Olet täällä

Lahjoita

Tulevaisuus on tämän päivän tekoja. Sen rakentaminen tarkoittaa työtä alueen yrityksille ja organisaatioille, jotka hyötyvät ammattitaitoisista tekijöistä nyt ja tulevaisuudessa. Tämän arvokkaan menestystarinan luominen vaatii panostusta tutkimukseen ja koulutukseen. Lahjoita ja ole rakentamassa uutta tulevaisuutta Savonian kanssa. Yhdessä.

Varainhankinta mahdolliseksi

Sisäministeriö valmisteli rahankeräyslain muutoksen, joka tuli voimaan keväällä 2017. Siinä ammattikorkeakouluille tuli mahdolliseksi varojen keruu yleishyödylliseen toimintaan. Valtion 24 miljoonan euron vastinrahoitus kohdennetaan ammattikorkeakoulujen kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Sijoittamalla Savoniaan, sijoitat maakuntaan ja sen hyvinvointiin. Vastinrahoitusmallin avulla ministeriö osoittaa korkeakoululle lahjoituksia vastaavan summan, eli lahjoittajan summa tulee kaksinkertaisena alueemme kehittämiseen! Savonia sai keräysluvan (RA/2017/1356) Poliisihallituksen päätöksellä joulukuussa 2017. Lupa on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. 

Lahjoitusten kohdentaminen

Kun lahjoitettava summa on yli 10 000 euroa, voi lahjoittaja halutessaan kohdentaa sen haluamalleen koulutusalalle. Savoniassa aloja on kuusi, joista jokainen tekee vaikuttavaa työtä omalla sektorillaan, niin koulutuksen kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnankin osalta.  

  • Kulttuuriala
  • Liiketalouden ala
  • Luonnonvara-ala
  • Matkailu- ja ravitsemisala
  • Sosiaali- ja terveysala
  • Tekniikan ala

Pienemmät lahjoitukset osoitetaan yleisesti ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämiseen niin opetuksen kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnankin osa-alueille. Lahjakirjan voit tulostaa täältä >>

Lahjoitusten verovähennys

  • Yhteisö saa vähentää tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle korkeakoululle. 
  • Yksityishenkilö saa vähentää antamansa lahjoituksen (vähintään 850 euroa) ansiotulostaan eli esimerkiksi palkka- tai eläketulostaan.

Me olemme Savonia

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Olemme koulutuksen tarjoaja yli 6000 opiskelijalle ja työpaikka yli 450 ammattitaitoiselle työntekijälle. Meidät tunnetaan osaamisesta, aktiivisuudesta ja tuloksista. Vuosibudjettimme on 45 miljoonaa euroa, jonka avulla tarjoamme runsaasti myös eri alojen erikoistumis- ja täydennyskoulutusta.

Olemme tehneet yhteistyötä jo lähes 2 000 eri yrityksen ja organisaation kanssa. Vuosittain yli 1 000 valmistunutta osaajaa sekä opinnäytetyötä tarjoavat merkittävän kehittämisresurssin maakunnan yritys- ja elinkeinoelämälle.

Kansainvälisyys on oleellinen osa ammattikorkeakoulumme strategiaa. Savonialla on ulkomaisia korkeakoulu kumppaneita yli 30 maassa, minkä ansiosta meillä on hyvät yhteydet kansainvälisiin osaajiin ja toimijoihin.

Savilahti – uusi osaamisen keskittymä

Savilahdessa sijaitsee vahva ja monialainen osaamiskeskittymä, jonka vahvimpia kärkialoja ovat tällä hetkellä terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialat, bioala sekä elektroniikka-ja ohjelmistoala. Alueella toimii useita tutkimuslaitoksia ja yli 200 yritystä. Savilahteen rakennetaan tulevaisuuden tarpeisiin vastaava asuin-, opiskelu- ja työskentelyalue. Alueella investoidaan erityisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaan, mikä tarkoittaa uusien tilojen rakentamisen lisäksi lukuisia kalliita laitehankintoja. Näin varmistetaan, että alueesta muodostuu tuotekehityksen ja -testauksen edelläkävijä, joka on myös alueen yritysten käytettävissä.

Ota yhteyttä!

Seppo Lyyra
Talouspäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 5028
seppo.lyyra@savonia.fi 
   
Mervi Vidgrén
Rehtori/toimitusjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 5001
mervi.vidgren@savonia.fi 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr