pääset heti kiinni käytännön tekemiseen. Suunnittelutaito, uskallus kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja, ovat muotoilijan perustyötä; pääset kehittämään näitä taitoja myös monialaisissa työelämän projekteissa.

Palvelumuotoilijan tehtävät ovat monipuolisia muun muassa tuotteiden, palveluiden, prosessien ja vuorovaikutustilanteiden suunnittelua. Muotoilijan työssä korostuvat asiakasymmärrys, aloitteellisuus, näkemyksellisyys ja tulevaisuuslähtöinen ajattelu.

Koulutuksen jälkeen sinä olet laaja-alainen muotoilun ja luovan suunnittelun osaaja; vahvuusalueesi on palvelumuotoilussa.

 Löydät meidät myös Instagramista @savonia_muotoilu

 

Opiskelijatarinoita

Kirsi Manninen

Yrittäjä Kirsi Manninen eli LITTLE BIG WOMAN toimii nykyisin koru- ja nahkamuotoilijana sekä taiji-opettajana. Kirsi valmistui Savonia muotoilusta vuonna 2014 ja on sitä mieltä, että koulutus antoi hänelle paljon eväitä tulevaisuuteen. Opiskelun aikana Kirsi oivalsi, että taide ja muotoilu tukevat toisiaan. Nyt opinnoista on jo tovi aikaa ja Kirsin on helppo antaa vinkkejä nykyisille sekä tuleville opiskelijoille.

Kirsi Manninen

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta, ennakkotehtävä ja valintakoe

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoe järjestetään 27.5.2019 klo 9 alkaen Opistotien kampuksella (Opistotie 2, 70200 Kuopio). Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse. Hakijat tuovat mukanaan ennakkotehtävän tullessaan valintakokeeseen. Muotoilija (AMK) monimuotototeutuksen ennakkotehtävä löytyy täältä.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (maksimi 100 p). Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti (joka osiosta on saatava vähintään 1 piste). Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Muotoilijan (AMK), monimuotokoulutuksessa ammattiopinnot painottuvat Palvelumuotoiluun. Jokainen opiskelija rakentaa omiin tavoitteisiin soveltuvan kokonaisuuden ja laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sen toteuttamiseksi. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa eli HOPSissa sinulla on mahdollisuus hyödyntää aiemmin hankkimaasi osaamista. Suuntaat opintojasi Palvelumuotoiluun muotoilustudioiden opinnoilla, työpaikallasi toteutettavilla kehittämisprojekteilla, ammatillisella harjoittelulla sekä opinnäytetyölläsi.

Pätevyys

Muotoilija (AMK) tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Koulutuksen sisältö

Muotoilijan monimuotoryhmän ammattiopinnot painottuvat palvelumuotoiluun. Monimuoto-opiskelu sopivat työelämässä oleville, sillä ne sisältävät runsaasti verkko-opiskelua. Lukuvuoden 2020 - 2021 lähiopetuspäivät: 28.-29.8., 18.-19.9., 14.-17.10., 13.-14.11., 11.-12.12.2020 ja 15.-16.1., 12.-13.2., 10.-13.3., 23.-24.4. ja 7.-8.5.2021 (muutokset mahdollisia). 

Työskentely palvelumuotoilun projektistudioissa koostuu mm. lähipäivien opetuksesta, etäopiskelusta ja itsenäisestä opiskelusta sekä verkko-opiskelusta. 

Opintojen rakenne

Muotoilijan koulutuksessa opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojen rakenne:

  • Muotoilun perusopinnot 65 opintopistettä
  • Ammattiopinnot 100 op
  • Valinnaiset opinnot 30 op
  • Harjoittelu 30 op
  • Opinnäytetyö 15 op

Muotoilija, päivätoteutus - Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämään. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana. Monimuotoryhmän opiskelija voi tehdä opinnäytetyönsä työpaikalleen tai tulevaan yritykseensä.

Opiskelijana olet kehittämässä työelämää opinnäytetyölläsi, samalla kun prosessi syventää omaa asiantuntijuuttasi. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio tai projekteista koostettu opinnäyte. Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Muotoilualan työtehtäviin sijoittumiseen vaikuttavat mm. opintovalintasi ja verkostoitumisesi opintojen aikana. Urapolkuasi suuntaat ja vahvistat esimerkiksi projektien, harjoittelun ja opinnäytetyösi avulla. Tavoitteena on, että tunnistat muotoilualan Palvelumuotoilun tehtäväkentän mahdollisuudet ja omat vahvuutesi toimia muotoilijana asiantuntijatehtävissä.

Töihin muotoiluyritykseen, liike-elämän palvelukseen vai kenties yrittäjäksi?

Valmistuttuasi voit toimia muotoilijana, joka työllistyy palvelumuotoilua tarjoavaan muotoiluyritykseen, tai työtehtäväsi voivat olla teollisuuden, kaupan tai liike-elämän aloilla, joissa tarvitsee palvelumuotoiluasiantuntijoita. Sinusta voi tulla myös muotoilualan moniosaaja, jonka tehtävänkuvassa yhdistyy poikkialaisuus ja luova suunnitteluosaaminen.

Tärkeä uramahdollisuus on oman osaamisen ja palveluideoiden jalostaminen yritystoiminnaksi jo opintojen aikana. Osana koulutusta saat perustaidot toimia alan yrittäjänä valmistumisesi jälkeen.

Kansainvälistyminen

Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme luona. Kyse voi olla opintojen, harjoittelun tai opinnäytetyön suorittamisesta. Muotoilun koulutuksella on pitkäaikaiset yhteistyösopimukset moniin eurooppalaisiin korkeakouluihin, lisäksi yhteistyökumppaneitamme on mm. Aasiassa ja Venäjällä.

Savonia on monikulttuurinen yhteisö, jossa opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Voit osallistua erilaisiin aktiviteetteihin esim. tutor-opiskelijatoiminnan kautta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Muotoilustudioiden projektien toimeksiannot tulevat alueen yrityksiltä, joiden edustajat vierailevat opintojaksoilla työelämän asiantuntijoina. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat käytännöstä nousevia tehtäviä. Työelämän toimeksiannot tutustuttavat sinut eri alojen opiskelijoihin sekä työantajien edustajiin ja pystyt luomaan omaa yhteistyöverkostoasi jo opintojen aikana. Projektiopintoihin liittyy myös yritysvierailuja toimeksi antaviin yrityksiin.

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian muotoilututkimuksen painopistealueita ovat mm. käyttäjäkokemukset, muotoilulähtöinen yrittäminen sekä kestävämuotoilu.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot luovat hyvän pohjan myös urakehitystä tukeville lisä- ja jatkokoulutuksille. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa opintojasi ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK). Muotoilija AMK-opintojen jälkeen voit hakea myös tiede- tai taidekorkeakouluun Suomessa tai ulkomailla.

Lisätietoa opetuskielestä

Opiskelu järjestetään pääsääntöisesti suomen kielellä mutta opintoihin sisältyy englanninkielisiä asiantuntijaluentoja, seminaareja, näyttelyitä sekä työpajoja.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3. - 1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Raili Mähönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 5819

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Muotoilun koulutus

Tutustu opetussuunnitelmaan
Muotoilun tutkinto-ohjelma, monimuoto

Katso alan esittelyvideo

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube