Olet täällä

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet syksy 2019

Tämä on Savonia-ammattikorkeakoulua koskeva kooste ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksesta.

1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea Savonian ammattikorkeakoulututkintoihin.

1.2 Harkinnanvarainen haku

Savonia-ammattikorkeakoulu ei käytä harkinnanvaraista hakua.

1.3 Valintaperusteet

Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain valintaperusteet. Savonian hakukohteiden valintaperusteet löytyvät kunkin koulutuksen kuvauksista Savonian nettisivuilta ja Opintopolusta.

1.4 EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat muuntotaulukon mukaisesti. Lisäksi hakijoiden tulee ladata kopio tutkintotodistuksesta hakemukselle 25.9.2019 klo 15 mennessä. 

1.5 Työkokemus

Savonian rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinnassa voi saada pisteitä rakennusalan työkokemuksesta (2 kk työkokemusta = 1 piste). Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus. Tarkemmat ohjeet työkokemuksen laskemiselle löytyvät kyseisen koulutuksen valintaperusteista. Muissa Savonian amk-hakukohteissa ei pisteytetä työkokemusta.

2 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

2.1 Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen 

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

2.2 Pohjakoulutusvaatimus

Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimukset jokaiseen hakukohteeseen erikseen. Savonian ylempien tutkintojen pohjakoulutusvaatimukset on kerrottu kunkin koulutuksen kuvauksissa Savonian nettisivuilla ja Opintopolussa.

2.3 Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta (36 kk) työkokemusta, joka voi kertyä lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu syksyn haussa 31.12.2019 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus.

Tarkemmat työkokemusvaatimukset ja ohjeet työkokemuksen laskemiselle on kerrottu kunkin koulutuksen valintaperusteissa Savonian nettisivuilla ja Opintopolussa.
 

3 YHTEISET PERIAATTEET

3.1 Hakukelpoisuuden osoittaminen

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä osoittaakseen hakukelpoisuutensa, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on ladattava kopio yo-tutkintotodistuksesta hakemukselle 25.9.2019 klo 15 mennessä.

Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ladattava kopio tutkintotodistuksesta hakemukselle 25.9.2019 klo 15 mennessä.

Oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus hakijan valmistumisesta hyväksytään hakukelpoisuuden osoittavana todistuksena, jos virallista tutkintotodistusta ei pystytä toimittamaan ennakkoon ilmoitettuun määräaikaan mennessä viranomaistoiminnasta tai siihen rinnastettavasta syystä.

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan on lisäksi ladattava hakemukselle kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Pakolaisasemassa oleva tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee ladata hakulomakkeelle kopio kyseisestä päätöksestä 25.9.2019 klo 15 mennessä.

3.2 Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan pääsääntöisesti vasta opiskelijaksi hyväksytyiltä. Todistuskopioiden on oltava perillä korkeakoulussa 9.12.2019 klo 15 mennessä. Ylempiin tutkintoihin hakevilta pyydetään tutkinto- ja työtodistuskopiot jo hakuvaiheessa, jolloin tulee noudattaa annettua aikataulua.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Mikäli alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

3.3 Kielitaidon osoittaminen valinnoissa

Savonia ei järjestä erilistä kielikoetta hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Vieraskielisiin koulutuksiin hakevien kielitaito testataan valintakokeessa tai SAT-testillä.

3.4 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeissa  katso ohjeet erityisjärjestelyjen hakemiseen lisätietoa valintakokeista.

3.5 Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 2. koulumenestyspisteet
 3. työkokemuspisteet
 4. hakutoivejärjestys

Käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, Savoniassa käytetään arvontaa.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube