Olet täällä

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Tämä on Savonia-ammattikorkeakoulua koskeva kooste ammattikorkeakoulujen syksyn 2020 valintaperustesuosituksesta.

1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS
 

1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi hakea, jos on suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung (RP)- tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea Savonian ammattikorkeakoulututkintoihin.
 

1.2 Hakukelpoisuuden osoittaminen

Hakijat ilmoittavat hakulomakkeella suorittamansa pohjakoulutukset. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut, että koulutukseen valittu on suorittanut hakukelpoisuuteen vaadittavan pohjakoulutuksen. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos hakijalla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Suomalaisella tutkinnolla hakevat

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä osoittaakseen hakukelpoisuutensa, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on ladattava kopio yo-tutkintotodistuksesta hakemukselle syksyn yhteishaussa 23.9.2020 klo 15 mennessä.

Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla hakevat

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, RP/DIA) suorittaneiden on ladattava kopio tutkintotodistuksesta hakemukselle syksyn yhteishaussa 23.9.2020 klo 15 mennessä. Hakukautena valmistuvat lataavat Predicted Grades -dokumentin tai vastaavan väliaikaisen todistuksen edellä mainittuihin määräpäiviin mennessä, sekä kopion lopullisista arvosanoista 28.12.2020 klo 15 mennessä. 

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan on lisäksi ladattava hakemukselle kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Ulkomaisella tutkinnolla hakevat 

Ulkomaisella tutkinnolla hakevien on ladattava kopio tutkintotodistuksesta tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta hakemukselle syksyn yhteishaussa 23.9.2020 klo 15 mennessä. Hakukautena valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan (tai oppilaitoksen myöntämän väliaikaisen todistuksen valmistumisesta) 28.12.2020 klo 15 mennessä. 

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan on lisäksi ladattava hakemukselle kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Pakolaisasemassa olevat tai turvapaikanhakijat

Pakolaisasemassa oleva tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee ladata hakulomakkeelle kopio kyseisestä päätöksestä syksyn yhteishaussa 23.9.2020 klo 15 mennessä.

1.3 Harkinnanvarainen haku

Savonia ei käytä harkinnanvaraista hakua.
 

1.4 Valintaperusteet

Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain valintaperusteet. Savonian hakukohteiden valintaperusteet löytyvät kunkin koulutuksen kuvauksista Savonian nettisivuilta ja Opintopolusta.
 

1.5 Kielitaidon osoittaminen

Savonia ei järjestä erillistä kielikoetta hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Vieraskielisiin koulutuksiin hakevien kielitaito testataan valintakokeessa tai SAT-testillä.
 

1.6 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeeseen voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä sairauden tai vamman vuoksi. Ohjeet löytyvät täältä
 

1.7 Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 • koulumenestyspisteet
 • työkokemuspisteet
 • hakutoivejärjestys

Käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, Savoniassa käytetään arvontaa.
 

2 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS
 

2.1 Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen 

Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset jokaiseen hakukohteeseen erikseen.

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta alalta, jolle hakee. Työkokemusta voidaan laskea lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen. Työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2020 mennessä.

Tarkemmat pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset ja ohjeet työkokemuksen laskemiselle on kerrottu kunkin koulutuksen valintaperusteissa Savonian nettisivuilla ja Opintopolussa.
 

2.2 Hakukelpoisuuden osoittaminen

Ylempiin AMK-tutkintoihin hakevat lataavat kopiot tutkintotodistuksesta ja työtodistuksista hakemukselle 23.9.2020 klo 15 mennessä. 

Hakukelpoisuus tarkastetaan ennen opiskelijavalintojen tekemistä. Ammattikorkeakoulu voi tarvittaessa pyytää hakijan alkuperäiset todistukset tarkastettavaksi. Opiskelijavalinta on ehdollinen, mikäli hakija on todettu ehdollisesti hakukelpoiseksi siitä syystä, että työkokemusvaatimus ei täyty. Opiskelijan täytyy toimittaa pyydetyt todistukset annettuun määräaikaan mennessä. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos henkilö on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

 

2.3 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeeseen voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä sairauden tai vamman vuoksi. Ohjeet löytyvät täältä
 

2.4 Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 • koulumenestyspisteet
 • työkokemuspisteet
 • hakutoivejärjestys

Käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, Savoniassa käytetään arvontaa.

 
 
 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube