You are here

RDI Projects

Project Information
NameVaali viisaasti vasikkaa
Start1.1.2016
End31.12.2018
Website
StatusEnded
ContactArja Korhonen
Description
PartnersEnsisijaisen kohderyhmänä ja välittöminä hyödynsaajina ovat pohjoissavolaiset maidon- ja
naudanlihantuottajat sekä muut vasikoiden kasvattajat.

Meijerit ja vasikkavälitystä hoitavat teurastamot ovat todenneet, että maitotilojen vasikoiden hoidossa ja ruokinnassa on osalla tiloista vakaviakin puutteita ja nämä puutteet näkyvät suoraan vasikkakuolleisuustilastoissa. Välitykseen lähetettävät vasikat eivät aina täytä laatuvaatimuksia ja nämä heikot vasikat ovatkin
kasvattamossa alttiina tarttuville hengitystie- ja ripulitaudeille. Vasikkamanagementin toiminnan tehostaminen ja laadukkaamman vasikka-aineksen saanti sekä maidontuotanto- että naudanlihantuotantoketjuun on hankesuunnittelun lähtötavoitteena.

Muut sidosryhmät: Osuuskunta ItäMaito, A-Tuottajat Oy/AtriaNauta, Snellman Lihanjalostus Oy, Faba
Funded byEMR flat rate 2014-2020

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube