Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17SSVAI2
NimiErityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen
Nimi englanniksiSpecial support for the child and empowering participation of the child
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- osaa käyttää erityiskasvatuksen käsitteistöä ja ammattisanastoa
- osaa havainnoida erityisen tuen tarpeita ja jakaa keskustellen omia amatillisia havaintojaan
- osaa laatia tavoitteellisen kasvatuksellisen suunnitelman erityisen tuen toteuttamisesta lapselle ja pienryhmälle
- osaa soveltaa kasvatuksellisen ja sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä lapsiryhmässä
- osaa kehittää oppimisympäristöjä osallisuutta vahvistavaksi
Keskeiset sisällöt- erityisen tuen tarpeet ja arviointi
- kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus
- erityisen tuen tarpeet perheiden kriiseinä
- integraatio, inkluusio
- tukitoimet päivähoidossa, perusopetuksessa, vammaistyössä ja lastensuojelussa
- varhaiskuntoutus
- moniammatillinen yhteistyö ja varhainen puuttuminen
SuoritustavatOsallistuminen lähiopetuspäivään (aloitus 4t), osallistuminen verkkokeskusteluihin, oppimistehtävien suorittaminen soveltaen erityiskasvatuksen teoreettista tietoa, itsearviointi ja oman osaamisen kuvaus
Toteutustavat- opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2017
- tehtävien palautusalustat avautuvat 7.6. ja sulkeutuvat 15.8. 2017 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy
- opintojakson ohjaus tapahtuu lähiopetuspäivänä 7.6., lähiopetus on Savonian Iisalmen kampuksella klo 10 - 14, luokka F1027
- 8.6. – 15.8.2017 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia
- opintojakson tehtävien arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.8.2017 mennessä
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliPIHLAJA, Päivi. 2005. Varhaiserityiskasvatus suomalaisessa päivähoidossa: erityisen tuen tarpeet sosiaali-emotionaalisella ja kielellisen kehityksen alueilla. Helsinki: Suomen kuntaliitto.

MOBERG, Sakari, HAUTAMÄKI, Jarkko, KIVIRAUMA, Joel, LAHTINEN, Ulla, SAVOLAINEN, Hannu & VEHMAS, Simo. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS- kustannus.

Lisätietoa lähdemateriaalista Moodlessa
Edeltävät opinnotEdeltävät suoritukset 90 op sosionomin opintoja (opintojakso sisältyy varhaiskasvatuksen osaamista tuottaviin opintoihin sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa)
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
YhteyshenkilöPohjolainen Auli
Tuovinen Marjaana

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube