You are here

RDI Projects

Project Information
NameINPYRE - Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäytön, prolyysiöljyn käytettävyyden sekä sähkön- ja lämmön yhteistuotannon kehitysympäristö
Start1.8.2012
End31.3.2015
Website-
StatusEnded
ContactJukka Huttunen
Description
PartnersProjektin varsinainen kohderyhmä on energia-alan yritykset, joilla on halua ja tarvetta käyttää Savonia-ammattikorkeakoulun sekä tiedekorkeakoulujen tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. Erityisenä kohderyhmänä tulee olemaan perustettava jätteenpolttoyhtiö ja pyrolyysiöljyyn perustuvien poltinlaitteiden toimittajat ja tuotekehittäjät/keksijät sekä pieniä sähköntuotantolaitteita kehittävät yritykset.

Toteuttajakumppaneina on alueen yrityksiä (hankkeen ohjausryhmän jäsenä)
Funded byEAKR FLAT RATE

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube