Ohjaus, arviointi ja palaute

Opiskelun ohjaus

Oppimista ohjaavat lähtötasokuvaus, henkilökohtaiset tavoitteet sekä itsearviointi. Opiskelija tekee lähtötasokuvauksen ja harjoittelun henkilökohtaiset tavoitteet ennen harjoittelun alkua ja opettaja vahvistaa ne. Harjoittelun edetessä opiskelijan tavoitteet täsmentyvät. Tavoitteena on, että opiskelija saa henkilökohtaisen ohjaajan kullekin harjoittelujaksolle. Harjoittelua ohjaava opettaja osallistuu ohjaukseen. Mikäli harjoittelun aikana ilmenee ongelmia esimerkiksi opiskelijan ja potilaan välisessä toiminnassa, opiskelijan ja ohjaajan välisessä yhteistyössä tai muussa harjoittelua vaikeuttavassa asiassa, asioiden selvittelyssä voidaan käyttää puheeksiottolomaketta. KYS:n toimintamalli terveysalan opiskelijaohjauksen haasteellisiin tilanteisiin.

Arviointi ja palaute

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty / hylätty -periaatteella. Arvosana on joko opintojakson arvosana tai osa sitä. Harjoittelujakso arvioidaan opiskelijan itsearvioinnin perusteella arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija, ohjaaja sekä opettaja. Opettaja vastaa opintojakson arvioinnista. Harjoitteluun voi liittyä tehtäviä, jotka arvioidaan harjoittelun osana.

Arvioinnissa käytettävät ohjatun harjoittelun arviointikriteerit ja arviointilomake määräytyvät koulutusohjelmakohtaisesti.

Mikäli harjoittelupaikalla ei ole omaa palautejärjestelmää, voi harjoittelusta antaa palautetta harjoittelupaikalle ja ohjaajalle oheisilla lomakkeilla.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr