Olet täällä

Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus

Määritä suuntaviivat ympäristötekniikan kehitykselle

Määritä suuntaviivat ympäristötekniikan kehitykselle

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi

1.

Työtä lähellä

Pohjois-Savo on merkittävä ympäristöliiketoiminnan keskittymä Suomessa - alan yritykset työllistävät noin 3000 osaajaa.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Savonian ainutlaatuinen vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuslaboratorio antaa käytännönläheiset valmiudet työelämään.

Koulutuksen nimi: Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Yhteiskunnan kehittyminen on tuonut mukanaan suuria ympäristöasioihin liittyviä haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan ympäristötekniikan asiantuntijoita. Heidän on perehdyttävä tekniikan eri aloihin, ymmärrettävä luonnon asettamia vaatimuksia sekä sovellettava erilaista tietoa ja taitoa esimerkiksi suunnittelu- ja valvontatehtävissä.

Ympäristötekniikan opinnot antavat sinulle vankan osaamisen ja näkemyksen eri ympäristötoimialoille, kuten vesi- ja jätehuoltoon, ilmansuojeluun, energiatekniikkaan, pilaantuneen ympäristön hoitoon ja kunnostukseen.

Opinnoissasi korostuu käytännönläheinen tekemällä oppiminen, jossa apuna on Savonian ainutlaatuinen vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuslaboratorio. Opiskelijana pääset hyödyntämään tutkimuslaboratorion laitekantaa, ja osallistut samalla yrityksille tehtäviin projektitöihin.

Opinnoissasi voit syventyä vesihuoltotekniikkaan, ympäristönsuojeluun, ympäristörakentamiseen tai ympäristön ja teollisuusprosessien monitorointiin. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa Saksassa bioenergia-alan kaksoistutkinto, jolloin saat suomalaisen ympäristötekniikan insinööritutkinnon lisäksi saksalaisen biotekniikka-alan insinööritutkinnon.

Opiskelijavalinta, ennakkoaineisto ja valintakoe

Opiskelijavalinta

Osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla ja osa valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Todistusvalinnalla opiskelijaksi valitaan 9 hakijaa, joilla on parhaat ylioppilastutkintotodistuksen pisteet. Hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Todistusvalinnalla opiskelijaksi valitun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella valitaan 21 opiskelijaa.

Valintakoe

Valintakokeen aika ja paikka
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe on torstaina 31.5.2018 Opistotien kampuksella, os. Savonia AMK, Opistotien kampus, Opistotie 2, 70200 Kuopio.
Valitse luokkatila sukunimesi alun mukaan. Tiedot löydät pääaulan ilmoitustaululta.

 • Ilmoittautuminen klo 9.30 - 9.45
 • Alkujärjestelyt klo 9.45 - 10.00
 • Koeaika klo 10.00 - 12.30
 • Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00 (Tämän jälkeen ei myöhästyneitä hakijoita voida ottaa kokeeseen)

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeelle valitsemassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa (todistusvalinnalla opiskelijaksi valitun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen). Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin valtakunnallista valintakoetta käyttäviin tekniikan alan hakukohteisiinsa. Löydät tekniikan alan valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Lisätietoja valintakokeen sisällöstä ja ennakkoaineisto
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä, ja kokeesta tulee saada vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka luettavissa 17. - 31.5.2018 välisenä aikana osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Aikaisempiin valintakokeisiin voit tutustua Savonian sivuilla.

Ota mukaan
Ota mukaan valintakoetilaisuuteen valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti, passi, valokuvallinen Kela-kortti). Kokeessa saa käyttää tavanomaisia kirjoitusvälineitä (kynä, kumi, viivoitin, harppi, kulma-astelevy).

Valintakokeen aikana on laskimen käyttö ehdottomasti kielletty! Kokeen järjestäjä jakaa vastauslomakkeet ja apupaperia. Kokeessa ei saa käyttää kaavastoja, taulukkokirjoja, eikä sanakirjoja. Matkapuhelimen ja älykellon on oltava suljettuna kokeen aikana (äänettömäksi kytkeminen ei riitä).

Pysäköinti
Pysäköinti on Savonia AMK Opistotien kampuksen opiskelijoiden parkkipaikalla, seuraa opastusta

Ruokailu
Savonia-ammattikorkeakoulun yhteydessä on ruokala/kahvila. Ruokailu on omakustanteinen.

Muita ohjeita
Lisätietoja valintakokeesta antaa tarvittaessa opinto-ohjaaja Markku Oikarinen (markku.oikarinen@savonia.fi tai puh. 044 785 6360). Mikäli peruutat kokeeseen osallistumisen, siitä ei tarvitse ilmoittaa.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Opintojesi alussa suoritat kaikille ympäristötekniikan opiskelijoille yhteisiä opintoja. Kolmannen vuoden keväästä alkaen suuntaudut kahteen syventävään opintokokonaisuuteen. Valittavanasi olevat opintokokonaisuudet ovat vesihuoltotekniikka, ympäristönsuojelu, ympäristörakentaminen sekä ympäristön ja teollisuusprosessien monitorointi. Neljäntenä vuonna sinulla on lisäksi mahdollista syventyä biotekniikan käyttöön insinöörisovelluksissa suorittamalla edellisessä kohdassa mainittu kaksoistutkinto Saksassa.

Ympäristötekniikan opiskelijana voit lisäksi valita 15 op vapaasti valittavia opintoja, jotka suuntaavat ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä omien kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Sinulla on mahdollisuus sisällyttää opintoihisi myös Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden opintotarjontaa.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus.

Opetuksen kokeellinen osuus toteutetaan todellisessa tutkimusympäristössä kentällä ja laboratoriossa, jossa käytössäsi ovat korkeatasoiset laitteistot esimerkiksi puhtaan veden ja jäteveden käsittelyyn, biokaasun tuotantoon, ympäristömonitorointiin sekä sisä- ja ulkoilman laadun seurantaan. Suunnitteluun liittyvien harjoitustöiden tausta-aineistoina käytetään lähialueen todellisia tietopankkeja ja rakennuskohteita.

Opintojen rakenne

Ympäristötekniikan insinööriopintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta.

 • perusopinnot 40 op
 • ammattiopinnot 140 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnoissa luot laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten. Perusopintosi suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana, jolloin keskityt ympäristöalan eri osa-alueiden ymmärtämiseen, insinööritieteiden perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitoihin.

Perusopintojen jälkeen suorittamissasi yhteisissä ammattiopinnoissa luot vankan osaamispohjan ympäristötoimialoille. Koulutuksen johtavana ajatuksena on tarjota sinulle kattava kokonaisnäkemys ympäristötoimialalta ja syventää tietämystäsi työelämän tarpeiden mukaan.

Opintojen myöhemmässä vaiheessa, kolmannen vuoden keväällä ja neljännen vuoden syksyllä, syvennyt valitsemallesi aihealueelle:

 • vesihuolto
 • ympäristönsuojelu
 • ympäristömonitorointi
 • ympäristörakentaminen

Vesihuoltoon syventyessäsi voit toimia kuntien vesilaitoksilla tai vesihuoltotekniikan yrityssektorilla esimerkiksi tuotanto-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja rakentamistehtävissä. Jos valintasi on ympäristönsuojelu, voit toimia esimerkiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Mikäli kiinnostuksesi kohteet ovat ilmansuojelussa tai bioenergiassa, voit hakeutua alan tehtäviin Pohjois-Savon laajassa yrityskentässä. Valittavana oleva ympäristön monitorointi tarjoaa sinulle mahdollisuuden työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osa-alueella, jossa mittaustekniikka ja jatkuvatoimiset mittausjärjestelmät tuodaan avuksi ympäristön ja prosessien seurantaan. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia ympäristön havainnointiin ja prosessien ohjaukseen sekä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseen. Infrarakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Pohjois-Savo on merkittävä ympäristöliiketoiminnan keskittymä Suomessa, ja alueella toimivat ympäristö- ja bioenergiatoimialan yritykset työllistävät noin 3000 ihmistä. Sen lisäksi alueella toimii noin 500 henkilöä erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Ympäristöala tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia ja työpaikkoja opiskelijoille sekä alalla toimiville insinööreille.

Ympäristötekniikan koulutuksesta valmistuvana insinöörinä voit työskennellä tehtävissä, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristön suojeluun, hoitoon ja hallintaan, vesihuoltoon, vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen, ympäristörakentamiseen, ilmansuojeluun, jätehuoltoon, bioenergia-alaan, ympäristömittauksiin ja prosessien monitorointiin tai prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan.

Toimenkuvaasi voi kuulua tehtäviä mm. suunnittelu-, markkinointi-, työnjohto-, tuotanto-, rakentamis- tai hallintoasioihin liittyen, oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan. Työnantajina ovat esimerkiksi suunnittelutoimistot, jätehuoltoyhtiöt, energia- ja vesilaitokset, ympäristöteknologia-alan ja prosessiteollisuuden yritykset, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot, sekä alueiden ympäristökeskukset.

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle helpommat työmahdollisuudet Euroopan eri maissa.

Kansainvälistyminen kannattaa aloittaa jo opintojen aikana, sillä osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä Erasmus-opiskelijavaihdossa. Siellä opit luottaman omiin kykyihisi selviytyä kansainvälisissä tehtävissä sekä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Viimeisen opiskeluvuoden aikana voit suorittaa kaksoistutkinnon Saksassa, jolloin saat suomalaisen insinööritutkinnon lisäksi saksalaisen biotekniikan ja bioprosessien insinööritutkinnon. Ympäristötekniikan insinööriopintoihin on mahdollista sisällyttää valinnaisina opintoina myös työskentely kansainvälisessä Neptune-workshopissa.

Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian ympäristötekniikan opetusta suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä niin opetuksessa kuin soveltavassa tutkimuksessakin tehdään jatkuvasti myös ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Merkittävimmät ja aktiivisimmat ulkomaiset yhteistyökumppanimme ovat Saksassa (Ostfalia University of Applied Sciences), Puolassa (Wroclaw University of Technology) sekä Kiinassa (Shanghai Second Polytechnic University).

Savonia tekee aktiivista yhteistyötä myös alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa, ja opiskelijamme pääsevätkin usein osallistumaan tähän yhteistyöhön. Pitkäaikaisimmat ja vakiintuneimmat yhteistyökumppanimme ovat kampusalueella sijaitsevat Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Verkostoitumalla alan työnantajien kanssa mm. yritysvierailujen, projektiopintojen ja opinnäytetöiden kautta, saadaan jatkuvasti ajantasaista ja luotettavaa tietoa työelämän tarpeista ja odotuksista.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikössä tehdään mittavaa tutkimustoimintaa, johon myös sinulla opiskelijana on mahdollisuus osallistua. Tällä hetkellä tutkimuksen kärkihankkeet keskittyvät vesiturvallisuuteen (talousvesi ja kaivosvedet), ympäristön tilan jatkuvatoimiseen seurantaan sekä bioenergian ja ravinteiden tuotantoon yhdyskuntien ja teollisuuden jätevirroista.

Koulutus nivoutuu myös luontevaksi osaksi Savonian vesiturvallisuuden painoalan toimintaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot luovat hyvän pohjan myös urakehitystä tukeville lisä- ja jatkokoulutuksille. Insinöörinä voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työelämäläheisissä ylemmissä amk-tutkinnoissa (YAMK). Jatkokoulutus edellyttää työkokemusta alalta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa jatko-opintoja yliopistoissa tai tiedekorkeakouluissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomenkielellä. Neptune -projektiin liittyvien vierailevien opettajien käyttämä kieli on englanti.

Hakuaika
Kevään 2018 yhteishaku: 14.–28.3.2018.

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Merja Tolvanen
Puh: 044 785 6269
etunimi.sukunimi@savonia.fi

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Tekniikan ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Insinöörikoulutus, ympäristötekniikka

Valintakokeet
Tutustu aikaisempien vuosien valintakokeisiin

Isona insinööriksi?

Tutustu esitteeseen >>

Kevään 2018 yhteishaku

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr