Avaimet, kulkuluvat ja käyttöoikeudet

Useissa harjoittelupaikoissa tarvitaan ns. kulkulupa. Esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalassa (Puijo ja Julkula) harjoitellessa opiskelija tarvitsee kulkuluvan sekä avaimen. Opiskelijat saavat nämä harjoittelun alkaessa infotilaisuudessa kliinisen hoitotyön opettajalta KYS:ssä.

Nimikylteissä tulee olla etu- ja sukunimi ja minkä koulutusohjelman opiskelija on sekä oppilaitoksen nimi.

Muista harjoittelupaikoista annetaan erilliset ohjeet harjoittelun orientoinnin yhteydessä.

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeudet

Ennen ensimmäistä Kuopion yliopistosairaalassa (KYS), KYSTER:ssä ja Kuopion kaupungin terveyspalvelussa toteutuvaa harjoittelua opiskelijan on osallistuttava Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut - opintojaksolle (STYAS1) , jossa opiskellaan mm. terveydenhuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioita ja suoritetaan seuraavat testit: "Tietojen turvallinen käyttö"(kanta/THL) ja "Arkistokoulutus http://www.kanta.fi/Arkistokoulutus/story.html. Testien todistukset on tulostettava (tietoturvatestiä ei tällä hetkellä (1/2017)  voi tulostaa, testi tehtävä opettajan läsnäollessa) ja säilytettävä itsellä myöhempää tarvetta varten sähköisenä ja paperisena. Opiskelija allekirjoittaa opintojakson aikana KYS:n SALASSAPITO- JA KÄYTTÄJÄSITOUMUKSEN (vaikka olisit KYSin työntekijä ja sinulla olisi voimassa olevat tunnukset - opiskelijana sinulla on eri profiili). Opiskelija saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen potilaskertomusohjelmistoon sekä tiettyihin muihin opiskelun kannalta olennaisiin tietojärjestelmiin. Tällainen käytäntö on myös muissa organisaatioissa.

Mikäli harjoittelu peruuntuu, on siitä tehtävä ilmoitus mahdollisimman pian, viimeistään kolme (3) viikkoa ennen harjoittelun alkua harjoittelua koordinaattorille, jotta käyttäjätunnus voidaan perua ilman kulukorvauksia.

Menettelyohjeita

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr