You are here

RDI Projects

Project Information
NameAktiivinen SPV-tila, maatiljoen sukupolvenvaihdosten edistäminen Pohjois-Savossa
Start1.4.2012
End31.12.2014
Websitehttps://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/hankkeet/paattyneet/spv-tila.pdf
StatusEnded
ContactKalevi Paldanius
Description
PartnersHankkeen toteutuksesta vastaa MTK Pohjois-Savo ja Savonia-ammattikorkeakoulu.
Yhteistyökumppaneina toimivat maatilat, Pohjois-Savon kunnat, alueen muut oppilaitokset, ProAgria Pohjois-Savo, ELY-keskus.
Funded byMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube