You are here

RDI Projects

Project Information
NameLitium-ioni akkuteknologian opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen Varkaudessa
Start1.11.2011
End30.6.2013
Websiteakkuteknologia.savonia.fi
StatusEnded
ContactPetteri Heino
Description
PartnersSavonia-ammattikorkeakoulutu on hankkeen hallinnoija. Osatoteuttajana on Savon koulutuskuntayhtymän (Savon ammatti- ja aikuisopisto) kanssa.

Kohderyhmänä ovat energia-alan yritykset, jotka työllistävät Savonia-ammattikorkeakoulusta ja Savon ammatti- ja aikuisopistosta valmistuvia opiskelijoita sekä yritykset, jotka käyttävät näiden energia-alan
tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. Tämän kohderyhmän oletetaan hyötyvän hankkeen tuloksista kuitenkin pääosin hankkeen toteutuksen jälkeen. Toteutusaikana erityisenä kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kouluttajat, joiden akkuteknologiaan liittyvän osaamisen kasvattaminen on hankkeen keskeisin tavoite. Välillisinä kohderyhminä olivat edellä mainittuje oppilaitosten energiatekniikan opiskelijat Varkaudessa ja Kuopiossa sekä akkuteknologian valmistamiseen ja soveltamiseen tarkoitettujen tuotantovälineiden laitevalmistajat.
Funded byManner-Suomen ESR-ohjelma

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube