You are here

RDI Projects

Project Information
NameYritysten kansainvälinen osaaminen
Start1.1.2010
End30.6.2013
Website-
StatusEnded
ContactMikko Heinonen
Description
PartnersHankkeen osatoteuttajat:
Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, Kuopio
Oulun yliopisto, taloustieteiden tiedekunta
Savon ammatti- ja aikuisopisto

Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset pk-yritykset, jotka toimivat pääasiallisesti maakunnallisissa teemaohjelmissa määritellyillä aloilla. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohdeyritysten kilpailukykyä parantamalla kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja sitä tukevaa palvelu-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Asiantuntijoina toimivat yliopistot, Savonia-amk, KIBS-yritykset ja yrityspalvelu-verkoston toimijat tapauskohtaisesti.
Funded byESR 2007-2013

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube