Olet täällä

Lukuvuosimaksu

Lukuvuosimaksu korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin syksystä 2017 alkaen

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.  Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lukuvuosimaksu peritään koulutuksista, jotka alkavat elokuussa 2017 tai myöhemmin. Lukuvuosimaksun suuruus vaihtelee eri korkeakouluissa.

Savonian hallitus on päättänyt lukuvuosimaksuista 23.5.2016. Lukuvuosimaksu koskee 1.8.2017 ja sen jälkeen aloittavia opiskelijoita, jotka hyväksytään opiskelemaan englanninkielistä AMK- tutkintoa tai ylempää AMK-tutkintoa. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lukuvuosimaksu laskutetaan vuosittain ja se tulee maksaa 31.7. mennessä. Mikäli opiskelija ei maksa lukuvuosimaksua määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeuden.

Savoniassa lukuvuosimaksut ovat:

  • englanninkielinen AMK-tutkinto 5000 euroa
  • englanninkielinen ylempi AMK-tutkinto 6000 euroa
     

Apurahat

Kaikki Savonian opiskelijat, jotka hyväksytään opiskelemaan englanninkielistä AMK-tutkintoa tai ylempää AMK-tutkintoa ja joidenka tulee maksaa lukuvuosimaksu, saavat ensimmäisenä lukuvuonna apurahan automaattisesti. Ensimmäisenä lukuvuonna apuraha kattaa 70 % lukuvuosimaksusta. Saadakseen apurahan opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan ja ilmoittauduttava lukuvuodelle läsnäolevaksi.

Seuraavina vuosina apuraha kattaa 50 % lukuvuosimaksusta. Saadakseen apurahan opiskelijan on suoritettava lukuvuoden aikana henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määriteltyjä AMK-opintoja vähintään 55 op ja ylempiä AMK-opintoja vähintään 30 op.

Apuraha voidaan myöntää vain norminmukaiselle tutkinnon suorittamisajalle. Norminmukainen tutkinnon suorittamisaika riippuu tutkinnon laajuudesta:

  • 60 op ylempi AMK-tutkinto - 2 vuotta
  • 90 op ylempi AMK-tutkinto - 3 vuotta
  • 210 op AMK-tutkinto – 3,5 vuotta
  • 240 op AMK-tutkinto – 4 vuotta
     

Tarvitseeko minun maksaa lukuvuosimaksua?

Jos olet EU/ETA maan tai Sveitsin kansalainen, sinun ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua.

Maksua ei myöskään peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksusta vapautuvat myös ne, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa. Lue lisää osoitteesta www.opintopolku.fi

EU-maat:

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt Kuningaskunta

ETA-maat:

Islanti, Liechtenstein ja Norja
 

Lue lisää

Migri – oleskelulupa

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube