Olet täällä

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

Kouluttaudu tekemään hyvää työtä

Kouluttaudu tekemään hyvää työtä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan fysioterapeutiksi

1.

Terveyden edistäminen

Pääset panoksellasi vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Fysioterapeutti (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 40 (ensikertalaisille 32)

Koulutuksen tavoite

Fysioterapia on merkittävä osa kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, jonka tavoitteena on ihmisten, niin yksilöiden kuin ryhmienkin, terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Fysioterapeuttina osaamistasi tarvitaan yhä enemmän asiakkaan omassa elin- ja toimintaympäristössä. Ennaltaehkäisevän ja terveyttä edistävän fysioterapian merkitys kasvaa kaikissa ikäryhmissä.  

Fysioterapiaa opiskellessa pääset soveltamaan monen tieteenalan tietoja ja taitoja. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi erityisesti toimintakyky ja liikkuminen. 

Valmistuttuasi fysioterapeutiksi, työsi keskeisenä tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen toiminta- ja liikkumiskyky. Tärkeää on asiakkaan voimavarojen huomiointi ja ymmärrys hänen elinympäristöstään. Opiskelujesi aikana harjaannut käyttämään erilaisia fysioterapiamenetelmiä, joita ovat mm. terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia, esteettömyys ja ergonomia.

Opiskelijatarinoita

Samuli Rautakorpi

Harrastin yli kymmenen vuotta kilpaurheilua ja huomasin, miten tärkeää oman kehon huoltaminen on fyysiselle terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Halusin hakeutua alalle, joka auttaa ihmisiä pitämään huolta omasta kehostaan ja terveydestään. Käytännön harjoittelun tilat ja opetus olivat Savoniassa erinomaisia. Fysioterapiaopinnot valmistivat minua tulevaan ammattiini erittäin hyvin.

Samuli Rautakorpi

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 19 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 5 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 16 AMK-valintakokeen perusteella
   

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeet järjestetään 1.-5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Savonia järjestää AMK-valintakokeet 2. - 4.6.2020 aamupäivällä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

HUOM! COVID-19 Koronaepidemian vuoksi AMK-valintakokeen toteutukseen on tullut muutoksia. 

AMK-valintakoe muuttuu yksivaiheisesta kaksivaiheiseksi. Kokeen sisältö ei muutu.

Kokeen ensimmäinen vaihe järjestetään digitaalisena etäkokeena 4.6.2020. Koe järjestetään aamupäivällä ja iltapäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi aamupäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen aamupäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi iltapäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen iltapäivällä.

Kokeen toinen vaihe järjestetään kampuksella lähikokeena 23.-25.6.2020. Lähikokeeseen lähetetään erikseen kutsu, josta käy ilmi hakijan koepaikka ja –aika. Kummankaan kokeen ajankohtaa hakija ei voi itse valita eikä sitä muuttaa.

Kokeeseen liittyvät tarkemmat tiedot löydät ammattikorkeakouluun.fi –sivustolta. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan ne hakijat, jotka ovat saaneet korkeimmat pisteet kokeen ensimmäisessä vaiheessa. Fysioterapeutin päivätoteutuksen toisen vaiheen kokeeseen kutsutaan 40 hakijaa. 

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimin...

Pääaineen valinta

Fysioterapeutin koulutuksessa ei tehdä varsinaista pääainevalintaa. Opintojen edetessä osaamisesi kehittyy perustason osaajasta fysioterapian asiantuntijaksi. Asiantuntijaksi kasvetaan opintojaksojen sisältöjen, oppimistehtävien, ammattitaitoa edistävän harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. Voit laajentaa asiantuntijuuttasi valinnaisilla opinnoilla, joita voit valita omasta tutkinto-ohjelmastasi tai Savonian muusta opintotarjonnasta tai kesäopinnoista. 

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka tukee opintojesi etenemistä, ja jossa voit aiemmin hankkimaasi osaamistasi hyödyntää. Opiskelijana itse vastaat opintojesi etenemisestä. Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sinut hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, fysioterapeutiksi.

Fysioterapeutit toimivat laaja-alaisesti sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän alueilla itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Fysioterapeutti on terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntija, jonka asiantuntijuustehtävä korostuu tulevaisuuden palveluorganisaatioissa.

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa. Sinulla on mahdollista työskennellä myös Euroopan eri maissa.

Koulutuksen sisältö

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8 – 18 välillä.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemoissa painottuvat ammatillinen osaaminen, ikäosaaminen, yrittäjämäinen työskentelyote ja preventiivinen työskentelyote. Vuositeemat ovat:

1. vuosi: asiantuntijuuden aktivoituminen
2. vuosi: asiantuntijuuden kehittyminen
3. vuosi: asiantuntijuuden syveneminen
4. vuosi: fysioterapeutti asiantuntijana

Ensimmäisenä vuonna perehdyt fysioterapian lähtökohtiin, kehon rakenteeseen ja toimintaan. Opinnot etenevät biomekaniikkaan ja toimintakyvyn arviointiin. Samalla opiskelun ja oppimisen taitosi kehittyvät. Jo ensimmäisenä vuonna pääset harjoittelemaan fysioterapiayksikköön.  

Toisena opiskeluvuonna lisäät teoreettista ja käytännön osaamistasi fysioterapiasta. Teemoina ovat mm. kuntoutus, terveyttä edistävä neuvonta, esteettömyys ja terapeuttinen harjoittelu mm. manuaalinen terapia. Lisäksi pääset ideoimaan opinnäytetyötäsi. Kieliopinnot tukevat ammattitaidon kehittymistä ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista. Ammattitaitoa edistävät harjoittelut lisäävät fysioterapeuttista osaamistasi.  

Kolmantena opiskeluvuonna kehität asiantuntijuuttasi ja syvennät osaamistasi fysioterapiamenetelmien käytössä sekä hankit tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista. Sinulla on mahdollisuus harjoitella valintasi mukaan joko kotimaassa tai ulkomailla.  

Viimeisenä opiskeluvuonna syvennät asiantuntijuuttasi ja valmiuksiasi yrittäjänä toimimiseen. 

 

Opintojen rakenne

Fysioterapeutin opinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Osana opintojasi tulet osallistumaan myös työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka osaltaan tukee työelämävalmiuksiesi kehittymistä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Alta löydät esimerkkejä opintojen sisällöstä (kuva), tarkemmin opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä.

Fysioterapeutti, Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

 

Opiskeluusi kuuluva työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee ammattitaitosi ja työelämävalmiuksiesi kehittymistä. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana. Usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan väylän työelämään siirtymiseksi. 

Opinnäytetyön voit tehdä yksin tai parin kanssa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö tai koostettu opinnäytetyö. 

Tutustu opinnäytetöihin Theseuksessa>>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuasi sinulla on laaja-alainen ja vahva fysioterapian teoreettinen ja kliininen osaaminen. Osaamisesi koostuu monia tieteenaloja koskettavasta tiedosta, käytännöllisestä osaamisesta, eettisyydestä sekä vuorovaikutustaidoista.

Alasi asiantuntijana voit työskennellä sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän alueilla itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Ammatissa tarvitaan terapia- ja vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä, joita osana opintoja harjoitellaan. Mielikuvaa uramahdollisuuksista saat myös tutustumalla fysioterapeutin tehtävänimikkeisiin.

Tehtävänimikkeitä:

 • fysioterapeutti
 • yrittäjä
 • kuntoutusohjaaja
 • ryhmäliikuntaohjaaja
 • personal trainer
 • terveys- ja hyvinvointiasiantuntija
 • työfysioterapeutti
 • urheilufysioterapeutti
 • henkilökohtainen avustaja
 • eläinfysioterapeutti
 • projektikoordinaattori
 • projektityöntekijä
 • tiiminvetäjä
 • myyntineuvottelija
 • myyntiassistentti
 • hankekoordinaattori
 • hevostalousyrittäjä

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle helpommat työmahdollisuudet Euroopan eri maissa.

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista. Sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille erilaisiin alan kohteisiin tai oppia kansainvälisyyttä omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla tuutorina ja/tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä. Tutkinto-ohjelmassa opiskelijat osallistuvat aktiivisesti erilaisiin opiskelijavaihto-ohjelmiin.

Esimerkiksi Nordplus-verkosto (Ruotsi, Tanska, Islanti, Suomi, Liettua) mahdollistaa osallistumisesi intensiivikursseille, joissa opiskellaan vuosittain vaihtuvia fysioterapiaan liittyviä teemoja. Kurssikielenä on englanti ja opiskelupaikka vaihtuu vuosittain.

Savonialla on lukuisia yhteistyökorkeakouluja ympäri Eurooppaa. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Yhteistyökorkeakouluja on Espanjassa; La Coruna ja Salamanca, Portugalissa, Lissabon ja Tsekin tasavallassa Praha ja Ostrava, Belgiassa Gent, Ranskassa Pariisi ja Pohjoismaista Ruotsissa Uumaja ja Tanskassa Aalborg.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Erilaiset harjoittelupaikat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Lisäksi yhteistyötä tehdään Itä-Suomen yliopiston kanssa. Käytännönläheisessä Viretori-toiminnassa yhteistyökumppanina on mm. Kuopion kaupunki ja kaupunkilaiset sekä muita Savonian terveysalan tutkinto-ohjelmia.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltuva hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Opiskelijana voit hankkia uudenlaista osaamista erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Fysioterapeuttina urakehitystäsi tukevat erilaiset lisä‐, jatko‐ ja täydennyskoulutukset. Voit jatkaa opintojasi kahden vuoden työkokemuksen jälkeen myös oman alasi ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa (YAMK). Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Fysioterapeutin tutkinto on suomenkielinen tutkinto. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja, ja yksittäisiä opintojaksoja toteutetaan englannin kielellä.

Hakuaika
Kevään 2019 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6412

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Fysioterapeutti (AMK)

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube