You are here

RDI Projects

Project Information
NameEVELINA - Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö - Savonia
Start1.9.2011
End30.9.2013
Website
StatusEnded
ContactRisto Niemi
Description
PartnersTekesin EVE-ohjelma jakaantuu viiteen ryhmittymään (konsortioon), joista Tampereella pääpaikkaansa pitävä EVELINA on yksi. Savonia on osa EVELINA-konsortiota (http://www.hermia.fi/evelina/). EVELINA-konsortion muut osapuolet ovat:
Hermia Oy (koordinaattori)
Tampereen teknillinen yliopisto
Sähköenergiatekniikan laitos
Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Vaasan yliopisto
ABB
Tampereen sähkölaitos
Taipale Telematics Oy
InfoTripla Oy
Meshworks Wireless Oy
Fibox Oy
Fleetlogis Oy
Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Wapice Oy
VTT
Elenia
Ec-Tools Oy
Kuopion Energia Liikelaitos

Savonia toimii hankkeessa läheisessä yhteistyössä European Batteries Oy:n, European Electric Car Ltd:n ja Navitas Kehitys Oy:n kanssa, mutta hankkeen rahoitus tulee yksinomaan Tekesin ja Savonian kautta. Ajoneuvohankintoihin saadaan avustusta työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM).
Funded byTekes

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube