You are here

RDI Projects

Project Information
NameSimulaatiokeskuksen kehittäminen Savonia-ammattikorkeakouluun
Start1.3.2011
End30.11.2014
Websitehttp://simula2011.wordpress.com/
StatusEnded
ContactMarja Silen-Lipponen
Description
PartnersPerustettava simulaatiokeskus hyödyttää sekä pohjoissavolaisia terveydenhuoltoalan yrityksiä että Savonia-ammattikorkeakoulua. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan henkilöstö ja opiskelijat sekä Pohjois-Savon alueen terveydenhuolto-organisaatioiden ja -yritysten henkilöstö.

Toissijaisina ja lopullisina hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon terveyspalveluita käyttävät kansalaiset. Lisäksi simulaatiokeskuksesta tulee hyötymään Kuopion kaupunki, jonka imago ja profiloituminen terveysosaamisen kaupunkina vahvistuu entisestään.

Projektin hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysalan Kuopion yksikkö ja partnerina toimivat Kuopion yliopistollinen sairaala, yksityissairaala ITE Lasaretti sekä Aivotutkimuskeskus Neuron.
Funded byEAKR 2007-2013

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube