You are here

RDI Projects

Project Information
NameEläinterveyden tekijät
Start1.1.2011
End31.12.2014
Websitehttps://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/hankkeet/paattyneet/elte.pdf
StatusEnded
ContactKatriina Pylkkänen
Description
PartnersKoulutusohjelmien toteutuksesta vastaavat Savonia AMK ja Ylä-Savon ammattiopisto. Alueellisista asiantuntijajärjestöistä ovat mukana Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Itä-Suomen Yliopisto sekä neuvontajärjestö ProAgria.

Kolmevuotisessa hankkeessa tarjotaan vuosittain kahdelle tuotantoeläinlääkäriksi ja kahdelle hevossairauksiin erikoistuvalle eläinlääkärille mahdollisuus syventää osaamistaan puolen vuoden ajan tutkimus- ja kehittämishankkeissa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunnan ohjauksessa. Eläinterveyden tekijät -hankkeeseen liittyy myös laaja eläinterveyden koulutusohjelma, jonka kohderyhmänä ovat eläinlääkärien lisäksi tila- ja talliyrittäjät, eläintenhoitajat ja hoitajaopiskelijat sekä lomittajat.

Funded byESR 2007-2013

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube