Opiskelijalle

yTiimiin haetaan opiskelemaan erillisen haun kautta, joka järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa.

yTiimin opinnot koostuvat kolmesta kokonaisuudesta: yrittäjyys ja liiketoimintamallit, asiakkuuksien johtaminen ja myynnin kehittäminen sekä osaamisen johtaminen ja tietotyö. Ajallisesti opinnot jakautuvat kolmelle lukukaudelle, alkaen yleensä toisen opiskeluvuoden syksyllä. Kokonaisuuksista vastaavat tiimivalmentajat ja eri koulutusalojen opettajat.

Yrittäjyysosaamisen kehittyminen perustuu yTiimissä seuraaviin työtapoihin:

  • yhteisöllisyyteen ja tiimityöhön,
  • tiiviiseen yhteistyöhön alueen yritysten ja yrittäjien kanssa,
  • verkostoitumiseen,
  • itsenäisyyteen,
  • vastuullisuuteen,
  • luovuuteen,
  • käytännön projekteihin,
  • työn ja toiminnan arviointiin tiimissä ja yksilönä

yTiimi kokoontuu kerran viikossa lähipäivään, jossa käsitellään kuhunkin opiskelukokonaisuuteen liittyviä asioita valmentajien ja vierailijoiden johdolla. Lisäksi käydään läpi meneillään olevia ja suunniteltuja projekteja. Lähipäivien lisäksi kuhunkin opiskelukokonaisuuteen kuuluu erilaisia oppimistehtäviä.

Tärkein asia, mitä yTiimistä olen saanut on yrittäjämäinen asenne, jota tarvitaan elämän eri käänteissä. yTiimi on tarjonnut tulevaisuuteni kannalta tärkeitä verkostoitumismahdollisuuksia, jotka ovat johdattaneet minua uusiin mielenkiintoisiin työhaasteisiin. Näkisin että vuorovaikutus- itsensäjohtamis-, esiintymis-, ja tiimityötaitoni ovat kehittyneet huomattavasti yTiimin ansiosta. yTiimin monialaisuus on sen ehdoton voimavara ja olemmekin toisiaan täydentävä joukko jossa hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki kohtaa.”

-Jonna Himanen, liiketalouden opiskelija

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube