You are here

RDI Projects

Project Information
NameOmahoitoa ja etähoitoa tukevien asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden ja palveluprosessien kehittäminen perusterveydenhuollossa - ASSI -partnerihanke
Start1.10.2012
End31.12.2014
Website-
StatusEnded
ContactAnnikki Jauhiainen
Description
PartnersAssi-hankkeen hallinoija on Karelia-ammattikorkeakoulu.
Hankkeeseen osallistuvat toimijat ja niissä oleva kohderyhmät ovat:
- Joensuun kaupunki ja Kontiolahden kunta, perusterveydenhuollon asiakkaat kehitettävien case:ien osalta ja henkilöstö sekä vanhuspalvelujen henkilöstö ja lähiesimiehet
- Joensuun Työterveys, henkilöstö ja asiakkaat (asiakasorganisaatiot ja heidän henkilöstö) kehitettävien case:ien osalta
- Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, terveyspalvelujen asiakkaat kehitettävien case:ien osalta ja henkilöstö
- Lapinlahden kunnan terveydenhuollon asiakkaat kehitettävien case:ien osalta ja henkilöstö.

Assi-hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveydenhuollon opettajat ja opiskelijat. Opiskelijat tekevät hankkeessa erilaisia selvityksiä ja opinnäytetöitä sekä osallistuvat kansalaisten ohjaukseen ja opastamiseen sähköisten palvelujen
käytössä.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös
- sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka saavat tietoa sähköisiin palveluihin liittyvistä osaamisvaatimuksista, sähköisistä palveluista ja niiden käytöstä ammattilaisten,asiakkaiden ja organisaation näkökulmista
- alueella toimivat kansalaiset ja potilasjärjestöt, joille suunnataan
tiedotusta sähköisten palvelujen käytöstä.
Funded byESR Flat rate

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube