You are here

RDI Projects

Project Information
NameFast Track
Start1.11.2017
End31.10.2020
Website
StatusRunning
ContactMinna Tarvainen
DescriptionProject aims to form a systematic service model (as a part of Team Finland services) to support internationalization
and market entries of Finnish companies in northern Savo area. One specific aim is to find an efficient way to find
relevant cooperation partners in new target markets. Specific aim is also to support local companies in their
preparation work concerning e.g. international marketing material, cultural understanding and business branch related understanding.

Operations focus on building company groups (one group per year) who have common interest towards one target
market. Company groups will be trained in different ways and at the same time client/contact search will be started in the target market. The main effort will be on the company meetings and discussions in the target country, preparation work beforehand and specific program related to these cooperation meetings. Also support will be offered after the contact trips for the company groups.

As a result of the project the cooperation between international business service organisations in the area and globally will be clarified and developed, especially the Team Finland services.

Another result will be knowledge sharing between the project companies, as project companies will be both already
internationalised and not yet internationalised companies.
PartnersOsatotetuttajana hankkeessa on Kuopion alueen kauppakamari. Hankkeen tahtotilana on toimia tiiviissä yhteisyössä myös mm. seuraavien tahojen kanssa:

Team Finland organisaatiot
- Team Finland organisaatiot ovat keskeisessä roolissa hankkeen toiminta-aikana ja hankkeen päättymisen jälkeen;
organisaatioiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kunkin yritysryhmän osalta suunniteltaessa hankkeen
toimenpiteiden sisältöjä yritysryhmän tarpeiden perusteella.

Kuopion kaupunki
- Kuopion kaupunki on ilmoittanut yhteistyöhalukkuudesta tämän hankkeen kanssa. Kaupungin roolina voidaan nähdä
aluemarkkinointi ja estraadin rakentaminen. Hanke vastaa toimialojen näkyvyydestä ja kansainvälistymisen
edistämisestä ja kaupunki aluemarkkinoinnista. Yhdessä voidaan luoda vetovoimainen kokonaisuus. Tästä
yhteistyömahdollisuudesta käydään tarkemmat keskustelut kaupungin kanssa.

Muut seutukunnat/kaupungit maakunnan alueella
- Maakunnan muiden kuntien/kaupunkien kanssa sovitaan mahdollisesta yhteistyöstä soveltuvin osin.
Maakunnan yritysneuvojat, sekä kehitysyhtiöt
- Maakunnan yritysneuvojat ym kehittämisorganisaatioiden edustajat pidetään tietoisina toimenpiteistä ja
toimintamallin kehittämisestä.

Itä-Suomen yliopisto
- Keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä.

Kuopion terveysteknologian innovaatiokeskittymä ja mahdolliset muut toimialakohtaiset toimijat
- Innovaatiokeskittymän kanssa on sovittu yhteistyöstä; yhteistyön tarkempi muoto neuvotellaan hankkeen
alkuvaiheessa.
Funded byESR Flat Rate 2014-2020

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube