Olet täällä

Agrologi (AMK), monimuotototeutus

Agrologiksi Iisalmessa

Agrologiksi Iisalmessa

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan agrologiksi

1.

Kokonaisvaltaista osaamista

Opit maaseutuelinkeinon huomispäivän liiketoiminta-ajattelun.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Savoniassa opinnot suoritetaan aina lähellä työtä. Luonnollisesti.

Koulutuksen nimi: Agrologi (AMK), monimuotototeutus
Tutkintonimike: Agrologi (AMK)
Laajuus: 240 opintopistettä, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi (mahdollisuus järjestää opetusta myös Varkauden ja Joensuun alueilla)
Toteutustapa: Monimuotototeutus (katso myös päivätoteutus)
Aloituspaikat: 30

Koulutuksen tavoite

Suonnonvara-alan koulutuksen tavoitteena on, että opit tuottamaan ruokaa ja luonnonvara-alan palveluita vastuullisesti ja kestävästi. Sinulle muodostuu opintojen aikana vahva ammatti-identiteetti, sekä halua ja osaamista työskennellä suomalaisen maaseudun hyväksi.

Savoniasta valmistuvana agrologina tulet olemaan verkostoitunut ja kansainvälisesti ajatteleva ammattilainen, ja ymmärrät maaseutuelinkeinoissa tapahtuvat muutokset. Tunnet perusteellisesti maatilatalouden biologiset prosessit ja niiden vuorovaikutuksen ympäristön kanssa sekä maaseudun monipuolisen yritystoiminnan. Ammattitaidossasi korostuvat liikkeenjohdolliset taidot, lisäksi sinulla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Suomalainen maaseutu ja maaseutuyrittäjyys muuttuvat sekä kehittyvät jatkuvasti. Laadukkaan ja turvallisen ravinnon sekä raaka-aineiden tuottaminen on maatalouden perustehtävä, joka elää muutoksen myötä. Tärkeitä tekijöitä ovat eläinten hyvinvointi, ympäristöstä ja ruokaketjun turvallisuudesta huolehtiminen, toisiaan täydentävät maaseutuelinkeinot ja myös kokonaisuutena elinvoimainen ja hyvinvoiva maaseutu.

Opiskelijatarinoita

Anne-Pauliina Rytkönen

Aloitin opiskelut Savoniassa syksyllä 2016. Opiskelen agrologiksi monimuotototeutuksella. Opiskelijoiden keskuudessa yksi ensimmäisen talven puheenaiheista oli kesän maatilaharjoittelu, johon jokaisella oli omanlaisensa odotukset. Koska olemme aikuisryhmä, oli kaikilla omat työnsä ja perheensä hoidettavana harjoittelun lisäksi. Tämä otettiin koulun puolesta hyvin huomioon, ja kaikille räätälöitiin omat tavoitteet ja tavat päästä niihin.

Anne-Pauliina Rytkönen

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta ja valintakoe

30 opiskelijaa valitaan valintakokeen perusteella. Valintakoe sisältää kaksi vaihetta; valintakurssin ja haastattelun.

Valintakurssi on 2 op laajuinen Agrologitutkintoon kuuluva opintojakso, joka tulee suorittaa 9.- 29.4.2018 välisenä aikana. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan päättymisen jälkeen, viimeistään 6.4. kaikille Agrologin monimuotoon hakeneille lähetään sähköpostitse ohjeet Savonian käyttäjätunnuksen hakemisesta sekä Moodleen kirjautumisesta. Hakijalla tulee olla verkkopankkitunnukset, jotta hän voi hakea Savonian account-palvelusta itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Valintakurssista voi saada maksimissaan 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 7 pistettä. Haastatteluun kutsutaan kaikki valintakurssin hyväksytysti suorittaneet hakijat. Haastattelut järjestetään 29. - 30.5.2018 Iisalmen kampuksella (Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi). Haastatteluaika kerrotaan haastattelukutsussa. Haastattelusta voi saada maksimissaan 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 7 pistettä.

Valintakokeen molemmat osiot (valintakurssi ja haastattelu) tulee suorittaa hyväksytysti ja siitä tulee saada vähintään 14 pistettä voidakseen tulla valituksi (maksimi 40 pistettä).

Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavat valintakurssin sisällytettyä agrologin tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat valintakurssin hyväksytysti, saavat siitä todistuksen.

Hakukohde ei ole mukana luonnonvara-alan valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun luonnonvara-alan valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssi ja haastattelun tulos muihin hakukohteisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Agrologina tunnet maatalouden biologiset prosessit, maaseutuelinkeinojen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen sekä maaseudun monipuolisen yritystoiminnan. Osaat myös hyödyntää työssäsi tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja. Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maaseutuyrittäjän tai asiantuntijan suuntautumisen.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, joka tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä, mutta toki henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Koulutuksen sisältö

Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Tarjoamme sinulle laadukasta kontaktiopetusta, jossa panostamme tekemällä oppimisesi ohjaamiseen, tekemällä oppimiseen, keskusteluihin ja verkostoitumiseen. Käytämme opetuksessamme joustavasti digitaalisia välineitä, joka luo sinulle mahdollisuuksia myös paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun. Pääset mukaan lähiopetukseen myös kotikoneeltasi.

Opintojen rakenne

Opinnoissasi valitset sinua kiinnostavan suuntautumisen (maaseutuyrittäjä tai asiantuntija), joka ohjaa ammattiopintojesi sisältöä. Voit poimia valinnaisiin opintoihisi opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai eri koulutusalojen opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.

Agrologi, monimuotototeutus, opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa>>

Uramahdollisuudet

Agrologikoulutus valmistaa sinut erityisesti toimimaan luonnonvara-alaan liittyvänä yrittäjänä tai alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Tyypillisesti agrologit työskentelevätkin yrittäjänä, tai alan neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, alan järjestöissä, kehittämishankkeiden ja koulutuksen parissa.

Tehtävänimikkeitä

  • maatila-/talliyrittäjä
  • asiantuntija
  • projektipäällikkö
  • projektityöntekijä
  • toiminnanjohtaja
  • kaupan alan erilaiset tehtävät
  • rahoitusneuvoja
  • vakuutusneuvoja
  • maatalous/hevostalousoppilaitoksen opettaja
  • EU-tarkastaja

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa agrologin opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa useassa Euroopan maassa ja lisäksi mm. Pohjois-Amerikassa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Kulttuurisia taitoja voitkin opiskella toimimalla tuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille, tai toimimalla vaikkapa alueen maahanmuuttajayhteisöissä.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa 60 op englanninkielellä oman opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyö työelämän kanssa on olennainen osa opintojasi Savonialla. Pääset opintojesi aikana laatimaan suunnitelmia ja tekemään töitä oikeiden yritysten kanssa. Opiskelijat ovat laatineet oikeille maatiloille mm. taloussuunnitelmia, maksuvalmiuslaskelmia ja budjetointia. Voit laatia suunnitelmia myös omalle yrityksellesi.

Yhteistyökumppaneitamme ovat maaseutuyritykset sekä maaseudun tutkimus-, kehittämis- ja neuvontaorganisaatiot. Teet opintojen aikana yrityksille ja hankkeille erilaisia selvityksiä ja analyysejä asiakastarpeen mukaan. Opintojen aikana pääset myös järjestämään alan tapahtumia ja tekemään lehteä.

Tutkimuksen painopisteet

Luonnonvara-ala on osa Savonian Vastuullisen ruokatuotannon painoalaa, joka toteuttaa alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, pääset osaksi painoalan toimintaa.

Vastuullinen ruokatuotanto>>

Jatko-opintomahdollisuudet

Agrologina voit jatkaa opintojasi ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK) kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Voit jatkaa opintojasi Savonialla Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelmassa (Agrologi Ylempi AMK).

Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa. Agrologi (AMK) -tutkinto antaa oikeuden hakea mm. Helsingin yliopiston Maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmaan.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan suomen kielellä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta (muita kuin kieliopintoja).

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3. - 1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Lisätietoja:
Kerttu Rönkkö
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6603

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Luonnonvara-ala

Opetussuunnitelma
Agrologikoulutus

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube