Perehdyttäminen ja työvuorot

PEREHDYTTÄMINEN

Harjoitteluun perehtyminen toteutetaan erikseen oppilaitoksessa koulutusohjelmittain ja tämä tulee lähtevän ryhmän lukujärjestykseen. Perehdyttämisellä on tärkeä merkitys harjoittelun onnistumisessa, joten huolehdi, että olet paikalla. Lisäksi harjoittelupaikat, kuten Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen Harjulan sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala sekä Ylä-Savon sote pitävät perehdytyksen keskitetysti. Muissa harjoittelupaikoissa perehdytys toteutetaan muulla tavalla.

Organisaatioiden perehdytykset ovat samansisältöisiä

KUOPION KAUPUNKI, Harjulan sairaala Yhdyshenkilö Kirsi Kortelainen (@kuopio.fi).  Tilaisuudet ovat Harjulan sairaalan KOULUTUSTILASSA (Rakennus 4, alakerta)

  • tiistaina 10.1.2017 klo 14-15

  • keskiviikkona 1.3.2017 klo 14-15

Ylä-Savon sote (kaikki Ylä-Savon Sote alueelle menevät opiskelijat). Yhdyshenkilönä opiskelijaohjausken koordinaattori Anna-Liisa Janatuinen (@ylasavonsote.fi).

Opiskelijoiden perehdytystilaisuudet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

KEVÄT 2017

  • 25.1.2017            klo 13 – 15 Iisalmen sairaala 2 krs, Salmi

  • 15.2.2017            klo 13 – 15 Iisalmen sairaala 2 krs, Salmi

  • 15.3.2017            klo 13 – 15 Iisalmen sairaala 2 krs, Salmi

  • 12.4.2017            klo 13 – 15 Iisalmen sairaala 2 krs, Salmi

  • 10.5.2017            klo 13 – 15 Iisalmen sairaala 2 krs, Salmi

    Perehdytystilaisuus on tarkoitettu kaikille Ylä-Savon SOTEssa harjoittelujaksolla oleville opiskelijoille tai harjoittelujaksolle tuleville opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet vastaavaan perehdytykseen. TERVETULOA!

 

Kuopion Yliopistollinen Sairaala (KYS). Klinikkaopettajat (@kuh.fi)  KEVÄT 2017:

  • viikko 2,  tiistai 17.1 klo 16.15 – 18.KYS, auditorio

********************************************************************************

TYÖVUOROT/ TYÖAIKA

Ohjatussa harjoittelussa noudatetaan työelämän sääntöjä. Opiskelijan työaika on päivä- ja iltavuorossa 8 h ja yövuorossa 10 h. Opiskelija ei saa kerätä vapaata tekemällä harjoittelua yhteen putkeen ilman viikoittaisia vapaapäiviä.

Työvuorolomake on virallinen asiakirja, joka tulee täyttää asianmukaisesti. Opiskelija vastaa työvuoromerkintöjensä paikkansapitävyydestä. Opiskelija vahvistaa toteutuneet työvuorot omalla allekirjoituksellaan ja ohjaaja hyväksyy ne. Opiskelija huolehtii, että toteutuneista työvuoroista jää harjoittelupaikkaan jäljennös ja alkuperäinen toimitetaan ohjaavalle opettajalle, joka voi antaa suoritusmerkinnän vasta saatuaan selvityksen toteutuneesta työajasta.

Jos opiskelija sairastuu, hänen tulee ilmoittaa siitä riittävän ajoissa ennen työvuoron alkua harjoittelupaikkaan. Sairauspäivä merkitään S:llä työvuorolomakkeeseen. Tarvittaessa on otettava yhteys ohjaavaan opettajaan. Poissaolot korvataan.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr