Olet täällä

Tietoa päivä- ja monimuotototeutuksesta

Savoniassa voit suorittaaAMK-tutkinnon joko päivä- tai monimuotototeutuksena. Päivätoteutuksessa yhdistyvät käytännön taidot ja vahva teoreettinen osaaminen, ja se tarjoaa hyvän pohjan tulevalle ammattiuralle. Monimuotokoulutuksen tavoitteena sen sijaan on ammattitaidon kehittäminen tai nostaminen ajantasaistamalla aikaisempi tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tutkinnossa hyödynnetään aikaisempia opintoja ja työkokemusta, ja opinnot voi suorittaa osittain työn ohella.

Monimuoto-opiskelu

Monimuotokoulutus tarkoittaa useimmille opiskelua työn ohessa. Opiskelu on monimuotoista ja sopeutuu siten työssäkävijän aikatauluihin. Opinnoissa vuorottelevat itsenäinen, kampuksen ulkopuolella tapahtuva opiskelu sekä kampuksella järjestettävä lähiopetus. Osassa koulutuksia lähipäiviä on hyvin vähän tai ei lainkaan. Opiskelijan on mahdollista käyttää omaa työympäristöä oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviä ja niiden kehittämistä osana opintoja. Oman alan työkokemuksen kautta hankittu osaaminen on eduksi, sillä voit hyväksilukea aiempaa osaamistasi. Opinnot etenevät itsenäisesti sekä ryhmässä opiskellen. Paikkakuntakohtaisesti on mahdollista järjestää oman paikkakunnan kampukselle mm. ryhmätyötiloja, etäyhteyksiä sekä lähiopetus- ja ohjaustapaamisia. Savonian kampukset sijaitsevat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Koulutuskohtaisesti teemme yhteistyötä myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kevään 2021 yhteishaussa olevat AMK-tutkintoon johtavat monimuotokoulutukset:

 

 

Ylemmistä AMK-koulutuksista kaikki haussa olevat koulutukset järjestetään monimuotototeutuksena. Eri alojen YAMK-koulutuksiin voit tutustua ylempien AMK-koulutusten sivulla >>

Alla olevalla videolla on kuvattu monimuotokoulutuksessa opiskelua Savoniassa.

 

Katso Minnan ja Maaritin kokemukset monimuotokoulutuksesta

 

Päivätoteutus

Päätoiminen opiskelu tarkoittaa kokopäiväistä opiskelua, eli opetusta on arkisin klo 8-18 välillä. Päätoimisesti voi opiskella myös monimuotokoulutuksessa ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Opinnoissa edetään säännöllisellä rytmillä opiskeluryhmän kanssa. Opiskeluviikon aikana käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä, joissa hyödynnetään ammattikorkeakoulun ja työelämän tarjoamia oppimisympäristöjä, ohjausta ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelutavan lähtökohtana on, että opiskelija tekee noin kahdeksan tunnin työpäiviä, viitenä päivänä viikossa. Osaaminen kasvaa ja opinnot etenevät ohjatusti ryhmän mukana.

Kaikki kevään 2021 yhteishaussa olevat päivä- ja monimuotokoulutukset löydät täältä >>

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube