You are here

RDI Projects

Project Information
NameKestävä kaupunkielämä
Start1.1.2012
End31.12.2015
Website-
StatusEnded
ContactOsmo Miinalainen
Description
PartnersToteuttajakumppaneina ovat ajoneuvojen toimittajayritykset sekä tiedonkeruuyritys MeshWorks Wireless Oy ja valtakunnallisen Eco Urban Living -konsortion koodinaattori, Synocus Oy. Projektin kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun Teknologia- ja ympäristöosaamisalueen henkilökunta sekä opiskelijat. Lopullisina hyötyjinä ovat toteuttajakummpanit sekä kohderyhmä. Laajemmin projektissa kerättyä tietoa siirretään hyödynnettäväksi valtakunnallisesti sähköajoneuvojen käytön edistämiseen.
Funded byEnergiatuki investointihankkeeseen

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube