You are here

Curriculum

Technology, Kuopio
Technology, Varkaus
Business, Kuopio
Music and Dance, Kuopio
Social and health care, Kuopio
Social and health care & rural Industries, Iisalmi
Multidisciplinary Studies
Basis of Education Competence Standards Structure of Studies Development of Expertise Methods and implementation Course Table

LI19SP Bachelor Degree Programme in International Business

Course Description

Code4 LLXR200
NameMera svenska på jobbet
Credits5 ects
ObjectivesOpiskelija syventää sekä suullisia että kirjallisia valmiuksiaan ruotsin kielessä. Hänellä on valmius toimia yritysympäristöissä yritysvierailuilla ja asiakastapaamisissa. Hän pystyy myös esittelemään yritystä ja sen tuotteita sekä osallistumaan pieniin palavereihin, tekemään muistiinpanoja ja muistioita. Hän pystyy laatimaan liikekirjeitä ja –viestejä. Lisäksi hän osaa esitellä ja markkinoida Suomea ruotsalaisille partnereille.
ContentSuullinen osio (3 op) Tala mera!: Yrityksen esittely, myyntitilanteet, yritysvierailu (sisältäen simuloidut tilanteet ja Suomi-tietoutta).

Kirjallinen osio (2 op) Skriv mera!: Liikeviestintää (esim. sähköposti, tarjous, markkinointikirje, reklamaatio), lyhyet arkipäivän työviestit, yritysvierailusta raportointi.
RequirementsAktiivinen osallistuminen lähitunneille ja palautettavat suulliset ja kirjalliset tehtävät. Ei lopputenttiä.
Grading Scale0 - 5
Course materialOpintojakson materiaali ilmoitetaan myöhemmin.
PrerequisitesOman koulutusohjelman pakollisen ruotsin kielen opintojakson tulee olla suoritettuna ennen opintojakson alkua.
Other Considerations
Contact
Löf Marja-Elina
Suhonen Inka-Mari

« Back to the Course Table

 

We reserve the right to make changes to the curriculum due to the need to update the content being studied.

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube