You are here

Curriculum

Technology, Kuopio
Technology, Varkaus
Business, Kuopio
Music and Dance, Kuopio
Social and health care, Kuopio
Social and health care & rural Industries, Iisalmi
Multidisciplinary Studies
Basis of Education Competence Standards Structure of Studies Development of Expertise Methods and implementation Course Table

LI19SP Bachelor Degree Programme in International Business

Course Description

Code4 LLXR100
NameSvenska på företaget
Credits5 ects
ObjectivesOpiskelija osaa kertoa itsestään ja esitellä omaa ammatillista profiiliaan. Opiskelija selviytyy työelämän tyypillisimmissä viestintätilanteissa ruotsin kielellä, hallitsee liiketalouden alan keskeisimmän sanaston sekä kykenee viestimään vuorovaikutustilanteeseen sopivalla tavalla. Opiskelija osaa tuottaa tavallisimpia työelämän dokumentteja sekä esitellä yritystä tai organisaatiota ja sen palveluja, tuotteita ja toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää talouselämän julkaisujen ja muiden tietolähteiden tarjontaa.
ContentKoulutukseen ja työhön liittyvä sanasto sekä liiketalouden alan perussanasto kirjallisissa (mm. työnhaun asiakirjat, sähköpostiviestintä, liikekirje) ja suullisissa viestintätilanteissa (mm. puhelinkieli, tuote-esittely, yritysesittely, asiakaspalvelutilanteet).
RequirementsOppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset testit.
Grading Scale0 - 5
Course materialHANSKA-AARE, Sari, KERÄNEN, Marit, LEHTOVIITA, Kirsi & PIRTTILÄ, Mia. 2014. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Edita Publishing Oy.
Prerequisites
Other ConsiderationsSuorittamalla tutkinto-ohjelmansa ruotsin kielen pakollisen opintojakson (liiketalouden alalla Svenska på företaget) hyväksytysti opiskelija osoittaa hallitsevansa valtion virkamiehiltä vaadittavan suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon (julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/ 2003, 6§).
Contact
Joona Tarja

« Back to the Course Table

 

We reserve the right to make changes to the curriculum due to the need to update the content being studied.

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube