You are here

RDI Projects

Project Information
NameP-Savolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke
Start1.3.2015
End31.12.2015
Website-
StatusEnded
ContactOsmo Miinalainen
Description
PartnersHankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto, josta toteutuksessa ovat mukana SIB Labs:in ja Sovelletun fysiikan laitoksen asiantuntijat. Savonia-ammattikorkeakoulu on hankkeen toteuttajakumppani, jossa toteutukseen osallistuu konealan ja rakennusalan toimijoita. Lisäksi mukana selvityksessä ovat Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston toimijat haastattelujen kautta.

Keskeisin kohderyhmä on alueen yritykset, jotka toimivat materiaaliteknologian alalla. Toisaalta kohderyhmänä ovat tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset ja sektoritutkimuslaitokset. Myös kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet saavat tietoa alueen laitekannasta, koulutustarjonnasta, analyysipalveluista ja tuotekehityskapasiteetista sekä pääsevät vaikuttamaan tuleviin kehittämiskohteisiin materiaaliteknologian aloilla.

Pidemmällä aikavälillä hanke vaikuttaa välillisesti eri oppilaitosten opiskelijoiden koulutustarjontaan ja
koulutusyhteistyöhön oppilaitosten kesken. Välillisesti hankkeen lopputuloksena tuotettava kehityssuunnitelma
vaikuttaa alueellisiin rahoittajiin keskeisimpien kehittämiskohteiden korostamisena.
Funded byEAKR Flat Rate 2014-2020

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube