Olet täällä

Muotoilun koulutus

Savoniassa voit opiskella muotoilun tutkinto-ohjelmassa, jossa on neljä eri suuntautumisvaihtoehtoa. Valitset hakuvaiheessa yhden suuntautumisvaihtoehdon, jonka mukaan valmistut joko sisustus- ja kalustesuunnittelijaksi, korumuotoilijaksi, teolliseksi muotoilijaksi tai vaatetusmuotoilijaksi. Tutkintonimikkeesi on Muotoilija (AMK) tai Muotoilija (YAMK). Lisää koulutusvaihtoehdoista voit lukea osiossa Hakijalle.

Opintojen tavoitteena on, että osaat suunnitella ja kehittää tuotteita, ympäristöjä ja palveluja. Opiskelu ja työskentely alalla edellyttävät luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, kuvallista ja kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä vuorovaikutustaitoja. Oman alan seuraaminen on trendiherkällä alalla tärkeää. Opiskelet oppimisympäristössä, jossa työpajatyöskentely, erilaiset projektit, harjoittelu, tutkimus- ja tuotekehityshankkeet antavat valmiuksia työelämään ja tulevaisuuden ammattitehtävissä toimimiseen.

Muotoilijan tiedoilla ja taidoilla ideat ja mielikuvat muuttuvat tulevaisuuden tuotteiksi ja palveluiksi.

Savonia Muotoilu -www-sivut

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube