Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17TYÖ
NimiTyöelämän ajokortti
Nimi englanniksiKnowledge on working life issues
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- tunnistaa omat ammatilliset vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä työnhaussa
- osaa laatia työnhaun asiakirjat
- tuntee sosiaalisen median pelisääntöjä ja osaa soveltaa niitä työnhaussa ja työelämässä.
Opiskelija
- tuntee lakeihin ja sopimuksiin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä
- tietää, mihin sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksen
- ymmärtää työelämän keskeiset toimintaperiaatteet
- ymmärtää työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä, osaa hakea tarvitsemaansa tietoa oikeista lähteistä.
- ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen työelämän ja yksilön kannalta
- tietää, mikä on työikäisen sosiaaliturva
Keskeiset sisällötOpintojakso koostuu kolmesta moduulista, jotka ovat:
1) Taitavaksi työnhakijaksi
2) Työelämän pelisäännöt (työsopimus, työehtosopimus ja työlainsäädäntö)
3) Turvaa työuralle (työhyvinvointi ja työelämän sosiaaliturva)
Suoritustavatverkkoluennot ja aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin, vertaisarviointi ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät ja oppimispäiväkirja
Toteutustavat- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2017.
- Tehtävät avautuvat ja sulkeutuvat vaiheittain alkaen 1.6.
- Opintojakso päättyy 15.08.2017
- 1.7.-6.8. välisenä aikana ohjaajat ovat paikalla vain sovittuina ajankohtina.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.8.2017 mennessä
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - Hylätty (0)
Materiaali- luennoilla käytettävät materiaalit
- www.finlex.fi
- tehtävissä tarvittava työehtosopimus
- Propajan verkkoympäristön lisäaineisto moduulikohtaisesti
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
YhteyshenkilöLinden Jari

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube