Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17SAIPEO1
NimiPerioperatiivinen hoitotyö
Nimi englanniksiPerioperative nursing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa hoitotyön arvoja ja periaatteita perioperatiivisessa hoitotyössä
- soveltaa tietoja perioperatiivisen potilaan hoidon tarpeenmäärittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- selittää ja analysoida olennaiset potilaan elintoimintojen tutkimiseen, tarkkailuun ja ylläpitoon liittyvät asiat
- tunnistaa tavallisimmat kirurgiset sairaudet ja niiden oireet sekä kuvaa niiden keskeisiä tutkimus- ja hoitomenetelmiä
- soveltaa aseptisen toiminnan periaatteita perioperatiivisessa hoitotyössä ja arvioida aseptiikan puutteista johtuvia haittoja
- soveltaa tietoja potilaan toimenpiteeseen valmistamisessa ja ohjauksessa
keskeisissä leikkaus- ja anestesiahoitotyön toiminnoissa sekä toimenpiteen jälkeisessä tarkkailussa ja hoidossa
- selittää potilaan turvallisen lääkehoidon, nestehoidon ja verensiirron perusteet esimerkkejä antaen sekä hallitsee perioperatiivisen hoitotyön lääkelaskut virheettömästi
- arvioida moniammatillisen yhteistyön merkitystä perioperatiivisen potilaan hoidossa
Keskeiset sisällötPotilaan pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö kirurgian osastoilla, leikkausyksiköissä ja postoperatiivisessa valvonnassa. Kirurgia ja anestesiologia.

Perioperatiivinen hoitoprosessi
- potilaan pre-, intra- ja postoperatiivinen hoito kirurgian osastoilla, leikkausyksiköissä ja postoperatiivisessa valvonnassa.
- elektiivisen, päiväkirurgisen ja LEIKO-potilaan hoitoprosessi
- päivystyspotilaan perioperatiivinen hoitoprosessi
- aseptinen toiminta perioperatiivisessa hoidossa
- lääke- ja nestehoito sekä verensiirto perioperatiivisessa hoidossa
- perioperatiivinen potilasturvallisuus: laiteturvallisuus, turvalliset työskentelytavat
- perioperatiivinen dokumentointi

Preoperatiivinen hoitotyö
- potilaan perioperatiivinen hoidon tarpeenmäärittely, suunnittelu, toteutus ja arviointi
- olennaiset potilaan elintoimintojen tutkimiseen, tarkkailuun ja ylläpitoon liittyvät toimintamenetelmät
- preoperatiivinen potilasohjaus

Intraoperatiivinen hoitotyö
- potilaan intraoperatiivinen hoito ja hoitotyö leikkausosastolla anestesia- ja leikkaushoitajien rooleissa
- yleisanestesia- ja puudutuspotilaan hoito
- akuutit leikkauksenaikaiset hätätilanteet ja niissä työskentely työryhmän jäsenenä
- moniammatillinen yhteistyö potilaan leikkauksen aikana

Postoperatiivinen hoitotyö
- potilaan tarkkailu ja hoito anestesian ja toimenpiteen jälkeen
- potilaan postoperatiivinen ohjaus, kotiutus ja jatkohoidon suunnittelu
- moniammatillinen yhteistyö potilaan, omaisten ja eri hoitoyhteisöjen toimijoiden kanssa
SuoritustavatVerkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotenttien suorittaminen hyväksytysti, taitopajat 5 kpl (läsnäolovelvoitteisia 100%, yhteensä 17h, joista 9h kesäkuussa ja 8h elokuussa), lääkelaskutentti (100% oikein), lopputehtävä (0-5)
Toteutustavat- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 29.5.2017.
- Verkkotentit avautuvat 1.6. ja sulkeutuvat 6.8.2017 klo 23.55.
- Orientaatiotunti kurssille on lähituntina (to 1.6 klo 11-12) Savonian Microkadun kampuksella, tila B3003: mahdollisuus osallistua ac:n kautta. Kaikki lähitunnit ovat Kuopiossa.

Lähtökohtana on, että opiskelijamäärää ei rajata, taitopajoissa pienryhmän koko maks. 12 opiskelijaa, joten osallistujamäärän ylittäessä 12 perustetaan lisäpienryhmä (ryhmiä), joiden aikataulu ilmoitetaan erikseen. Lähiopetus on Savonian Microkadun kampuksella (Microkatu 1).
- Lääkelaskennan lähitunnit (2h) + tentti (1h) ovat vkolla 23 (to 8.6.). Tila B3003
- Taitopajat 1 (aseptiikka 3h), 4 (pienkirurginen tmp 3h) ja taitopaja 2 (iv-kanylointi ja nestehoidon aloittaminen 3h) toteutuvat vkolla 25 (ma 19.6.: taitopajat 1 ja 4, ti 20.6.: taitopaja 2). Tila D4025.
- 23.6.- 6.8.2017 välisenä aikana ei ole ohjausta
- Taitopajat 3 (anestesian aloitus ja anestesian aikainen valvonta ja hoito 5h) ja 5 (perioperatiivinen hoitosuunnitelma 3h) toteutuvat vkolla 32 (ke 9.8.: taitopaja 3 klo 9-14 ja taitopaja 5 klo 14-17). Tilat B3003, D4025 ja D4028.
- Lääkelaskutentin 1. uusinta (1h) vkolla 32 (9.8. klo 8-9)
- Lääkelaskutentin 2. uusinta (1h) vkolla 33 (16.8. klo 8-9)
- Opintojakson tehtävien ja tenttien arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.8.2017 mennessä
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAHONEN, Outi, EKOLA, Sirkka, PARTAMIES, Sanna, SULOSAARI, Virpi, BLEK-VEHKALUOTO, Mari ja USKI-TALLQUIST, Tuija. 2013. Kliininen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.

LUKKARI, Liisa., KINNUNEN, Timo ja KORTE, Ritva. 2010. Perioperatiivinen hoitotyö. Porvoo: WSOY Oppimateriaalit Oy.

SPR verensiirron ABO-verkkokurssi. [Viitattu 2013-11-4.] Saatavissa http://www.veripalvelu.fi/www/ABOkurssi

Heräämöhoidon käsikirja.
http://www.hotus.fi/system/files/KK_heraamohoito.pdf

Muu opintojakson alussa ilmoitettava kirjallisuus.
Edeltävät opinnotSavonian sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman opinnot Ihminen kokonaisuutena sekä Infektioiden ehkäisy ja lääkehoidon perusteet (tai vastaavat tiedot)
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
YhteyshenkilöSilen-Lipponen Marja
Kajander-Unkuri Satu

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube