You are here

RDI Projects

Project Information
NameSaWe - Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa
Start1.1.2010
End30.9.2013
Website-
StatusEnded
ContactPirkko Ovaskainen
Description
PartnersVarsinaisen kohderyhmän muodostavat Savonia-ammattikorkeakoulun opettajat ja alueen terveysalan organisaatioissa työssä olevat toisen asteen terveysalan koulutuksen saaneet hoitajat sekä heidän mentorinsa ja lähiohjaajansa.

Projektin tuloksista hyötyvät eniten projektiin mukaan tulevat terveysalan kohdeorganisaatiot, jotka saavat ammattitaitoisia ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ammattilaisia ja toiminnan kehittäjiä. Välillisinä hyötyjöinä ovat varsinaisen kohderyhmän lisäksi myös terveysalan organisaatioiden henkilöstö ja kyseisten terveydenhuollon organisaatioiden asiakkaat saadessaan laadukasta hoitoa ammattikorkeakoulutasoiselta hoitohenkilökunnalta.

Projektista hyötyy Savonia-ammattikorkeakoulu kehittämällä koulutusta entistäkin työelämälähtöisemmäksi, mikä on ammattikorkeakoulutuksen keskeisiä tavoitteita. Hyötyjä ovat myös uudenlaisen virtuaaliopiskelua hyväksi käyttävän koulutusohjelman kehittäminen, tutkiminen ja käyttöönotto. Kehitetty koulutusmalli otetaan jatkossa käyttöön sairaanhoitajakoulutuksessa ja lisäksi myös muissa sopivissa terveysalan koulutuksissa.

Projektin aikana kehitettäviä koulutukseen liittyviä hyviä käytänteitä voidaan käyttää hyödyksi kaikessa ammattikorkeakoulukoulutuksessa erityisesti Itä-Suomi -yhteistyössä, mutta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisessä yhteistyössä.
Funded byESR 2007-2013

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube