Olet täällä

Materiaalit uudelle opiskelijalle

Tervetuloa Savoniaan banneri

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Näiltä sivuilta löydät ohjeita sekä uusille tutkinto-opiskelijoille (AMK ja ylempi AMK) että avoimen AMK:n polkuopiskelijoille. Sivuilta löydät tietoa ennen opintojen alkua hoidettavista asioista sekä opintojen aloittamiseen liittyviä ohjeita.

Voit seurata opiskelijavalintasi tilannetta Oma opintopolku -palvelussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Näet oman tilanteesi kirjautumalla vahvasti tunnistautuneena Oma Opintopolku -palveluun. Jos tulet valituksi, saat Opintopolku.fi -palvelusta automaattisen sähköpostiviestin. Lisäksi saat Savoniasta sähköpostin, jossa annetaan lisäohjeita. Muista seurata myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä massapostitukset voivat ohjautua myös sinne!

SavoniaStart 2016 kuva sisäpihalta, Opistotien kampus

Nähdään Savoniassa!

Kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Yhteishaussa valittu opiskelija: Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa 11.12.2018 kello 15.00 mennessä. Muuten menetät opiskelupaikkasi.

Opiskelupaikan vastaanottaminen Oma Opintopolku -palvelussa tapahtuu vahvasti tunnistautuneena verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Korkeakoulut ovat lain mukaan varanneet osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Jos otat opiskelupaikan vastaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasssa koulutuksesta, et ole enää ensikertalainen tulevissa hauissa. Lisätietoa ensikertalaisuudesta.

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun täytyy tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen. Siitä on alla ohjeet.

Paikan vastaanottamisen ja ilmoittautumisen jälkeen voit samassa järjestelmässä tehdä opintotukihakemuksen KELAlle.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen)

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautumaan pääset helpoiten samassa yhteydessä, kun otat opiskelupaikan vastaan. Löydät linkin ilmoittautumiseen Oma Opintopolku -palvelusta. Jos jätät ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.

Ensimmäisenä vuonna ilmoittaudutaan ensisijaisesti läsnäolevaksi. Voit ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi koko lukuvuodeksi, jos:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
 • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.

Poissaolon todentavat asiakirjat tulee toimittaa muiden hakuun liittyvien liitteiden yhteydessä Savonian hakijapalveluihin viimeistään 11.12.2018 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Tällaisia asiakirjoja ovat:

 • Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELAn todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
 • Sairauspäivärahapäätös, tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 7.1.2019. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamiin esteisiin vedotessa tarvitaan riittävä selvitys. Tällainen on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön lausunto, jossa todistetaan, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Poissaolo, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä, ei kuluta opiskeluoikeusaikaa.

Toimita vaaditut tutkinto- ja työtodistuskopiot määräaikaan mennessä

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

 

AMK-tutkinnot, päivä- ja monimuotototeutukset

Ylioppilastutkinnon suorittanut: Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon (myös kaksoistutkinto lasketaan tähän), sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ylioppilastutkintotodistuksesta, sillä saamme tiedot suoraan ylioppilastutkintolautakunnasta. Sinun ei myöskään tarvitse toimittaa kopiota mistään muustakaan tutkinto-todistuksesta (ammatilliset tutkinnot, lukion päättötodistus), sillä vahvistus ylioppilastutkintolautakunnalta riittää.

Lukion oppimäärän suorittanut: Jos olet suorittanut lukion oppimäärän, mutta et ole ylioppilas eikä sinulla ole  ammatillista tutkintoa, toimita kopio lukion päättötodistuksestasi 11.12.2018 klo 15.00 mennessä hakijapalveluihin.

Ammatillisen tutkinnon suorittanut: Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon, toimita kopio tutkintotodistuksestasi 11.12.2018 klo 15.00 mennessä Hakijapalveluihin.

Ulkomailla tutkinnon suorittanut: Jos olet suorittanut tutkintosi ulkomailla, toimita alkuperäinen todistuksesi opintojen ensimmäisten päivien aikana joko opettajatuutorillesi, Hakijapalveluihin (Microkadun kampus) tai oman kampuksesi Opiskelijapalveluihin.

 

Ylemmät AMK-tutkinnot

Kopiot tutkinto- ja työtodistuksista on pyydetty toimittamaan 26.9.2018 mennessä. Sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopiota uudelleen opiskelijavalinnan jälkeen. Kuitenkin, mikäli vaadittu työkokemus (36 kk) täyttyy vasta 31.12.2018 mennessä, toimita siinä tapauksessa kopio työtodistuksesta Hakijapalveluihin heti, kun vaadittu työkokemus on täyttynyt tai kuitenkin viimeistään 4.1.2019 mennessä.

 

Todistuskopioiden toimittaminen

Todistuskopiot toimitetaan Hakijapalveluihin 11.12.2018 mennessä postitse, sähköpostin liitteenä (pdf tai kuva) tai kopiot voi tuoda paikan päälle.

Savonia-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 6 (Microkatu 1)
70201 KUOPIO

Puh. 044 785 7002
Sähköposti. hakijapalvelut@savonia.fi
www.savonia.fi

Käyntiosoite: Microkatu 1, E-osa, 3. krs
Avoinna: ma-to klo 9-11 ja 12-14, pe klo 9-12

Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja todistustarkastuksista saat Hakijapalveluista.

Opintojen aloittaminen ja tutkintokohtaiset ohjeet

 

Tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet

Tutkinto-ohjelmakohtaisista ohjeista löydät AMK- ja ylempi AMK-opintojen aloituspäivämäärän sekä ensimmäisten päivien ohjelman. Ohjeet löytyvät sivun oikeassa laidassa olevasta valikosta.

Lukuvuoden aikataulu

Kampustunnukset

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijana tarvitset kampustunnukset (käyttäjätunnuksen ja salasanan) voidaksesi käyttää opiskeluun tarvittavia sähköisiä palveluja. Saat jo joulukuussa viikolla 51 sähköpostiisi ohjeet siitä, kuinka noudat Savonian kampustunnukset Account-palvelusta. Tunnukset noudetaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

DigiAvain -itseopiskelumateriaali (Moodle-kurssi)

Kampustunnuksilla pääset jo ennen opintojesi alkua kirjautumaan Moodlessa olevalle DigiAvain -kurssille. DigiAvain-kurssi on auki online.  

DigiAvain on aloittaville opiskelijoille tarkoitettu itseopiskelumateriaali, joka johdattaa sinut Savonian verkko-ympäristöön ja antaa tietoja opinnoissa tarvittavista digitaalisista työkaluista ja taidoista. Se koostuu eri aihealueista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Suosituksena on, että suoritat DigiAvain -kurssin ennen opintojen alkamista.

DigiAvaimeen pääset tästä

Opiskelijat voivat tarvittaessa täydentää DigiAvain-kurssin tehtäviä kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Kun olet suorittanut kurssin kaikki tehtävät ja molemmat testit, saat Savonian sähköpostiosoitteeseesi Moodlen osaamismerkin, jolla voit esittää osaamisesi. 

Jos aiemmista opinnoistasi on kulunut jo jonkin aikaa tai et ole käyttänyt tietokonetta tai tietoverkkoja aktiivisesti suosittelemme, että kirjaudut ja tutustut DigiAvaimeen yhdessä tietotekniikkaan perehtyneen henkilön kanssa ennen opintojen alkamista. Tutustumisen jälkeen sinulle jää aikaa perehtyä aihealueeseen, valmistautua ja opetella asioita omaan tahtiin ennen opintojen alkamista.

DigiAvaimen suorittamisen jälkeen jatkat oman alan opintoihin perehdytyksessä niin, että tuot ryhmätilanteeseen mukaan Avaimen suorittamisen yhteydessä esille nousseet kysymykset.

Kampuskohtaiset BYOD-kklinikat (järjestetään vain syyslukukauden alussa)

DigiAvaimeen suorittamisen jälkeen opintojen alussa ahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana järjestettävät kampuskohtaiset BYOD-klinikat. Klinikoilta saat apua jos sinua askarruttavat ohjelmien asennukset, verkkoon kirjautumiseen liittyvät ongelmat, etätyöpöytäyhteydet tai muut tietoverkon hyödyntämiseen liittyvät asiat. Klinikoiden toteutusaikataulun löydät kohdasta “Oma tietokone opinnoissa”. Klinikoilla sinua ohjaavat opiskelijat (vertaistuutorit) ja sd-henkilöstö.

HUOM! Emme järjestä BYOD-klinikoita kevätlukukauden alussa. Tammikuussa opintonsa aloittavat saavat neuvoja ja apua em. asioissa vertaistuutoreilta opintojensa alettua.
 

Työjärjestykset/lukujärjestykset

Opintojen alettua henkilökohtainen työ-/lukujärjestyksesi on Wilmassa https://wilma.savonia.fi/ Wilmassa olevan henkilökohtaisen työjärjestyksen katsominen vaatii kirjautumisen Savonian verkkotunnuksilla, jotka saat opintojen alussa. Työjärjestyksesi tarkentuu opintojen alussa tehtävien opintojaksoille ilmoittautumisten jälkeen.

Voit tarkastella alustavia työ-/lukujärjestyksiä ennen opintojesi alkamista Savonian www-sivuilta kohdasta pikalinkit - lukujärjestykset.

Oma tietokone opinnoissa

Opiskelu Savoniassa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta. Opinnoissa hyödynnetään myös monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä. Savoniassa opiskelua aloittavalla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se tuo opiskeluun joustavuutta.

Mikäli sinulla jo on kannettava tietokone, pääset sillä opintojesi alkuun. Voit aloittaa opintosi millä tahansa uudehkolla tietokoneella. Myös mobiililaitteista (älypuhelin ja tabletti) on hyötyä opinnoissa. Koneesi soveltuvuus ja mahdolliset päivitystarpeet selviävät ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana. 

BYOD eli bring your own device tarkoittaa sitä, että opiskelijat käyttävät omaa tietokonettaan opintojensa aikana sekä Savonian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Mikäli olet ennen opintojen alkamista hankkimassa uutta kannettavaa tietokonetta, ota huomioon seuraavat asiat:

 • hanki laite, jolla on miellyttävä työskennellä ja jossa on hyvä näppäimistö
 • laitteen näyttö on kooltaan vähintään 14”, mieluummin 15” (Full HD tai parempi)
 • suosittelemme, että keskusmuistia on 8 Gt ja prosessorin tulisi olla vähintään i5-tasoinen
 • laitteessa tulisi olla SSD-levy
 • akun tulee kestää useiden tuntien työskentely ilman lataamista
 • laitteella on hyvä olla myös kattava takuu.

Käyttöjärjestelmä voi olla mikä tahansa, mutta suositeltavin on Windows 10 (ei Win RT). Toki Windows7 soveltuu opiskeluun vielä varsin hyvin. Laitteessa tulee myös olla WLAN, web-kamera sekä headset. Kotona tapahtuva opiskelu edellyttää myös internet-yhteyttä.

Opinnoissa käytettävältä tietokoneelta vaadittava suorituskyky vaihtelee eri tutkinto-ohjelmissa. Erilaisissa ammatillisissa tietojenkäsittelytehtävissä käytetään raskaampia erityissovelluk­sia. Tällöin käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. Ala­kohtaisten erityissovellusten opiskelijalisensseistä tie­dotetaan tutkinto-ohjelmakohtaisesti opintojen alettua. Näistä saat tietoa opintojen alettua.

 

Ohjelmistoedut

Savonian opiskelijat voivat ladata koneilleen Office 365 Pro Plus -paketin ilmaiseksi Savonian verkkotunnuksilla opintojen alettua. Officea voi käyttää myös pilvipalveluna (Office365). Tämän paketin käyttämiseen riittää edellä kuvattu kannettava tietokone, jossa on WLAN ja jonka päivitykset ovat ajan tasalla.

Savonian langattomaan verkkoon, sähköpostiin ja oppimisympäristöihin pääset kirjautumaan, kun olet saanut käyttäjätunnukset opintojen alussa.

Savonian ICT-palvelut ei asenna opiskelijoiden laitteisiin ohjelmistoja. Oman laitteen ylläpidosta opiskelija vastaa itse.

Liity opiskelijakunta SAVOTTAn jäseneksi

Opiskelijaelämä sykkii Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelijakunnan, opiskelijayhdistysten ja vertaistuutoreiden sekä liikunta- ja vapaa-ajan palvelujen ja tapahtumien ympärillä. Opiskelijakunnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa kaikkien Savonian opiskelijoiden etuja ja valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallintoelimiin. Opiskelijakunta tarjoaa erilaisia palveluja ja hengähdyshetkiä arkisen aherruksen keskellä Savonian korkeakouluyhteisölle. 

Opiskelijakunnan jäseneksi liittyminen

Ammattikorkeakoululain mukaan kaikki päätoimiset opiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan jäseneksi liitytään maksamalla opiskelijakunnan jäsenmaksu. Jäsenmaksu maksetaan joko opiskelijakunnan verkkokaupassa tai käteisellä/maksukorteilla Opistotien tai Savilahden kampuksen palvelupisteillä. Maksettuasi jäsenmaksun verkkokaupan kautta, voit käydä lunastamassa opiskelijakorttiisi voimassaolotarran kampuksesi palvelupisteestä. Maksaessasi jäsenmaksun Opistotien tai Savilahden kampuksen palvelupisteillä, saat voimassaolotarran heti opiskelijakorttiisi.

Opiskelijakunnan jäsenenä saat valtakunnallisen amk-opiskelijakortin, joka oikeuttaa kaikkiin paikallisiin ja valtakunnallisiin opiskelija-alennuksiin. Alennusten saamisen ehtona on, että sinulla on opiskelijakortissa voimassaolotarra.

Muista ennen opiskelun alkua käydä Savonian Wilmassa antamassa lupa tietojesi välittämiseen Savonialta opiskelijakunnalle. Näin pystymme varmistamaan opiskeluoikeutesi opiskelijakorttia ja opiskelijakunnan jäsenyyttä varten. Lupa annetaan wilma.savonia.fi -sivuston lomakkeet-sivulta kohdasta ”omien perustietojen ylläpito ja opiskelua koskevat päätökset”. Ilman luvan antoa emme voi tilata sinulle opiskelijakorttia, etkä voi liittyä opiskelijakunnan jäseneksi.

Lisää opiskelijakunta-asiaa: www.opiskelijakuntasavotta.fi

Opiskelijayhdistysasiaa

Savonia-ammattikorkeakoulun kampuksilla ja koulutusyksiköissä toimii useita opiskelijayhdistyksiä. Yhdistysten tehtävänä on palvella opiskelijoita mm. opiskelijakorttiasioissa ja tarjota opiskelijoille erilaisia etuja ja tapahtumia yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijayhdistykset kertovat tarkemmin jäseneksi liittymisestä lukuvuoden alettua.

Iisalmessa:

 • Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen Tutoroppilasyhdistys - SAITO ry
 • Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen Maaseutualan Opiskelijat - SAIMO ry

Kuopiossa:

Varkaudessa:

 

Opiskelijakortti ja -edut

Opiskelijakortti

Kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat (amk ja yamk) saavat ilmaiseksi opiskelijakortin, joka tilataan lukuvuoden alettua järjestettävien korttikuvausten jälkeen. Tämä opiskelijakortti toimii henkilökorttina Savonian tiloissa, kirjautumiskorttina kopiokoneilla sekä kirjastokorttina Savonian kirjastossa.

Savoniasta saamastasi opiskelijakortista tulee virallinen, kaikkialla Suomessa voimassa oleva ámk-opiskelijakortti, kun liityt opiskelijakunnan jäseneksi. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle. Jäsenmaksun maksettuasi saat korttiisi lukuvuosi- tai lukukausitarran opiskelijakunnan kahvilasta tai kampusten palvelupisteistä.

Opiskelija-alennukset

Tällä virallisella opiskelijakortilla saat käyttöösi kaikki valtakunnalliset (myös VR- ja Matkahuolto) ja opiskelijakunnan neuvottelemat paikalliset opiskelijaedut ja -alennukset. Opiskelijakunnan jäsenet hyötyvät jäsenyydestään myös opiskelijakunnan tapahtumissa ja opiskelijakunnan kahviloissa sekä monella muulla rahanarvoisella tavalla.

Kortti on hyvä näyttää myös museoissa, teattereissa, uimahalleissa tai muissa paikoissa, jotka myyvät opiskelijahintaisia lippuja. Opiskelija-alennuksen kysyminen kannattaa aina. Katso lisää opiskelija-alennuksista ja –eduista mm. kaupunkikohtaisilta opiskelijasivustoilta.

Katso lisätietoja mm. opiskelijakortista, jäsenmaksun maksamisesta ja opiskelijaeduista opiskelijakunnan verkkosivuilta:

http://www.opiskelijakuntasavotta.fi/tervetuloa-opiskelemaan/

Ateriatuki ja ruokailu kampuksilla

Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu alennukseen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi siis tuen verran vähemmän. Edun saat esittämällä Kela-ateriatukikortin tai voimassa olevan opiskelijakortin ruokailun yhteydessä niistä opiskelijaravintoloista, jotka ovat Kelan ateriatuen piirissä. 

 

Asuminen

Opiskelupaikan varmistuttua asunnon voi hankkia vapailta markkinoilta asunnonvälitystoimistojen tai lehti/netti-ilmoitusten kautta. Asunnon hankkimisessa ei kannata viivytellä, koska parhaimmat asunnot vuokrataan heti opiskelupaikkatietojen varmistumisen jälkeen. Älä siis viivyttele asunnon hankkimisessa!

Iisalmessa opiskelevat

Iisalmessa opiskelevat voivat hakea asuntoa Kiinteistö Oy Petterinkulman omistamista opiskelija-asunnoista. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: www.petterinkulma.fi. Hakea voi myös asuntohakemuslomakkeella, jota on saatavilla Kiinteistö Oy-Petterinkulmasta ja kuntien asuntotoimistoista.

Kiinteistö Oy Petterinkulma
Kirkonsalmentie 12
74120 IISALMI
puh. (017) 821 4126

Asuntohakemukset on palautettava liitteineen Kiinteistö Oy Petterinkulmaan.

Lisäksi asuntoja välittää mm:

VVO & Lumo: Vuokra-asunnot Iisalmi

Kuopiossa opiskelevat

Kuopiossa opiskelevat voivat hakea opiskelija-asuntoa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (KUOPAS) omistamista asunnoista. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: www.kuopas.fi. Hakea voi myös kirjallisesti lomakkeella, jota saa KUOPAS:n toimistosta.

KUOPAS:n toimisto
Torikatu 15
70110 KUOPIO
puh. 020 710 9740

Lisäksi OVV Asuntopalvelut (ent. Opiskelijoiden Vuokravälitys) välittää yksityisten omistamia asuntoja Kuopion alueella. Lisätietoja kohteista ja asuntojen vuokraamisesta www.ovv.com

OVV Asuntopalvelut
Puijonkatu 16
70110 Kuopio
017 363 5566, 044 363 5561

Tekniikan Kuopion yksikön opiskelijat voivat hakea Tekman Tuki ry:n omistamia asuntoja, jotka sijaitsevat Puijonlaaksossa. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: www.tekmantuki.fi tai hakemuslomakkeen voi noutaa Tekman Tuki ry:n toimistosta.

Tekman Tuki ry:n toimisto
Retkeilijäntie 1 D 2
70200 Kuopio
puh. (017) 282 2831.

Palopäällystön koulutusohjelmassa opiskelevat voivat asua Pelastusopiston asuntolassa.

Lisäksi asuntoja välittää mm:

Lumo: Vuokra-asunnot Kuopio

Varkaudessa opiskelevat

Varkaudessa opiskelunsa aloittavat voivat hakea asuntoa Wartalo Kodeilta. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti: www.wartalo.fi. Hakea voi myös lomakkeella, jota on saatavilla osoitteesta:

Wartalo Kodit Oy, Antinpuisto 8,
78250 VARKAUS
puh. 010 421 5711

tai kaupungin yhteispalvelupisteestä kaupungintalolta.

Lisätietoja opiskelija-asunnoista: www.varkaus.fi. Varkaudessa on lisäksi tarjolla runsaasti yksityisiä vuokra-asuntoja, joista saa tietoa kampuksen ilmoitustauluilta.

Taloudellinen tuki opintoihin

Opintotuki

Opintotukea voidaan myöntää ammattikorkeakouluun hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat hakea yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Opintotukea voit hakea samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan Opintopolku.fi -palvelussa. Lisätietoja: Pikaopas opintoetuuksista

Käytettävissä olevat opintotukikuukaudet amk-tutkinnon aikana (mikäli
opiskelija on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopinnot aikaisintaan syksyllä 2017):

 • Tutkinnon laajuus 210 op (3,5 v) käytettävissä 35 tukikuukautta
 • Tutkinnon laajuus 240 op (4 v) käytettävissä 39 tukikuukautta
 • Tutkinnon laajuus 270 op (4,5 v) käytettävissä 44 tukikuukautta

Mikäli olet jo suorittanut yhden korkeakoulututkinnon, enimmäistukiaika korkeakouluopintoihin (1.8.2017 alkaen) on yhteensä 54 kk. Jos ensimmäiseen tutkintoon on käytetty esimerkiksi 45 tukikuukautta, jää toista 1.8.2017 jälkeen aloitettua tutkintoa varten jäljelle 9 tukikuukautta. Opintojen keskeyttäminen ja toiselle amk-koulutusalalle tai yliopistoon siirtyminen ei tuota uusia tukikuukausia, vaan ensimmäisessä korkea-asteen opiskelupaikassa käytetyt tukikuukaudet vähennetään uuteen tutkintoon tarkoitetuista tukikuukausista. Lisätietoja: Opintotuki

Opintotuen hakeminen

Opintotukea voit hakea samalla kun otat opiskelupaikan vastaan Opintopolku.fi -palvelussa tai  www.kela.fi/asiointi -sivulla. Hae opintotuki kerralla koko opiskeluajalle. Silloin tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesäkuukausien jälkeen. Kesäajan opintotuki (kesä-, heinä-ja elokuu) on aina haettava erikseen.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien ja ratkaisevaa on hakemuksen perille saapumispäivä, ei postituspäivä. Lisätietoja: Näin haet opintotukea

Opintotuki ja opintojen eteneminen

Opintotuen saaminen ja sen jatkuminen riippuu opintojen edistymisestä. Opintojen riittävä edistyminen edellyttää vähintään 5 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista tukikuukautta kohti. Tämä tarkoittaa vähintään 45 opintopisteen laajuisia opintoja lukuvuotta kohti (jos nostettuja tukikuukausia on 9), jotta opiskelija katsotaan päätoimiseksi ja opintotukeen oikeutetuksi.

Tämän lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana (1.8.–31.7.). Opintoja on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa, vaikka nostaisi opintotukea lukuvuoden aikana vain 1-3 kuukaudelta.

Asumistuki

Opiskelija voi hakea yleistä asumistukea, jos hän asuu vuokra-tai asumisoikeusasunnossa. Vuokrasuhde tulee osoittaa kirjallisella vuokrasopimuksella. 1.8.2017 alkavaa yleistä asumistukea voi hakea Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella AT 1 jo toukokuun 2017 lopusta lähtien, jos syksyn tulot, asumismenot ja muut asumisolosuhteet ovat tiedossa. Lisätietoja: Asumistuki

Opintolaina

Opiskelijan hakiessa opintolainaa, pankki päättää lainan myöntämisestä saatuaan lainantakauspäätöksen Kelalta. Opintotukipäätöksessä, jolla lainatakaus on myönnetty, kerrotaan, milloin ja kuinka paljon opintolainaa voi nostaa. Lainan ottaja päättää, nostaako hän kaiken mahdollisen opintolainan vai riittääkö pienempi määrä. Lukuvuodelle myönnetty opintolaina on nostettava sen aikana, yleensä heinäkuun loppuun mennessä.

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki

Jos olet ollut työelämässä vähintään 8 vuotta, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tukea opiskeluun Koulutusrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen: www.koulutusrahasto.fi. Aikuiskoulutustukea saava voi saada myös opintolainan valtiontakauksen.

Lisätietoja:
Koulutusrahaston asiakaspalvelu, puh. 075 757 0505

Tiedote aikuiskoulutustuesta

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etenemisestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-toimistolle on opiskelijalla.

Lisätietoja työttömyysetuuksista: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
TE-toimiston koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702, www.facebook.com/koulutusneuvonta

Opiskelijan terveyspalvelut

Opiskeluterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä. Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella ammattikorkeakoulun yksikkö sijaitsee. Palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta.

Opiskeluterveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon.

Alla olevat linkit johtavat kunkin kampuskaupungin terveydenhuoltopalvelujen omille verkkosivuille.

Sykettä -liikuntapalvelut

Savonia tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset ja innostavat, matalan kynnyksen liikuntapalvelut. Palvelukokonaisuus kulkee nimellä "SYKETTÄ", löydät liikuntakalenterista ryhmäliikuntaa, palloilulajeja, opiskelijayhdistysten vuoroja, liikuntakursseja sekä kahden liikuntasalin ja neljän kuntosalin käyttöoikeuden. Käyttäjäksi pääset rekisteröitymällä ja maksamalla edullisen liikuntatarran. Tahtotilamme on aktiivinen, sosiaalinen ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö.

Katso lisää: www.sykettä.fi

Kampukset, pysäköinti, opetus- ja opiskelutilat

Kampuskohtaiset yhteystiedot, kartat ja ajo-ohjeet, tiedot pysäköintimahdollisuuksista sekä ravintolapalveluista löydät alla olevista linkeistä.

Iisalmen kampus

Microkadun kampus

Musiikki ja Tanssi

Opistotien kampus

Varkauden kampus

 

Uusien opiskelijoiden Facebook-ryhmä

Ryhmä kaikille Savonia-ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittaville.
Ryhmässä voidaan jakaa opintojen aloitukseen liittyviä vinkkejä, tietoa ja ajatuksia.
Ryhmää ylläpitävät Savonian eri alojen opiskelijatuutorit. Tervetuloa mukaan!
Facebookiin >>

Opintojen suunnittelu

Opintoihin ja opiskeluun perehdytys

Savoniassa suurin osa uusista opiskelijoista saapuu kampuksille ja aloittaa opiskelunsa elo-syyskuun vaihteessa. Syksyllä opiskelemaan valitut aloittavat tammikuus­sa. Uusille opiskelijoille järjestetään opintojen alussa opintoihin ja opiskeluun perehdytys koulutusala- ja tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Savoniassa syksyllä aloit­taville järjestetään myös yhteinen opintojen ja luku­vuoden aloitustapahtuma SavoniaStart.

Jokaisen uuden opiskelijan on hyvä osallistua perehdy­tysjakson ohjelmaan, sillä jakson aikana annetaan na­pakka aloitustietopaketti opiskelukäytännöistä. Savo­niassa opiskeluun ja opintoihin perehdytys ovat myös osa tutkinto-ohjelman opintoja.

Opetussuunnitelmat

Tutkinto-ohjelmasi osaamisperustaisessa opetussuun­nitelmassa on kaksi osaa: yleinen osa ja opintojaksoku­vaukset.

Yleiseen osaan kuuluvat koulutuksen lähtökohdat, osaamistavoitteet, opintojen rakenne, asiantuntijuuden kehittyminen, koulutuksen toteutus ja opintojaksotau­lukko. Toiseen osaan eli opintojaksokuvauksiin pää­set opintojaksotaulukon koodeista. Jo ennen opintojen aloittamista kannattaa tutustua oman tutkinto-ohjel­man opetussuunnitelmaan ja tehdä seuraava tehtävä.

Aloitustehtävä, amk-tutkinnot (PDF)

Tutustu tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmaan: http://portal.savonia.fi/amk/fi/opiskelijalle/opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmaa täydentävät opintojaksojen toteu­tussuunnitelmat, joissa on esitetty tarkemmin jokaisen opintojakson suoritustavat ja opetukseen osallistumi­nen. Toteutussuunnitelmat tarkentuvat vasta lähem­pänä opintojakson alkamisajankohtaa ja ne löytyvät oppimisympäristö Moodlesta opintojaksoittain. Suo­ritustapojen lisäksi toteutussuunnitelmassa kerrotaan opintojakson sisältö ja tavoitteet, aikataulutus, opin­tojakson laajuus ja kuormittavuus, arviointikriteerit ja palautteen käsittely.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) on suunnitelma, jossa yhdistyvät tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma, opiskelijan omat kiin­nostukset ja opintovalinnat sekä työelämään suuntau­tuminen. Savoniassa HOPSin laatiminen alkaa heti opintojen alussa ensimmäisen lukuvuoden opintojak­soille ilmoittautumisella. Savoniassa HOPS rakentuu ja tehdään Wilmassa, joka sisältää tarvittavat sähköiset työvälineet. Niitä ovat:

 • lukuvuoden opintojaksoille ilmoittautuminen ja opintovalintojen tekeminen (OPS-puurakenne)
 • opiskelun ja osaamisen alkukartoitus
 • opintojen suunnittelu (HOPS-kompassi)
 • opintotarjottimet
 • reaaliaikainen opintojen etenemisen seuranta
 • osaamisen hyväksilukeminen (AHOT), opintojakso­kohtaiset sähköiset hakemukset ja osaamisen arvi­ointi

Opettajatuutorin kanssa vuosittain käytävä HOPS kes­kustelu on kokoava ohjaus- ja arviointikeskustelu, jossa opettajatuutori ohjaa opiskelijaa arvioimaan oppimis­taan sekä opintojensa etenemistä.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kaikille lukuvuoden opintojaksoil­le on sinun itsesi vastuulla. On tärkeää hoitaa opinto­jaksoille ilmoittautuminen, koska työjärjestys/lukujär­jestys muodostuu vain ilmoittautumisen perusteella. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluvat opintojaksot ja niiden suunnitellun toteutusajankoh­dan löydät opetussuunnitelmasta. Sitova opintojaksoille ilmoittautuminen tehdään Wilmassa.

Savoniassa aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat ensim­mäisen lukuvuoden opintojaksoille seuraavasti:

 • Syyskuussa 2018 aloittavat opiskelijat tekevät opin­tojaksoille ilmoittautumiset viikoilla 35–37. Käytännöistä tiedotetaan opintojen alettua.
 • Tammikuussa 2019 aloittavien opiskelijoiden ilmoittautumiset on ensimmäisen kevätlukukauden osalta tehty keskitetysti. Opiskelijat ilmoittautuvat seuraavan lukuvuoden opintojaksoille viikoilla 8–9
 • Opintojen edetessä sekä lukuvuosi-ilmoittautuminen että opintojaksoille ilmoittautuminen ja opintova­linnat tehdään tutkinto-ohjelman antamien ohjeiden mukaan Wilmassa.

Osaamisen hyväksilukeminen ja työn opinnollistaminen

Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa käytäntöjen kokonaisuutta, joka mahdollistaa (ennen opintoja tai opintojen aikana) eri tilanteissa hankitun osaamisen hyväksilukemisen osaksi Savoniassa suori­tettavaa tutkintoa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevan on mahdollista hyväksilukea aiempia korkeakoulutasoisia opintoja sekä osaamista, joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurs­sien ja harrastusten avulla.

Voit jo ennen opintojen alkamista tehdä osaamiskar­toitusta eli dokumentoida ja kartoittaa omaa osaamis­tasi sekä verrata sitä osaamiseen, jota tutkintoosi kuu­luvilla opintojaksoilla tavoitellaan. Opintojaksojen osaamistavoitteet löytyvät tutkinto-ohjelmasi opetus­suunnitelmasta. Mikäli osaamisesi ja opintojaksojen osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voit opintojen al­kaessa keskustella siitä tutkinto-ohjelmasi opinto-oh­jaajan tai opettajatuutorin kanssa ja mahdollisesti ha­kea osaamisen hyväksilukua.

Sinulta voidaan edellyttää kirjallisen dokumen­toinnin lisäksi erikseen sovittavalla tavalla annettavaa näyttöä osaamisesta. Pääsääntönä on, että aiempi korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen arvioidaan todistusten perusteella, muulla tavoin hankittu osaami­nen osoitetaan AHOT-näytöllä.

Opintojen alettua aiemmin hankittua osaamista tarkas­tellaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen aloitusvaiheen tiedotuksessa, ohjauksessa ja HOPS-keskustelussa tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja ja/tai opettajatuutori tiedottaa opiskeli­joille, millaista aiempaa osaamista tutkintoon on mah­dollista hyväksilukea. Saat myös tiedon siitä, kuinka aiemman osaamisen voi ottaa huomioon henkilökoh­taisessa opintosuunnitelmassa ja kuinka hyväksilukua Wilmassa haetaan.

Työn opinnollistaminen

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opis­kella. Siinä tutkinnossa edellytettävää osaamista han­kitaan tekemällä alan työtä opintojen aikana. Opinnol­listamisessa oman alan palkallinen työ organisoidaan oppimisprojektiksi. Opinnollistaminen on vaihtoehtoi­nen tapa opiskella niitä opintojen loppuvaiheen opin­tojaksoja (ei tutkintoon kuuluvaa harjoittelua), jotka opetussuunnitelmassa on suunniteltu opiskeltavaksi Savoniassa. Työn opinnollistamisesta sovitaan ja sen vaatimat käy­tännöt valmistellaan aina etukäteen.

Mikäli sinulla on kysymyksiä aiemman osaamisen hy­väksilukemiseen ja HOPSiin liittyen, ota yhteyttä tut­kinto-ohjelmasi opinto-ohjaajaan.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube