You are here

RDI Projects

Project Information
NameKaivosvesien mobiili tutkimusympäristö
Start1.10.2012
End31.8.2015
Website-
StatusEnded
ContactEero Antikainen
Description
PartnersProjektin koordinaattorina on Geologian tutkimuskeskus

Alan tuotteiden lähimarkkina-alue ulottuu koko fennoskandiaan johtuen kaivostoiminnan potentiaalista ja ympäristötekijöiden samankaltaisuudesta (kallioperä, maaperä, hydrologia, vuodenaikakierto, ilmastonmuutos). Varsinkin Ruotsin ja Norjan markkinat ovat realistiset ja kansallisten kohteiden lisäksi.
Projektin kohderyhmänä ovat Suomessa toimivat ja suunnitelussa olevat kaivokset, joiden kanssa on käyty neuvotteluja ja laadittu esiselvityksiä puhdistus- ja tuotantoratkaisujen tarpeista. Projektin ohjausryhmään haetaan edustajat erityisesti itäsuomalaisista kaivoksista (Altona-Mining/Kaavi, Mondo/Outokumpu,Sotkamo, Yara/Siilinjärvi).

Toinen projektin keskeinen kohderyhmä on tuotteita ja palveluja kehittävät itäsuomalaiset yritykset. Projekti on oppimisprosessi kohti teollisia sarjatuoteratkaisuja, johon osallistetaan hankintatoimessa potentiaaliset toimittajat. Hankkeen ohjausryhmään valitaan kaksi alueellista yritysedustajaa.
Funded byEAKR FLAT RATE

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube