Olet täällä

Opiskeluoikeusasiat

Opiskeluoikeusaika

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Kokopäiväopiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa (säännönmukainen suoritusaika + 1 vuosi) (L 932/2014). Opiskelija saa opiskeluoikeuden Savonia-ammattikorkeakouluun, kun hänet on hyväksytty opiskelijaksi, hän ilmoittaa ottavansa opiskelupaikan vastaan ja samanaikaisesti ilmoittautuu lukuvuodelle. Ilmoittautumistiedot ovat sitovia.

Opiskeluoikeuden menettäminen:

  • Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa
  • Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa


Opiskeluoikeuden menettämisestä ei edellä kuvatuissa tapauksissa tehdä erillistä päätöstä, eikä siitä tarvitse ilmoittaa opiskelijalle. Asia kirjataan opiskelijahallinto-ohjelmaan.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opintojen suorittamisen enimmäisaika on 60 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 2 vuotta ja 90 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 3 vuotta.

Opiskeluoikeuden palautus

Jos olet opiskellut Savoniassa tai jossakin muussa korkeakoulussa ja olet menettänyt opiskeluoikeutesi (olet eronnut, opiskeluoikeusaika on päättynyt etkä ole valmistunut tai olet laiminlyönyt ilmoittautumisen), voit hakea opiskeluoikeuden palautusta. Katso lisätietoja

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr