You are here

RDI Projects

Project Information
NameKaivoskivien hyötykäyttö infrarakentamisessa
Start3.6.2013
End30.11.2014
Website
StatusEnded
ContactEero Antikainen
Description
PartnersProjektin koordinaattorina on Geologian tutkimuskeskus.

Kohderyhminä ovat kaivannaisteollisuuden ja infra-alan yritykset, jotka tuottavat ja hyödyntävät mineraalisia sivumateriaaleja.

Välilliset kohderyhmät
Projekti tuottaa tietoa viranomaisille sekä kunnille ja maakuntaliitolle maankäytön suunnittelua, kaavoitusta ja alueellisten rakennushannkeiden toteutusta varten.
Funded byEAKR FLAT RATE

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube