You are here

RDI Projects

Project Information
Name60100 Biotalous Erkko
Start1.1.2016
End31.7.2017
Website-
StatusEnded
ContactHeli Wahlroos
Description
PartnersKoordinoiva ammattikorkeakoulu: Hämeen Ammattikorkeakoulu
Kehittämisessä mukana olevat tahot: HAMK, JAMK, Karelia AMK, Lapin AMK, MAMK, OAMK, Savonia, SeAMK, YH Novia, TAMK sekä Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Erikoistumiskoulutuksen kohderyhmä
Toimijoita, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla. Työskentelevät yrityksissä, yrittäjinä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina, ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai toimivat suurimittakaavaisessa biotuotannossa tai sen raaka-ainehankinnassa. Kohderyhmään kuuluvilla tulee olla soveltuva luonnonvara-alan tai tekninen yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.
Funded byOpetus ja kulttuuriministeriö

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube