Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiACTIVATE: Agri-food Chain Transformations for Innovation, Competitiveness and Sustainability
Aloituspäivä1.11.2016
Lopetuspäivä28.02.2017
www-sivut
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Turunen
KuvausTavoitteena on jättää hyvin valmisteltu ja kilpailukykyinen hakemus EU:n H2020 kaksivaiheisen ohjelmahaun ensimmäiseen vaiheeseen 14.2.2017 mennessä ja saada myönteinen päätös jatkovalmisteluun toiseen vaiheeseen.

Varsinaisen hankkeen tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset ovat:
parantaa elintarvikealan ketjun toimijoiden valmiuksia suunnitella uusia prosesseja, jotka johtavat uusiin liiketoimintamalleihin sekä luoda tehokkaampia, oikeudenmukaisempia, kestävämpiä ja paremmin toimivia arvoketjuja
parantaa Euroopan elintarviketeollisuuden innovaatiopotentiaalia sopeutua muutoksiin ja lisäämään kilpailukykyään, kestävyyttä ja joustavuutta Euroopan ja kansainvälisillä markkinoilla;
vahvistaa viljelijöiden asemaa arvoketjussa innovatiivisille lähestymistavoilla, jotka lisäävät avoimuutta, tiedonkulkua ja johtamiskykyä tavoitteen saavuttamiseksi ja
rajoittaa elintarviketeollisuuden ketjujen kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, ilmastoon ja terveyteen.

Kohderyhmät ja hyödynsaajat
Valmistelevan hankkeen varsinaiset kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat elintarvikealan ja alkutuotannon yritykset, toimintaansa uudistavat elintarvikeketjun yritykset, toimialan kehittäjät ja päättäjät sekä koulutusorganisaatioiden henkilöstö ja opiskelijat.
KehittämistarveHakemuksella haetaan rahoitusta EU:n Horizon ohjelman Inno agri-food-hankkeen valmisteluun, ohjelmakohtaan Innovative agri-food chains: unlocking the potential for competitiveness and sustainability, SFS-34-2017, RIA Research and Innovation action. Hanke kuuluu H2020 pilariin Social Challenges ja työohjelmaan Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy. Haku on kaksivaiheinen ja 1. deadline on 14.2.2017, johon tämä hankevalmistelu tähtää. Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia) on hankkeessa partnerina. Koordinaattorina toimii Coventry University Enterprises Ltd, UK.
Valmisteltavan hankkeen työnimi on Inno agri-food ja hanke kohdistuu elintarvikealan tuotantoketjuun, sen toimijoiden valmiuksien, prosessien ja liiketoimintamallien uudistamiseen. Tavoitteena on tehokkaampia, oikeudenmukaisempia, kestävämpiä ja paremmin toimivia arvoketjuja vastaamaan lisääntyvään kansainväliseen kilpailuun. Tavoitteena on myös vahvistaa viljelijöiden asemaa arvoketjussa innovatiivisille lähestymistavoilla.
Hankeidea syntyi juuri päättyneen EU:n FP7-ohjelman Tradeit-projektin pohjalta, jossa Savonialla oli merkittävä rooli yhtenä toteuttajana. Hankevalmistelussa pystytään hyödyntämään Savonian ja muiden hankekumppaneiden aikaisempien elintarvikealan hankkeiden tuloksia sekä alueellisia ja kansainvälistä verkostoja.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaMaakunnan kehittämisrahasto

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr