You are here

RDI Projects

Project Information
NameYhteisöllisen toiminnan kehittäminen tehostettua läsnäoloa vaativissa tilanteissa
Start1.1.2012
End28.2.2014
Websitehttp://viekku.wordpress.com/
StatusEnded
ContactAnna-Leena Ruotsalainen
Description
PartnersProjektin kohderyhmän muodostavat hankkeessa mukana olevien organisaatioiden pilotointiin osallistuvat työntekijät, Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan opettajat/opiskelijat ja Savon ammatti- ja aikuisopisto terveysalan opettajat/opiskelijat. Opiskelijat ovat mukana kartoitusvaiheessa sekä hyviin käytäntöihin perustuvan toimintatavan rakentamisessa.

Projekti tekee työelämän ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä kehittäen samalla alueellista osaamista ja tieto-taitoa. Projekti luo mallin, jossa kehitetään ja ylläpidetään työelämän osaamista. Toimintatapa tukee yksilön ammatillista kasvua ja samalla oppilaitosten osaaminen ja asiantuntijuus kehittyvät.

Lopullisina hyödynsaajina ovat Pohjois-Savossa sijaitsevien erilaisten palveluorganisaatioiden henkilöstö, asiakkaat ja omaiset sekä omaishoitajina työskentelevät henkilöt.

Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Kuopion yksikkö on hankkeen hallinnoija. Projektissa mukana ovat Savon ammatti- ja aikuisopiston sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Kuopion Yliopistollinen sairaala, Kuopion Kaupunki, perusturvan palvelualue ja Mäntykankaan Oppimis- ja ohjauskeskus, Mäntykankaan koulu.
Funded byESR Flat rate

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube