You are here

RDI Projects

Project Information
Name
Start1.9.2018
End31.3.2021
Website
StatusRunning
ContactKaija Sääski
DescriptionThis project strenghtens the county of Northern Savonia by developing the international competitiveness and knowhow
of the small and medium sized enterprises in the area. This is done by developing new entrepreneurship
education possibilities and innovation commercialization services. High, knowledge based expertise is utlilized in new
Entrepreneurship Learning Environment, common for Savonia and Savo Consortium for Education. New, open
innovation commercialization process (based on coming ISO/TC 50501 standard) for the use of companies and
research organizations in the area is developed and introduced in this project. Entrepreneurship Learning Environment
is then integrated with the innovators and company founders to find the teams for new startups. The strategy for
entrepreneurship education in the area guides the work.
PartnersHankkeen koordinaattorina toimii Savonia. Osatoteuttajina toimivat Savon ammattiopisto (Sakky), Kuopion
kaupunki, Navitas Kehitys Oy ja Itä-Suomen yliopisto. Mukana toiminnassa ovat myös Iisalmen kaupunki ja Ylä-
Savon ammattiopisto YSAO). Kaikkien rooli on vahva innovaatioiden kaupallistamispalveluiden kehittämisessä,
oppilaitosten rooliin kuuluu lisäksi yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen.

Hankkeen kohderyhminä ovat:
• Savilahden toimijat (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, KYS, Kuopion kaupunki ja alueella toimivat yritykset (yhteisen
innovaatioprosessin kehittäminen sekä startup-yhteisöön kytkeytyminen, innovaatiofoorumit).
• Savilahden oppilaitokset (Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Savon ammatti- ja aikuisopisto (yhteisen yrittäjyyden
oppimisympäristön kehittäminen).
• Opiskelijat (yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, startup-yhteisö).
• Savilahden toimijoiden henkilökunta (yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi palveluineen, startup-yhteisö).
• Maakunnan yritykset (liiketoiminnan kehittäminen kytkeytymällä Savilahden innovaatioprosessiin ja toimijoihin,
maakunnan TKIO-ympäristöjen palvelut).

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat maakunnan muut yritykset ja kauppa alueen elinkeinoelämän vilkastumisien myötä.
Funded byESR Flat Rate 2014-2020

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube