You are here

RDI Projects

Project Information
NameOpen Innovation Space
Start1.5.2010
End30.9.2013
Websitehttp://ois10.blogit.fi/
StatusEnded
ContactMarja Gröhn-Rissanen
Description
PartnersProjektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintoihin osallistuvat henkilöt; asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat sekä yritysten ja julkisorganisaatioiden henkilöstö.

Projektin välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon elinkeinoelämä ja julkinen sektori.

Projektia koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Itä-Suomen yliopisto.

Funded byESR 2007-2013

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube