You are here

RDI Projects

Project Information
NameKeNa - kehitystä naudantuotantoon
Start1.12.2011
End31.12.2014
Website
StatusEnded
ContactRisto Kauppinen
Description
PartnersKehitystä naudanlihantuotantoon -hankkeen vastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana toimii MTT/Kotieläintuotannon tutkimus (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Siikajoen toimipiste. MTT toteuttaa hankkeen yhteishankeperiaatteen mukaisesti yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.

Hankkeen kohderyhmiä ja suoria edunsaajia ovat kaikki hankealueen naudanlihantuottajat. Lisäksi hankkeesta hyötyvät myös maidontuotanto- ja kasvinviljelytilat. Toisena kohderyhmänä ovat lihan- ja maidontuotantotilojen kanssa työskentelevät neuvojat ja suunnittelijat eri organisaatioissa. Tiivis yhteistyö ja informoiminen hankkeen aikana hyödyttävät välillisesti tuottajia, kun neuvojat pystyvät paremmin tukemaan tiloja muutosprosessin hallinnassa. Hankkeen edunsaajiin kuuluvat myös elintarviketeollisuuden toimijat, teurastamot ja meijerit, sekä maatalousoppilaitokset.
Funded byMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube