You are here

RDI Projects

Project Information
NameISAT-EXPORT - menestystuotteilla koulutusviennin eturintamaan, EAKR
Start1.10.2011
End31.8.2014
Website-
StatusEnded
ContactPaavo Maskulainen
Description
PartnersHankkeen päätoteuttajana toimii Savonia AMK ja osatoteuttajana Karelia AMK.

Välittömänä kohderyhmänä ovat Savonia-AMK:n ja Karelia-AMK:n henkilöstö, kotimaiset ja ulkomaiset yhteistyöoppilaitokset ja verkostot, joiden kanssa kehitetään yhteistä tarjoamaa erikoistumalla ja ottamalla huomioon kohdealueiden erityiset tarpeet.

Välillisenä kohderyhmänä ovat

-suomalaiset yritykset joiden asiakkaat ulkomailla tarvitsevat erilaista täydentävää koulutusta ja konsultointia

-suomalaiset yritykset joiden ulkomainen henkilökunta tarvitsee täydentävää koulutusta ja konsultointia

-maakunnissa toimivat sektoritutkimuslaitokset ja sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot

-maakunnalliset yrittäjäjärjestöt

-maakunnissa toimivat ammatillisen koulutuksen oppilaitokset
Funded byEAKR 2007-2013

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube