Olet täällä

Materiaalit uudelle opiskelijalle

Tervetuloa Savoniaan banneri

Sivua päivitetään 17.5.-31.5.2017

Tervetuloa opiskelijaksi Savoniaan!

Näiltä sivuilta löydät ohjeita sekä uusille tutkinto-opiskelijoille (amk ja yamk) että avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Sivuilta löydät tietoa ennen opintojen alkua hoidettavista asioista sekä opintojen aloittamiseen liittyviä ohjeita.

Hakijat voivat seurata opiskelijavalintansa tilannetta Oma opintopolku -palvelussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Näet oman tilanteesi kirjautumalla vahvasti tunnistautuneena Oma Opintopolku -palveluun. Jos tulet valituksi, saat Opintopolku.fi -palvelusta automaattisen sähköpostiviestin. Lisäksi saat Savoniasta sähköpostin, jossa annetaan lisäohjeita. Muista seurata myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä massapostitukset voivat ohjautua myös sinne!

Nähdään Savoniassa!

 

Kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Yhteishaku

Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa 14.7.2017 kello 15.00 mennessä tai annettuun päivämäärään mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen Oma Opintopolku -palvelussa tapahtuu vahvasti tunnistautuneena verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos opiskelupaikan vastaanottaminen Oma Opintopolku -palvelussa ei onnistu, ota paikka vastaan Savonian hakijapalveluiden lähettämässä hyväksymissähköpostissa annetujen ohjeiden mukaan.

Korkeakoulut lain mukaan varanneet vuodesta 2016 alkaen osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Jos otat opiskelupaikan vastaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen, et ole enää ensikertalainen tulevissa hauissa. Lisätietoa ensikertalaisuudesta.

Huom! Hae opintotukea vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut sitovasti opiskelupaikkasi. Kela saa opiskelupaikan vastaanottotiedot Opintopolusta ja pohjatietosi siirtyvät vastaanottotiedon jälkeen Kelan opintotuen sähköiseen asiointipalveluun. Tietojen siirto tapahtuu muutaman päivän sisällä. Opintotuen hakeminen sujuu nopeimmin, kun pohjatiedot ovat valmiina opintotukihakemuksessa. Opintotukihakemus tehdään osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen)

Opiskelupaikan vastaanottamisen ohessa sinun tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautumaan pääset helpoiten samassa yhteydessä, kun otat opiskelupaikan vastaan. Löydät linkin ilmoittautumiseen Oma Opintopolku -palvelusta. Jos jätät kokonaan ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.

Ensimmäisenä vuonna ilmoittaudutaan ensisijaisesti läsnäolevaksi, mutta voit ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi, jos ensimmäisenä lukuvuonna (325/2015 § 29-30):

- suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
- olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
- olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 29 §:n mukaisesti.

Poissaolon todentavat asiakirjat tulee toimittaa muiden hakuun liittyvien liitteiden yhteydessä Savonian hakijapalveluihin viimeistään 14.7.2017 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Tällaisia asiakirjoja ovat:

- Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan
- Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELAn todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
- Sairauspäivärahapäätös, tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2017. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamiin esteisiin vedotessa tarvitaan riittävä selvitys. Tällainen on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön lausunto, jossa todistetaan, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Toimita vaaditut tutkinto- ja työtodistuskopiot määräaikaan mennessä

Kaikilta opiskelijoiksi valituilta tarkastetaan todistukset opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. Ylioppilaiden suoritustiedot saadaan suoraan Opintopolku-järjestelmästä.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneilta sekä työkokemuspisteitä saaneilta pyydetään kopiot haussa käyttämistään todistuksista. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkastettu. Opiskelijavalinta puretaan, mikäli todistuksista ilmenee, ettei hakija todellisten tietojen perusteella olisi ollut oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan.

Toimita haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiot Savonian hakijapalveluihin 14.7.2017 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Jos et tomita pyydettyjä liitteitä määraikaan mennessä, opiskelupaikkasi joudutaan perumaan. 

Valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut tutkinto- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä tietoja.

Lisätietoja

Opintojen aloittaminen ja tutkintokohtaiset ohjeet

Tutkintokohtaisista ohjeista löydät muun muassa opintojen aloituspäivämäärän sekä ensimmäisten päivien ohjelman. 

Tutkintokohtaiset ohjeet ja materiaait löydät sivun oikeassa laidassa olevasta valikosta.

Oma tietokone opinnoissa

Opiskelu Savoniassa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta. Opinnoissa hyödynnetään myös monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä.  Savoniassa opiskelua aloittavan tulekin hankkia opintoja varten oma tietokone. Se tuo opiskeluun joustavuutta.

BYOD eli bring your own device tarkoittaa sitä, että opiskelijat käyttävät omaa tietokonettaan opintojensa aikana sekä Savonian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa. Voit aloittaa opintosi millä tahansa paria vuotta uudemmalla tietokoneella. Myös mobiililaitteista (älypuhelin ja tabletti) on hyötyä opinnoissa.

Ota huomioon seuraavat asiat, kun hankit uuden läppärin:

- hanki laite, jolla on miellyttävä työskennellä ja jossa on hyvä näppäimistö

-  laitteen näyttö on kooltaan vähintään 14”, mieluummin 15” (Full HD tai parempi)

- suosittelemme, että keskusmuistia on 8 Gt ja prosessorin tulisi olla vähintään i5-tasoinen

- laitteessa tulisi olla SSD-levy

- akuun tulee kestää useiden tuntien työskentely ilman lataamista

- laitteella on hyvä olla myös kattava takuu.

Käyttöjärjestelmä voi olla mikä tahansa, mutta suositeltavin on Windows 10 (ei Win RT). Toki Windows7 soveltuu opiskeluun vielä varsin hyvin. Laitteessa tulee myös olla WLAN, web-kamera sekä headset. Kotona tapahtuva opiskelu edellyttää myös internet-yhteyttä.

Ohjelmistoedut

Savonian opiskelijat voivat ladata koneilleen Office 365 Pro Plus -paketin ilmaiseksi Savonian verkkotunnuksilla opintojen alettua. Officea voi käyttää myös pilvipalveluna (Office365). Tämän paketin käyttämiseen riittää edellä kuvattu kannettava tietokone, jossa on WLAN ja jonka päivitykset ovat ajan tasalla.

Savonian langattomaan verkkoon, sähköpostiin ja oppimisympäristöihin pääset kirjautumaan, kun olet saanut käyttäjätunnukset opintojen alussa.

Raskaammissa tietojenkäsittelytehtävissä ja erityissovelluk­sissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. Ala­kohtaisten erityissovellusten opiskelijalisensseistä tie­dotetaan tutkinto-ohjelmakohtaisesti opintojen alettua.

Savonian ICT-palvelut ei asenna opiskelijoiden laitteisiin ohjelmistoja. Oman laitteen ylläpidosta opiskelija vastaa itse.

Liity opiskelijakunta SAVOTTAn jäseneksi

 

Tutustu myös näihin

Asuminen

Opintojen rahoittaminen

Opintotuki

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki

Jos olet ollut työelämässä vähintään 8 vuotta, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tu-kea opiskeluun Koulutusrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen: www.koulutusrahasto.fi. Aikuis-koulutustukea saava voi saada myös opintolainan val-tiontakauksen.

Lisätietoja:
Koulutusrahaston asiakaspalvelu, puh. 075 757 0505

Tiedote aikuiskoulutustuesta

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etene-misestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-toimistolle on opiskelijalla.

Lisätietoja työttömyysetuuksista: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
TE-toimiston koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702, www.facebook.com/koulutusneuvonta

Opiskelijan terveyspalvelut

Alla olevat linkit johtavat kunkin kampuskaupungin terveydenhuoltopalvelujen omille verkkosivuille.

Sykettä -liikuntapalvelut

Kampukset, opetus- ja opiskelutilat

Kaupunkikohtaiset opiskelijasivustot

Uusien opiskelijoiden Facebook-ryhmä

Ryhmä kaikille Savonia-ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017 aloittaville.
Ryhmässä voidaan jakaa opintojen aloitukseen liittyviä vinkkejä, tietoa ja ajatuksia.
Ryhmää ylläpitävät Savonian eri alojen opiskelijatuutorit. Tervetuloa mukaan!
Facebookiin >>

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr