You are here

RDI Projects

Project Information
NameFood TestLab - Elintarvikkeiden testauslaboratorio ja tuotekehitys Pohjois-Savossa
Start1.11.2013
End31.12.2015
Website-
StatusEnded
ContactAnja-Riitta Keinänen
Description
PartnersHankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset kasvuhakuiset elintarvikealan pk-yritykset, jatkojalostusta suunnittelevat lähituottajat, julkinen ruokapalvelusektori sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten elintarvikealan opetus-, tutkimus- ja kehittämishenkilöstö: opiskelijat, opettajat, kehittäjät ja tutkijat sekä muut hankkeen piiriin tulevat toimija- ja asiantuntijatahot.

Projektin toiminta kohdistuu kuluttajiin tuotteiden arvioijina ja loppukäyttäjinä. Lisäksi välillisinä kohderyhminä ovat elintarvikeketjun ammattilaiset ja kolmas sektori.

Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:
-Itä-Suomen yliopisto (Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus ETTK, Kliinisen ravitsemustieteen laitos, Elintarvikebiotekniikan laitos, Kauppatieteiden laitos)
-Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
-Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), Kuopion yksikkö
-pohjoissavolaiset elintarvikealan yritykset
-pohjoissavolaiset elintarvikkeiden raaka-aineiden ja jatkojalosteiden lähituottajat
-Kuopio Innovation Oy/Elintarvikealan osaamiskeskusohjelma ja INKA-ohjelma
-Savon koulutuskuntayhtymä, Sakky
Funded byEAKR 2007-2013

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube