Olet täällä

Opiskeluoikeuden lisäajan hakeminen

Nuorten ja aikuisten ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa (säännönmukainen aika + 1 vuosi), menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojensa loppuun saattamiseen.

Tutkintosäännön mukaan lisäaikaa voidaan myöntää enintään vuodeksi. Opiskeluoikeuden lisäajan myöntämistä voidaan harkita, mikäli opintojen suorittaminen lisäajan aikana vaikuttaa realistiselta. Pääsääntönä voidaan pitää, että opiskelijalta puuttuu tutkinnon suorittamisesta korkeintaan 60 op. Jos tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, lisäaikaa ei myönnetä. Opiskeluoikeuden lisäajasta päättää koulutusvastuujohtaja.

Hakulomakkeet

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

Hakemus liitteineen toimitetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Opiskelijapalveluihin (osoite alla), missä asia valmistellaan koulutusvastuujohtajan päätettäväksi. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät hakemuksen käsittelyä. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (A1440/2014 §3).

Opiskeluoikeuden lisäaikaa on haettava ennen varsinaisen opiskeluoikeuden päättymistä. Hakemus on jätettävä käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen opiskeluoikeuden päättymistä, eli jos opiskeluoikeus päättyy esimerkiksi 31.12., tulee lisäaikahakemuksen olla Opiskelijapalveluissa 30.11. mennessä. Jos opiskeluoikeus päättyy 31.7., tulee lisäaikahakemuksen olla Opiskelijapalveluissa jo 31.5. mennessä, jotta asia ehditään käsitellä ennen loma-aikaa.

Koulutusvastuujohtaja päättää opiskeluoikeuksista yleensä noin kerran kuukaudessa (ei heinäkuussa). Opiskelijapalveluissa kirjataan tehty päätös opiskelijahallinto-ohjelmaan. Opiskelija saa tiedon päätöksestä sähköpostitse. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään ja arkistoidaan Opiskelijapalveluissa.

Kielteisen päätöksen saanut opiskelija voi hakea oikaisua kirjallisesti Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan (L932/2014 §57).

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opintojen suorittamisen enimmäisaika on 60 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 2 vuotta ja 90 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 3 vuotta.

Lisäaikaa haettaessa opiskelijalta saa puuttua yamk-tutkinnosta korkeintaan 30 opintopistettä. Myös ylemmissä tutkinnoissa opiskeluoikeuden lisäajasta päättää koulutusvastuujohtaja. Ylempien tutkintojen lisäajan osalta on muuten voimassa samat hakulomakkeet ja liitteet ja ohjeet kuin ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa (ks. yllä).

Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Savonia-ammattikorkeakoulu
Opiskelijapalvelut / Lisäajan hakeminen
Postiosoite: PL 6, 70201 KUOPIO
Käyntiosoite: Microkatu 1 (E-osa, 3. krs), 70210 KUOPIO

Lisätietoja

opintoneuvoja
puh. 044 785 5052 
 
 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr