Olet täällä

Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus

Määritä suuntaviivat ympäristötekniikan kehitykselle

Määritä suuntaviivat ympäristötekniikan kehitykselle

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi

1.

Työtä maapallon hyväksi

Ympäristöasioiden merkitys ja alan osaaminen korostuvat tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Työelämälähtöinen opetus ja ainutlaatuinen vesi- ja ympäristötekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio antavat käytännönläheiset valmiudet työelämään.

Koulutuksen nimi: Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Yhteiskunnan kehittyminen on tuonut mukanaan suuria ympäristöasioihin liittyviä haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan ympäristötekniikan asiantuntijoita. Heidän on perehdyttävä tekniikan eri aloihin, ymmärrettävä luonnon asettamia vaatimuksia sekä sovellettava erilaista tietoa ja taitoa esimerkiksi suunnittelu- ja valvontatehtävissä.

Ympäristötekniikan opinnot antavat sinulle vankan osaamisen ja näkemyksen eri ympäristötoimialoille, kuten vesi- ja jätehuoltoon, ilmansuojeluun, energiatekniikkaan, pilaantuneen ympäristön hoitoon ja kunnostukseen.

Opinnoissasi korostuu käytännönläheinen tekemällä oppiminen, jossa apuna on Savonian ainutlaatuinen vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuslaboratorio. Opiskelijana pääset hyödyntämään tutkimuslaboratorion laitekantaa, ja osallistut samalla yrityksille tehtäviin projektitöihin.

Opinnoissasi voit syventyä vesihuoltotekniikkaan, ympäristönsuojeluun, ympäristörakentamiseen tai ympäristön ja teollisuusprosessien monitorointiin. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa Shanghaissa ympäristötekniikan alan kaksoistutkinto, jolloin saat suomalaisen ympäristötekniikan insinööritutkinnon lisäksi kiinalaisen insinööritutkinnon.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 9 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 9 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 12 AMK-valintakokeen perusteella
   

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeet järjestetään 1.-5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Savonia järjestää AMK-valintakokeet 2. - 4.6.2020 aamupäivällä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

HUOM! COVID-19 Koronaepidemian vuoksi AMK-valintakokeen toteutukseen on tullut muutoksia. 

AMK-valintakoe muuttuu yksivaiheisesta kaksivaiheiseksi. Kokeen sisältö ei muutu.

Kokeen ensimmäinen vaihe järjestetään digitaalisena etäkokeena 4.6.2020. Koe järjestetään aamupäivällä ja iltapäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi aamupäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen aamupäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi iltapäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen iltapäivällä.

Kokeen toinen vaihe järjestetään kampuksella lähikokeena 23.-25.6.2020. Lähikokeeseen lähetetään erikseen kutsu, josta käy ilmi hakijan koepaikka ja –aika. Kummankaan kokeen ajankohtaa hakija ei voi itse valita eikä sitä muuttaa.

Kokeeseen liittyvät tarkemmat tiedot löydät ammattikorkeakouluun.fi –sivustolta. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan ne hakijat, jotka ovat saaneet korkeimmat pisteet kokeen ensimmäisessä vaiheessa. Ympäristötekniikan insinöörin päivätoteutuksen toisen vaiheen kokeeseen kutsutaan 36 hakijaa. 

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Opintojesi alussa suoritat kaikille ympäristötekniikan opiskelijoille yhteisiä opintoja. Kolmannen vuoden keväästä alkaen suuntaudut kahteen syventävään opintokokonaisuuteen. Valittavanasi olevat opintokokonaisuudet ovat vesihuoltotekniikka, ympäristönsuojelu, ympäristörakentaminen sekä ympäristön ja teollisuusprosessien monitorointi. Neljäntenä vuonna sinulla on lisäksi mahdollista syventyä ympäristötekniikan insinöörisovelluksiin suorittamalla edellisessä kohdassa mainittu kaksoistutkinto Shanghaissa.

Ympäristötekniikan opiskelijana voit lisäksi valita 15 op vapaasti valittavia opintoja, jotka suuntaavat ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä omien kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Sinulla on mahdollisuus sisällyttää opintoihisi myös Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden opintotarjontaa.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus.

Opetuksen kokeellinen osuus toteutetaan todellisessa tutkimusympäristössä kentällä ja laboratoriossa, jossa käytössäsi ovat korkeatasoiset laitteistot esimerkiksi puhtaan veden ja jäteveden käsittelyyn, biokaasun tuotantoon, ympäristömonitorointiin sekä sisä- ja ulkoilman laadun seurantaan. Suunnitteluun liittyvien harjoitustöiden tausta-aineistoina käytetään lähialueen todellisia tietopankkeja ja rakennuskohteita.

Opintojen rakenne

Ympäristötekniikan insinööriopintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta.

 • perusopinnot 40 op
 • ammattiopinnot 140 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnoissa luot laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten. Perusopintosi suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana, jolloin keskityt ympäristöalan eri osa-alueiden ymmärtämiseen, insinööritieteiden perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitoihin.

Perusopintojen jälkeen suorittamissasi yhteisissä ammattiopinnoissa luot vankan osaamispohjan ympäristötoimialoille. Koulutuksen johtavana ajatuksena on tarjota sinulle kattava kokonaisnäkemys ympäristötoimialalta ja syventää tietämystäsi työelämän tarpeiden mukaan.

Opintojen myöhemmässä vaiheessa, kolmannen vuoden keväällä ja neljännen vuoden syksyllä, syvennyt valitsemallesi aihealueelle:

 • vesihuolto
 • ympäristönsuojelu
 • ympäristömonitorointi
 • ympäristörakentaminen

Vesihuoltoon syventyessäsi voit toimia kuntien vesilaitoksilla tai vesihuoltotekniikan yrityssektorilla esimerkiksi tuotanto-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja rakentamistehtävissä. Jos valintasi on ympäristönsuojelu, voit toimia esimerkiksi tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten ympäristöjärjestelmien kehittämiseen, ympäristöriskien hallintaan tai pilaantuneen ympäristön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Mikäli kiinnostuksesi kohteet ovat ilmansuojelussa tai bioenergiassa, voit hakeutua alan tehtäviin Pohjois-Savon laajassa yrityskentässä. Valittavana oleva ympäristön monitorointi tarjoaa sinulle mahdollisuuden työskennellä voimakkaasti kasvavalla ympäristötekniikan osa-alueella, jossa mittaustekniikka ja jatkuvatoimiset mittausjärjestelmät tuodaan avuksi ympäristön ja prosessien seurantaan. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia ympäristön havainnointiin ja prosessien ohjaukseen sekä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseen. Infrarakentamisesta kiinnostuneet voivat toimia julkisen tai yksityisen sektorin ympäristörakentamisen suunnittelu- tai rakentamistehtävissä.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Pohjois-Savo on merkittävä ympäristöliiketoiminnan keskittymä Suomessa, ja alueella toimivat ympäristö- ja bioenergiatoimialan yritykset työllistävät noin 3000 ihmistä. Sen lisäksi alueella toimii noin 500 henkilöä erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Ympäristöala tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia ja työpaikkoja opiskelijoille sekä alalla toimiville insinööreille.

Ympäristötekniikan koulutuksesta valmistuvana insinöörinä voit työskennellä tehtävissä, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristön suojeluun, hoitoon ja hallintaan, vesihuoltoon, vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen, ympäristörakentamiseen, ilmansuojeluun, jätehuoltoon, bioenergia-alaan, ympäristömittauksiin ja prosessien monitorointiin tai prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan.

Toimenkuvaasi voi kuulua tehtäviä mm. suunnittelu-, markkinointi-, työnjohto-, tuotanto-, rakentamis- tai hallintoasioihin liittyen, oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan. Työnantajina ovat esimerkiksi suunnittelutoimistot, jätehuoltoyhtiöt, energia- ja vesilaitokset, ympäristöteknologia-alan ja prosessiteollisuuden yritykset, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot, sekä alueiden ympäristökeskukset.

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle helpommat työmahdollisuudet Euroopan eri maissa.

Kansainvälistyminen kannattaa aloittaa jo opintojen aikana, sillä osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä Erasmus-opiskelijavaihdossa. Siellä opit luottaman omiin kykyihisi selviytyä kansainvälisissä tehtävissä sekä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Viimeisen opiskeluvuoden aikana voit suorittaa kaksoistutkinnon Shanghaissa, jolloin saat suomalaisen insinööritutkinnon lisäksi kiinalaisen ympäristötekniikan insinööritutkinnon. Ympäristötekniikan insinööriopintoihin on mahdollista sisällyttää valinnaisina opintoina myös työskentely kansainvälisessä Neptune-workshopissa.

Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian ympäristötekniikan opetusta suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä niin opetuksessa kuin soveltavassa tutkimuksessakin tehdään jatkuvasti myös ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Merkittävimmät ja aktiivisimmat ulkomaiset yhteistyökumppanimme ovat Saksassa (Ostfalia University of Applied Sciences), Puolassa (Wroclaw University of Technology) sekä Kiinassa (Shanghai Second Polytechnic University).

Savonia tekee aktiivista yhteistyötä myös alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa, ja opiskelijamme pääsevätkin usein osallistumaan tähän yhteistyöhön. Pitkäaikaisimmat ja vakiintuneimmat yhteistyökumppanimme ovat kampusalueella sijaitsevat Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Verkostoitumalla alan työnantajien kanssa mm. yritysvierailujen, projektiopintojen ja opinnäytetöiden kautta, saadaan jatkuvasti ajantasaista ja luotettavaa tietoa työelämän tarpeista ja odotuksista.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikössä tehdään mittavaa tutkimustoimintaa, johon myös sinulla opiskelijana on mahdollisuus osallistua. Tällä hetkellä tutkimuksen kärkihankkeet keskittyvät vesiturvallisuuteen (talousvesi ja kaivosvedet), ympäristön tilan jatkuvatoimiseen seurantaan sekä bioenergian ja ravinteiden tuotantoon yhdyskuntien ja teollisuuden jätevirroista.

Koulutus nivoutuu myös luontevaksi osaksi Savonian vesiturvallisuuden painoalan toimintaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot luovat hyvän pohjan myös urakehitystä tukeville lisä- ja jatkokoulutuksille. Insinöörinä voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työelämäläheisissä ylemmissä amk-tutkinnoissa (YAMK). Jatkokoulutus edellyttää työkokemusta alalta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa jatko-opintoja yliopistoissa tai tiedekorkeakouluissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto suoritetaan pääasiassa suomen kielellä. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Merja Tolvanen
Puh: 044 785 6269
etunimi.sukunimi@savonia.fi

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Tekniikan ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Insinöörikoulutus, ympäristötekniikka

Isona insinööriksi?

Tutustu esitteeseen >>

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube