Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17ECF4000
NimiTekniikan fysiikka
Nimi englanniksiPhysics for Engineering
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojaksolla käsitellään lämpöopin ja mekaniikan perusasioita. Tutuksi tulevat useat fysiikan peruskäsitteet sekä luonnonilmiöiden kuvaaminen fysiikan ja matematiikan keinoin. Opintojakso pohjustaa myöhempiä fysiikan ja mekaniikan opintoja.

Matematiikan osalta edellytetään toisen asteen yhtälön sekä yhtälöparien ratkaisemista. Vektorit käsitellään erikseen sillä tasolla, kun opintojakson sisältö edellyttää.

Opiskelija
- Osaa tehdä yksinkertaisia tarkasteluja lämpöenergiaan ja lämmön siirtymiseen liittyen.
- Osaa kuvata lämpötilan muutoksen vaikutuksia kiinteissä ja nestemäisissä aineissa.
- Osaa soveltaa ideaalikaasun tilanyhtälöä tilanmuutoksiin.
- Osaa kuvata tasaisesti kiihtyvää suoraviivaista liikettä tasossa.
- Osaa kuvata heittoliikettä ja tasaista ympyräliikettä.
- Osaa soveltaa Newtonin mekaniikkaa yksinkertaisiin ongelmiin tasossa.
- Osaa kuvata lepo- ja liukukitkaa.
- Osaa soveltaa mekaniikan energiaperiaatetta yksinkertaisiin mekaanisiin systeemeihin.
- Osaa soveltaa liikemäärän käsitettä törmäysten kuvaamisessa.
Keskeiset sisällöt- lämpölaajeneminen
- ideaalikaasun tilanyhtälö
- lämpöenergia
- kinematiikka yhdessä ja kahdessa ulottuvuudessa
- Newtonin mekaniikka yhdessä ja kahdessa ulottuvuudessa
- mekaniikan energiaperiaate
- liikemäärä
Suoritustavat- itsenäinen opiskelu verkossa ja oppikirjassa olevan materiaalin pohjalta
- verkossa olevien tehtävien tekeminen
- verkossa olevan tentin suorittaminen
Toteutustavat- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 12.6.2017 ja sulkeutuu 21.8.2017.
- Moodle-alustan ollessa auki on tehtävä Moodle-sivulla määritelty määrä tehtäviä sekä saatava hyväksytty tulos Moodlessa olevasta tentistä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Tekniikan fysiikka 1, Kari Suvanto, EDITA, kaikki painokset
- Moodlessa jaetut muistiinpanot
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
YhteyshenkilöHolmlund Eero

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube