Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17LAA
NimiLaatu radiografiassa
Nimi englanniksiQuality in radiography
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää laadunhallintaan liittyvät keskeisen käsitteet
- ymmärtää laadun hallinnan keskeiset periaatteet radiografiatyössä
- tuntee radiografiatyön laatua ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja muun ohjeistuksen
- tietää laatuun liittyviä arviointimenetelmiä
Keskeiset sisällöt- Laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja laatutyökalut
- Laadunhallintaa ohjaava säännöstö
- Palvelun laatu
- Kliininen laatu (osaaminen, potilasturvallisuus)
- Prosessin laatu
- Tekninen laatu
- Kliininen auditointi l. sädeturva-auditointi ja itsearviointi
SuoritustavatItsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, tehtävien suorittaminen ohjeistuksen mukaisesti, verkkotentit
ToteutustavatOpintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2017.
- Verkkotehtävät avautuvat 1.6. ja sulkeutuvat 31.7.2017 klo 23.55.
- Ensimmäinen tehtävät palautetaan 7.6.2017 mennessä ja se arvioidaan 9.6.2017 mennessä. Tämä tehtävä tulee olla tehtynä määräaikaan mennessä, jotta voi jatkaa opintoja.
- 10.6.- 6.8.2017 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia, itsenäisen opiskelun aika.
- Kaikkien tehtävien ja tenttien tulee olla palautettuna 8.8.2017 mennessä.
- Opintojakson tehtävien ja tenttien arviointi ja tulosten rekisteriin vienti tapahtuu 31.8.2017 mennessä
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojaksolla perehdytään laadunhallinnan keskeiseen käsitteistöön sekä terveydenhuollon ja röntgenhoitajan työn laadunhallinnan perusteisiin
Edeltävät opinnotRöntgenhoitajan opinnot: Isotooppitutkimukset, läpivalaisututkimukset, natiiviröntgentutkimukset, sädehoito, tietokonetomografiatutkimukset, ultraäänitutkimukset
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
YhteyshenkilöPartanen Tuula
Laitinen Kaija

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube