Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17STYIIK2
NimiIäkkäiden ihmisten kokonaisvaltainen toimintakyvyn edistäminen kotihoidossa
Nimi englanniksiComprehensive assessments of older people's functional ability in home care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- osaa hyödyntää omaa ammattialaansa ikääntyviin liittyvissä tulevaisuuden haasteissa
- osaa käyttää ja soveltaa iäkkään ihmisen toimintakykyä ja osallisuutta arvioivia testejä ja menetelmiä laaja-alaisesti
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida iäkkään ihmisen toimintakykyä ja terveyttä edistäviä tai ylläpitäviä käytännönläheisiä toimia kotihoidossa
Keskeiset sisällöt- Ikääntyneen osallisuus ja toimijuus
- Toimintakyky osana iäkkään ihmisen hyvinvointia ja arkea
- Gerontologinen hoito- ja sosiaalityö kotihoidossa
- Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi kotihoidontilanteissa gerontologisen hoitotyön ja sosiaalityön näkökulmista: keskeiset menetelmät
- Asumisen, ravitsemuksen ja liikkumisen haasteet toimintakyvyn muuttuessa
- Iäkkään ihmisen ravitsemuksentila arviointi ja ohjaus
SuoritustavatVerkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Toteutustavat- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2017.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2017 ja sulkeutuvat 31.7.2017 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
- 12.6.- 10.8.2017 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.8.2017 mennessä
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - Hylätty (0)
MateriaaliUusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
Edeltävät opinnot-
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
YhteyshenkilöÄijö Marja
Kaija-Kortelainen Minna
Aalto Sari

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube