Olet täällä

Materiaalit uudelle opiskelijalle

Tervetuloa Savoniaan banneri

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Näiltä sivuilta löydät ohjeita sekä uusille tutkinto-opiskelijoille (AMK ja ylempi AMK) että avoimen AMK:n polkuopiskelijoille. Sivuilta löydät tietoa ennen opintojen alkua hoidettavista asioista sekä opintojen aloittamiseen liittyviä ohjeita.

Voit seurata opiskelijavalintasi tilannetta Oma opintopolku -palvelussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Näet oman tilanteesi kirjautumalla vahvasti tunnistautuneena Oma Opintopolku -palveluun. Jos tulet valituksi, saat Opintopolku.fi -palvelusta automaattisen sähköpostiviestin. Lisäksi saat Savoniasta sähköpostin, jossa annetaan lisäohjeita. Muista seurata myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä massapostitukset voivat ohjautua myös sinne!

SavoniaStart 2016 kuva sisäpihalta, Opistotien kampus

Nähdään Savoniassa!

Kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Yhteishaussa valittu opiskelija: Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa 8.12.2017 kello 15.00 mennessä. Muuten menetät opiskelupaikkasi.

Opiskelupaikan vastaanottaminen Oma Opintopolku -palvelussa tapahtuu vahvasti tunnistautuneena verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Korkeakoulut ovat lain mukaan varanneet osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Jos otat opiskelupaikan vastaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasssa koulutuksesta, et ole enää ensikertalainen tulevissa hauissa. Lisätietoa ensikertalaisuudesta.

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun täytyy tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen. Siitä on alla ohjeet.

Paikan vastaanottamisen ja ilmoittautumisen jälkeen voit samassa järjestelmässä tehdä opintotukihakemuksen KELAlle.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen)

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautumaan pääset helpoiten samassa yhteydessä, kun otat opiskelupaikan vastaan. Löydät linkin ilmoittautumiseen Oma Opintopolku -palvelusta. Jos jätät ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.

Ensimmäisenä vuonna ilmoittaudutaan ensisijaisesti läsnäolevaksi. Voit ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi, jos ensimmäisenä lukuvuonna:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
 • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.

Poissaolon todentavat asiakirjat tulee toimittaa muiden hakuun liittyvien liitteiden yhteydessä Savonian hakijapalveluihin viimeistään 8.12.2017 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Tällaisia asiakirjoja ovat:

 • Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELAn todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
 • Sairauspäivärahapäätös, tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 8.1.2018. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamiin esteisiin vedotessa tarvitaan riittävä selvitys. Tällainen on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön lausunto, jossa todistetaan, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Poissaolo, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä, ei kuluta opiskeluoikeusaikaa.

Toimita vaaditut tutkinto- ja työtodistuskopiot määräaikaan mennessä

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

AMK-tutkinnot, päivätoteutukset

Ylioppilas: Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon (myös kaksoistutkinto lasketaan tähän), ei sinun tarvitse toimittaa mitään todistuskopiota. Saamme tiedot suoraan ylioppilaslautakunnasta. Vaikka sinulla olisi yo-todistuksen lisäksi ammatillinen tutkinto, ei sitäkään tarvitse toimittaa.

Ammatillisen tutkinnon suorittanut: Toimita kopio tutkintotodistuksestasi 8.12.2017 klo 15.00 mennessä Hakijapalveluihin osoitteella Savonia-ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Microkatu 1 (E-osa, 3. krs), 70201 Kuopio tai hakijapalvelut@savonia.fi.

Ulkomailla tutkinnon suorittanut: Toimita alkuperäinen todistuksesi opintojen ensimmäisten päivien aikana joko Hakijapalveluihin (Microkadun kampus) tai oman kampuksesi Opiskelijapalveluihin.

AMK-tutkinnot, monimuotototeutukset

Ylioppilas: Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon (myös kaksoistutkinto lasketaan tähän), ei sinun tarvitse toimittaa tutkintodistuskopiota. Saamme tiedot suoraan ylioppilaslautakunnasta. Vaikka sinulla olisi yo-todistuksen lisäksi ammatillinen tutkinto, ei sitäkään tarvitse toimittaa.

Ammatillisen tutkinnon suorittanut: Toimita kopio tutkintotodistuksestasi 8.12.2017 klo 15.00 mennessä Hakijapalveluihin osoitteella Savonia-ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Microkatu 1 (E-osa, 3. krs), 70201 Kuopio tai hakijapalvelut@savonia.fi.  

Ulkomailla tutkinnon suorittanut: Toimita alkuperäinen todistuksesi opintojen ensimmäisten päivien aikana syyskuussa joko Hakijapalveluihin (Microkadun kampus) tai oman kampuksesi Opiskelijapalveluihin.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Kopiot tutkinto- ja työtodistuksista on pyydetty toimittamaan hakujan päättymiseen mennessä. Sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopiota uudelleen, paitsi jos vaadittu työkokemus (36 kk) täyttyy vasta 31.12.2017 mennessä. Toimita siinä tapauksessa kopio työtodistuksesta heti, kun vaadittu työkokemus on täyttynyt tai kuitenkin viimeistään 8.1.2018 mennessä.

Todistuskopiot toimitetaan Hakijapalveluihin osoitteella Savonia-ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Microkatu 1 (E-osa, 3. krs), 70201 Kuopio tai hakijapalvelut@savonia.fi.

Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistustarkastuksista saat Hakijapalveluista. Kaikki todistuskopiot voit toimittaa postitse, sähköpostin liitteenä tai ne voi tuoda paikan päälle: Savonia-ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Microkatu 1 (E-osa, 3. krs), 70201 Kuopio, hakijapalvelut@savonia.fi

Opintojen aloittaminen ja tutkintokohtaiset ohjeet

Tutkinto-ohjelmakohtaisista ohjeista löydät AMK- ja ylempi AMK-opintojen aloituspäivämäärän sekä ensimmäisten päivien ohjelman. Ohjeet löytyvät sivun oikeassa laidassa olevasta valikosta.

Lukuvuoden aikataulu

Työjärjestykset/lukujärjestykset

Opintojen alettua henkilökohtainen työ-/lukujärjestyksesi on Wilmassa https://wilma.savonia.fi/ Wilmassa olevan henkilökohtaisen työjärjestyksen katsominen vaatii kirjautumisen Savonian verkkotunnuksilla, jotka saat opintojen alussa. Työjärjestyksesi tarkentuu opintojen alussa tehtävien opintojaksoille ilmoittautumisten jälkeen.

Voit tarkastella alustavia työ-/lukujärjestyksiä ennen opintojesi alkamista Savonian www-sivuilta kohdasta pikalinkit - lukujärjestykset.

Oma tietokone opinnoissa

Opiskelu Savoniassa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta. Opinnoissa hyödynnetään myös monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä. Savoniassa opiskelua aloittavalla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se tuo opiskeluun joustavuutta.

Mikäli sinulla jo on kannettava tietokone, pääset sillä opintojesi alkuun. Voit aloittaa opintosi millä tahansa uudehkolla tietokoneella. Myös mobiililaitteista (älypuhelin ja tabletti) on hyötyä opinnoissa. Koneesi soveltuvuus ja mahdolliset päivitystarpeet selviävät ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana. 

BYOD eli bring your own device tarkoittaa sitä, että opiskelijat käyttävät omaa tietokonettaan opintojensa aikana sekä Savonian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Mikäli olet ennen opintojen alkamista hankkimassa uutta kannettavaa tietokonetta, ota huomioon seuraavat asiat:

 • hanki laite, jolla on miellyttävä työskennellä ja jossa on hyvä näppäimistö
 • laitteen näyttö on kooltaan vähintään 14”, mieluummin 15” (Full HD tai parempi)
 • suosittelemme, että keskusmuistia on 8 Gt ja prosessorin tulisi olla vähintään i5-tasoinen
 • laitteessa tulisi olla SSD-levy
 • akun tulee kestää useiden tuntien työskentely ilman lataamista
 • laitteella on hyvä olla myös kattava takuu.

Käyttöjärjestelmä voi olla mikä tahansa, mutta suositeltavin on Windows 10 (ei Win RT). Toki Windows7 soveltuu opiskeluun vielä varsin hyvin. Laitteessa tulee myös olla WLAN, web-kamera sekä headset. Kotona tapahtuva opiskelu edellyttää myös internet-yhteyttä.

Opinnoissa käytettävältä tietokoneelta vaadittava suorituskyky vaihtelee eri tutkinto-ohjelmissa. Erilaisissa ammatillisissa tietojenkäsittelytehtävissä käytetään raskaampia erityissovelluk­sia. Tällöin käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. Ala­kohtaisten erityissovellusten opiskelijalisensseistä tie­dotetaan tutkinto-ohjelmakohtaisesti opintojen alettua. Näistä saat tietoa opintojen alettua.

Ohjelmistoedut

Savonian opiskelijat voivat ladata koneilleen Office 365 Pro Plus -paketin ilmaiseksi Savonian verkkotunnuksilla opintojen alettua. Officea voi käyttää myös pilvipalveluna (Office365). Tämän paketin käyttämiseen riittää edellä kuvattu kannettava tietokone, jossa on WLAN ja jonka päivitykset ovat ajan tasalla.

Savonian langattomaan verkkoon, sähköpostiin ja oppimisympäristöihin pääset kirjautumaan, kun olet saanut käyttäjätunnukset opintojen alussa.

Savonian ICT-palvelut ei asenna opiskelijoiden laitteisiin ohjelmistoja. Oman laitteen ylläpidosta opiskelija vastaa itse.

Liity opiskelijakunta SAVOTTAn jäseneksi

Opiskelijaelämä sykkii Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelijakunnan, opiskelijayhdistysten ja vertaistuutoreiden sekä liikunta- ja vapaa-ajan palvelujen ja tapahtumien ympärillä. Opiskelijakunnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa kaikkien Savonian opiskelijoiden etuja ja valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallintoelimiin. Opiskelijakunta tarjoaa erilaisia palveluja ja hengähdyshetkiä arkisen aherruksen keskellä Savonian korkeakouluyhteisölle. SAVOTTAn pääsihteerinä toimii Juha Asikainen ja toisena työntekijänä Jari Smolander.

Opiskelijakunnan jäseneksi liittyminen

Ammattikorkeakoululain mukaan kaikki päätoimiset opiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan jäseneksi liitytään joko täyttämällä paperinen jäsenhakemus ja palauttamalla se opiskelijakuntaan, opintotoimistoon tai opiskelijayhdistykseen kampuksen käytännöstä riippuen tai tekemällä jäseneksi liittyminen opiskelijakunnan verkkosivuilla.

Jäsenmaksun maksettuasi saat opiskelijakorttiisi lukuvuositarran, jolloin Savoniasta saamasi opiskelijakortti toimii virallisena opiskelijakorttina kaikkialla Suomessa. Tällä virallisella opiskelijakortilla saat myös kaikki valtakunnalliset opiskelijaedut (esim. VR ja Matkahuolto) sekä paikalliset opiskelijakunnan tarjoamat opiskelija-alennukset ja -edut. Jäsenet saavat lukuvuoden alettua mm. ilmaisen opiskelijakalenterin, kahdeksi kuukaudeksi Savon Sanomat joko paperi- tai verkkolehtenä sekä tietysti paljon muita etuja.

Lisää opiskelijakunta-asiaa: www.opiskelijakuntasavotta.fi

Opiskelijayhdistysasiaa

Savonia-ammattikorkeakoulun kampuksilla ja koulutusyksiköissä toimii useita opiskelijayhdistyksiä. Yhdistysten tehtävänä on palvella opiskelijoita mm. opiskelijakorttiasioissa ja tarjota opiskelijoille erilaisia etuja ja tapahtumia yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijayhdistyksiin pääset jäseneksi liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi. Opiskelijayhdistykset voivat kerätä erillisiä kannatusjäsenmaksuja oman toimintansa tukemiseksi.

Iisalmessa:

Kuopiossa:

Varkaudessa:

 

Opiskelijakortti ja -edut

Opiskelijakortti

Kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat (amk ja yamk) saavat ilmaiseksi opiskelijakortin, joka tilataan lukuvuoden alettua järjestettävien korttikuvausten jälkeen. Tämä opiskelijakortti toimii henkilökorttina Savonian tiloissa, kirjautumiskorttina kopiokoneilla sekä kirjastokorttina Savonian kirjastossa.

Savoniasta saamastasi opiskelijakortista tulee virallinen, kaikkialla Suomessa voimassa oleva opiskelijakortti, kun liityt opiskelijakunnan jäseneksi. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle. Jäsenmaksun maksettuasi saat korttiisi lukuvuosi- tai lukukausitarran opiskelijakunnan kahvilasta tai kampusten palvelupisteistä.

Tällä virallisella opiskelijakortilla saat käyttöösi kaikki valtakunnalliset (myös VR- ja Matkahuolto) ja opiskelijakunnan neuvottelemat paikalliset opiskelijaedut ja -alennukset. Opiskelijakunnan jäsenet hyötyvät jäsenyydestään myös opiskelijakunnan tapahtumissa ja opiskelijakunnan kahviloissa sekä monella muulla rahanarvoisella tavalla.

Lisätietoja opiskelijakortista ja jäsenmaksun maksamisesta löydät opiskelijakunnan verkkosivuilta

http://www.opiskelijakuntasavotta.fi/tervetuloa-opiskelemaan/

Ateriatuki ja ruokailu kampuksilla

Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu alennukseen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian
enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi siis tuen verran vähemmän. Edun saat esittämällä Kela-ateriatukikortin tai voimassa olevan opiskelijakortin ruokailun yhteydessä.

Opiskelija-alennukset

Liityttyäsi opiskelijakunnan jäseneksi saat opiskelijakortillasi paljon erilaisia opiskelijoille suunnattuja etuja ja alennuksia. Käytössäsi ovat niin kaikki paikalliset, kuin valtakunnallisetkin edut. Katso lisää kaupunkikohtaisilta opiskelijasivustoilta.

Asuminen

Opiskelupaikan varmistuttua asunnon voi hankkia vapailta markkinoilta asunnonvälitystoimistojen tai lehti/netti-ilmoitusten kautta. Asunnon hankkimisessa ei kannata viivytellä, koska parhaimmat asunnot vuokrataan heti opiskelupaikkatietojen varmistumisen jälkeen. Älä siis viivyttele asunnon hankkimisessa!

Opiskelija-asuntoa voit hakea seuraavilta kampuskaupunkiemme asunnontarjoajilta:

Taloudellinen tuki opintoihin

Opintotuki

Opintotukea voidaan myöntää ammattikorkeakouluun hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat hakea yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Opintotukea voit hakea samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan Opintopolku.fi -palvelussa. Lisätietoja: Pikaopas opintoetuuksista

Käytettävissä olevat opintotukikuukaudet amk-tutkinnon aikana (mikäli
opiskelija on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopinnot aikaisintaan syksyllä 2017):

Tutkinnon laajuus 210 op (3,5 v) käytettävissä 35 tukikuukautta
Tutkinnon laajuus 240 op (4 v) käytettävissä 39 tukikuukautta
Tutkinnon laajuus 270 op (4,5 v) käytettävissä 44 tukikuukautta

Mikäli olet jo suorittanut yhden korkeakoulututkinnon, enimmäistukiaika korkeakouluopintoihin (1.8.2017 alkaen) on yhteensä 54 kk. Jos ensimmäiseen tutkintoon on käytetty esimerkiksi 45 tukikuukautta, jää toista 1.8.2017 jälkeen aloitettua tutkintoa varten jäljelle 9 tukikuukautta. Opintojen keskeyttäminen ja toiselle amk-koulutusalalle tai yliopistoon siirtyminen ei tuota uusia tukikuukausia, vaan ensimmäisessä korkea-asteen opiskelupaikassa käytetyt tukikuukaudet vähennetään uuteen tutkintoon tarkoitetuista tukikuukausista. Lisätietoja: Opintotuki

Opintotuen hakeminen

Opintotukea voit hakea samalla kun otat opiskelupaikan vastaan Opintopolku.fi -palvelussa tai  www.kela.fi/asiointi -sivulla. Hae opintotuki kerralla koko opiskeluajalle. Silloin tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesäkuukausien jälkeen. Kesäajan opintotuki (kesä-, heinä-ja elokuu) on aina haettava erikseen.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien ja ratkaisevaa on hakemuksen perille saapumispäivä, ei postituspäivä. Lisätietoja: Näin haet opintotukea

Opintotuki ja opintojen eteneminen

Opintotuen saaminen ja sen jatkuminen riippuu opintojen edistymisestä. Opintojen riittävä edistyminen edellyttää vähintään 5 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista tukikuukautta kohti. Tämä tarkoittaa vähintään 45 opintopisteen laajuisia opintoja lukuvuotta kohti (jos nostettuja tukikuukausia on 9), jotta opiskelija katsotaan päätoimiseksi ja opintotukeen oikeutetuksi.

Tämän lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana (1.8.–31.7.). Opintoja on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa, vaikka nostaisi opintotukea lukuvuoden aikana vain 1-3 kuukaudelta.

Asumistuki

Opiskelija voi hakea yleistä asumistukea, jos hän asuu vuokra-tai asumisoikeusasunnossa. Vuokrasuhde tulee osoittaa kirjallisella vuokrasopimuksella. 1.8.2017 alkavaa yleistä asumistukea voi hakea Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella AT 1 jo toukokuun 2017 lopusta lähtien, jos syksyn tulot, asumismenot ja muut asumisolosuhteet ovat tiedossa. Lisätietoja: Asumistuki

Opintolaina

Opiskelijan hakiessa opintolainaa, pankki päättää lainan myöntämisestä saatuaan lainantakauspäätöksen Kelalta. Opintotukipäätöksessä, jolla lainatakaus on myönnetty, kerrotaan, milloin ja kuinka paljon opintolainaa voi nostaa. Lainan ottaja päättää, nostaako hän kaiken mahdollisen opintolainan vai riittääkö pienempi määrä. Lukuvuodelle myönnetty opintolaina on nostettava sen aikana, yleensä heinäkuun loppuun mennessä.

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki

Jos olet ollut työelämässä vähintään 8 vuotta, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tu-kea opiskeluun Koulutusrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen: www.koulutusrahasto.fi. Aikuiskoulutustukea saava voi saada myös opintolainan valtiontakauksen.

Lisätietoja:
Koulutusrahaston asiakaspalvelu, puh. 075 757 0505

Tiedote aikuiskoulutustuesta

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etene-misestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-toimistolle on opiskelijalla.

Lisätietoja työttömyysetuuksista: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
TE-toimiston koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702, www.facebook.com/koulutusneuvonta

Opiskelijan terveyspalvelut

Opiskeluterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä. Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella ammattikorkeakoulun yksikkö sijaitsee. Palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta.

Opiskeluterveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon.

Alla olevat linkit johtavat kunkin kampuskaupungin terveydenhuoltopalvelujen omille verkkosivuille.

Sykettä -liikuntapalvelut

Savonia tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset ja innostavat, matalan kynnyksen liikuntapalvelut. Palvelukokonaisuus kulkee nimellä "SYKETTÄ", löydät liikuntakalenterista ryhmäliikuntaa, palloilulajeja, opiskelijayhdistysten vuoroja, liikuntakursseja sekä kahden liikuntasalin ja neljän kuntosalin käyttöoikeuden. Käyttäjäksi pääset rekisteröitymällä ja maksamalla edullisen liikuntatarran. Tahtotilamme on aktiivinen, sosiaalinen ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö.

Katso lisää: www.sykettä.fi

Kampukset, pysäköinti, opetus- ja opiskelutilat

Kampuskohtaiset yhteystiedot, kartat ja ajo-ohjeet, tiedot pysäköintimahdollisuuksista sekä ravintolapalveluista löydät alla olevista linkeistä.

Iisalmen kampus

Microkadun kampus

Musiikki ja Tanssi

Opistotien kampus

Varkauden kampus

 

Uusien opiskelijoiden Facebook-ryhmä

Ryhmä kaikille Savonia-ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittaville.
Ryhmässä voidaan jakaa opintojen aloitukseen liittyviä vinkkejä, tietoa ja ajatuksia.
Ryhmää ylläpitävät Savonian eri alojen opiskelijatuutorit. Tervetuloa mukaan!
Facebookiin >>

Opintojen suunnittelu

Opintoihin ja opiskeluun perehdytys

Savoniassa suurin osa uusista opiskelijoista saapuu kampuksille ja aloittaa opiskelunsa elo-syyskuun vaihteessa. Syksyllä opiskelemaan valitut aloittavat tammikuus­sa. Uusille opiskelijoille järjestetään opintojen alussa opintoihin ja opiskeluun perehdytys koulutusala- ja tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Savoniassa syksyllä aloit­taville järjestetään myös yhteinen opintojen ja luku­vuoden aloitustapahtuma SavoniaStart.

Jokaisen uuden opiskelijan on hyvä osallistua perehdy­tysjakson ohjelmaan, sillä jakson aikana annetaan na­pakka aloitustietopaketti opiskelukäytännöistä. Savo­niassa opiskeluun ja opintoihin perehdytys ovat myös osa tutkinto-ohjelman opintoja.

Opetussuunnitelmat

Tutkinto-ohjelmasi osaamisperustaisessa opetussuun­nitelmassa on kaksi osaa: yleinen osa ja opintojaksoku­vaukset.

Yleiseen osaan kuuluvat koulutuksen lähtökohdat, osaamistavoitteet, opintojen rakenne, asiantuntijuuden kehittyminen, koulutuksen toteutus ja opintojaksotau­lukko. Toiseen osaan eli opintojaksokuvauksiin pää­set opintojaksotaulukon koodeista. Jo ennen opintojen aloittamista kannattaa tutustua oman tutkinto-ohjel­man opetussuunnitelmaan ja tehdä seuraava tehtävä.

Aloitustehtävä, amk-tutkinnot (PDF)

Tutustu tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmaan: http://portal.savonia.fi/amk/fi/opiskelijalle/opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmaa täydentävät opintojaksojen toteu­tussuunnitelmat, joissa on esitetty tarkemmin jokaisen opintojakson suoritustavat ja opetukseen osallistumi­nen. Toteutussuunnitelmat tarkentuvat vasta lähem­pänä opintojakson alkamisajankohtaa ja ne löytyvät oppimisympäristö Moodlesta opintojaksoittain. Suo­ritustapojen lisäksi toteutussuunnitelmassa kerrotaan opintojakson sisältö ja tavoitteet, aikataulutus, opin­tojakson laajuus ja kuormittavuus, arviointikriteerit ja palautteen käsittely.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) on suunnitelma, jossa yhdistyvät tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma, opiskelijan omat kiin­nostukset ja opintovalinnat sekä työelämään suuntau­tuminen. Savoniassa HOPSin laatiminen alkaa heti opintojen alussa ensimmäisen lukuvuoden opintojak­soille ilmoittautumisella. Savoniassa HOPS rakentuu ja tehdään Wilmassa, joka sisältää tarvittavat sähköiset työvälineet. Niitä ovat:

 • lukuvuoden opintojaksoille ilmoittautuminen ja opintovalintojen tekeminen (OPS-puurakenne)
 • opiskelun ja osaamisen alkukartoitus
 • opintojen suunnittelu (HOPS-kompassi)
 • opintotarjottimet
 • reaaliaikainen opintojen etenemisen seuranta
 • osaamisen hyväksilukeminen (AHOT), opintojakso­kohtaiset sähköiset hakemukset ja osaamisen arvi­ointi

Opettajatuutorin kanssa vuosittain käytävä HOPS kes­kustelu on kokoava ohjaus- ja arviointikeskustelu, jossa opettajatuutori ohjaa opiskelijaa arvioimaan oppimis­taan sekä opintojensa etenemistä.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kaikille lukuvuoden opintojaksoil­le on sinun itsesi vastuulla. On tärkeää hoitaa opinto­jaksoille ilmoittautuminen, koska työjärjestys/lukujär­jestys muodostuu vain ilmoittautumisen perusteella. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluvat opintojaksot ja niiden suunnitellun toteutusajankoh­dan löydät opetussuunnitelmasta. Sitova opintojaksoille ilmoittautuminen tehdään Wilmassa.

Savoniassa aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat ensim­mäisen lukuvuoden opintojaksoille seuraavasti:

 • Syyskuussa 2017 aloittavat opiskelijat tekevät opin­tojaksoille ilmoittautumiset viikoilla 35–37. Käytännöistä tiedotetaan opintojen alettua.
 • Tammikuussa 2018 aloittavien opiskelijoiden ilmoittautumiset on ensimmäisen kevätlukukauden osalta tehty keskitetysti. Opiskelijat ilmoittautuvat seuraavan lukuvuoden opintojaksoille viikoilla 8–9
 • Opintojen edetessä sekä lukuvuosi-ilmoittautuminen että opintojaksoille ilmoittautuminen ja opintova­linnat tehdään tutkinto-ohjelman antamien ohjeiden mukaan Wilmassa.

Osaamisen hyväksilukeminen ja työn opinnollistaminen

Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa käytäntöjen kokonaisuutta, joka mahdollistaa (ennen opintoja tai opintojen aikana) eri tilanteissa hankitun osaamisen hyväksilukemisen osaksi Savoniassa suori­tettavaa tutkintoa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevan on mahdollista hyväksilukea aiempia korkeakoulutasoisia opintoja sekä osaamista, joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurs­sien ja harrastusten avulla.

Voit jo ennen opintojen alkamista tehdä osaamiskar­toitusta eli dokumentoida ja kartoittaa omaa osaamis­tasi sekä verrata sitä osaamiseen, jota tutkintoosi kuu­luvilla opintojaksoilla tavoitellaan. Opintojaksojen osaamistavoitteet löytyvät tutkinto-ohjelmasi opetus­suunnitelmasta. Mikäli osaamisesi ja opintojaksojen osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voit opintojen al­kaessa keskustella siitä tutkinto-ohjelmasi opinto-oh­jaajan tai opettajatuutorin kanssa ja mahdollisesti ha­kea osaamisen hyväksilukua.

Sinulta voidaan edellyttää kirjallisen dokumen­toinnin lisäksi erikseen sovittavalla tavalla annettavaa näyttöä osaamisesta. Pääsääntönä on, että aiempi korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen arvioidaan todistusten perusteella, muulla tavoin hankittu osaami­nen osoitetaan AHOT-näytöllä.

Opintojen alettua aiemmin hankittua osaamista tarkas­tellaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen aloitusvaiheen tiedotuksessa, ohjauksessa ja HOPS-keskustelussa tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja ja/tai opettajatuutori tiedottaa opiskeli­joille, millaista aiempaa osaamista tutkintoon on mah­dollista hyväksilukea. Saat myös tiedon siitä, kuinka aiemman osaamisen voi ottaa huomioon henkilökoh­taisessa opintosuunnitelmassa ja kuinka hyväksilukua Wilmassa haetaan.

Työn opinnollistaminen

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opis­kella. Siinä tutkinnossa edellytettävää osaamista han­kitaan tekemällä alan työtä opintojen aikana. Opinnol­listamisessa oman alan palkallinen työ organisoidaan oppimisprojektiksi. Opinnollistaminen on vaihtoehtoi­nen tapa opiskella niitä opintojen loppuvaiheen opin­tojaksoja (ei tutkintoon kuuluvaa harjoittelua), jotka opetussuunnitelmassa on suunniteltu opiskeltavaksi Savoniassa. Työn opinnollistamisesta sovitaan ja sen vaatimat käy­tännöt valmistellaan aina etukäteen.

Mikäli sinulla on kysymyksiä aiemman osaamisen hy­väksilukemiseen ja HOPSiin liittyen, ota yhteyttä tut­kinto-ohjelmasi opinto-ohjaajaan.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr