You are here

RDI Projects

Project Information
Name
Start1.8.2018
End31.8.2019
Website-
StatusRunning
ContactArja Korhonen
Description
PartnersToteuttajakumppanit Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ProAgria sekä EkoCentria Sakky

Ensisijaisena kohderyhmänä ja välittöminä hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon- ja Pohjois-Karjalan alueen ylämaankarjan- ja kyytön erikoisluomulihaa tuottavat tilat, jotka tulevat sitoutumaan yhteistyöhankkeeseen elinkeinon ja tuotannon kehittämiseksi, jos esiselvityshankkeen tulokset sitä tukevat. Keskusteluja käydään myös tavanomaista tuotantoa harjoittavien kasvattajien kanssa siirtymisestä mahdollisesti luomuun ja mukaan yhteistyöhankkeeseen. Esiselvityshankkeen tulosten perusteella huomioidaan yhteistyöhankkeen mahdollinen laajeneminen myös Etelä-Savon ja Kainuun kasvattajien alueelle.
Funded byEMR flat rate 2014-2020

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube