You are here

RDI Projects

Project Information
NameRavinnehävikit euroiksi
Start1.6.2011
End28.2.2015
Websitehttp://rae.savonia.fi
StatusEnded
ContactArja Ruokojärvi
Description
PartnersSavonia-amk koordinoi RAE-hanketta. Hankkeen osatoteuttajia ovat ProAgriat Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala sekä MTT Maaninka, Suomen ympäristökeskus ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys.
Hankkeen keskeisin kohderyhmä on Itä-Suomen alueen maatalousyrittäjät. Muita hankkeesta hyötyjiä ovat maatalouden ympäristöpuolen neuvojat, viranomaistahot, koulutus ja tutkimuspuoli.
Funded byMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube