Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17STYIIM2
NimiIäkkäiden ihmisten moniammatillinen kotihoito
Nimi englanniksiOlder people's multi-professional home care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson opiskeltuaan opiskelija
- tietää moniammatillisen palveluohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
- osaa arvioida moniammatillisen gerontologisen hoito- ja sosiaalityön merkitystä kotona asumisen tukemisessa
- osaa arvioida palveluiden tarvetta moniammatillisessa työryhmässä
- tietää palveluohjauksen edellytykset ja mahdollisuudet sekä palveluorganisaatioiden että asiakastyön tasoilla
- osaa kuvata palveluohjauksen asiakaslähtöisenä prosessina
- tunnistaa moniammatillisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen moniammatillisessa yhteistyössä
- osaa toteuttaa gerontologista hoito- ja sosiaalityötä huomioiden iäkkään ihmisen yksilölliset tarpeet
- osaa huomioida monikulttuurisuuden merkityksen gerontologisessa hoito- ja sosiaalityössä
- osaa käyttää erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä haasteellisissa kotihoidon tilanteissa
- perehtyy yrittäjänä toimimiseen vanhustyössä
Keskeiset sisällöt- asiakaslähtöisyys moniammatillisen kotihoidon toteuttamisessa
- moniammatillinen palveluohjaus
- palveluohjauksen tarve ja lähtökohdat
- palveluohjauksen edellytykset ja mahdollisuudet
- gerontologisen hoito- ja sosiaalityön prosessi: palvelutarpeen arviointi, palveluiden ja hoidon toteuttaminen ja arviointi
- sähköisten terveyspalveluiden hyödyntäminen ja dokumentointi gerontologisessa hoito- ja sosiaalityössä
- gerontologisen hoitotyön ja sosiaalityön haasteet: kaltoinkohtelu, päihteiden käyttö, psyko-sosiaaliset haasteet, edunvalvonta, keskeiset menetelmät
- moniammatillinen verkostotyö
- monikulttuurisuus palveluohjauksessa ja kotihoidon toteuttamisessa
- ammatillinen asiantuntijuus palveluohjauksessa
- yrittäjyyden ja vanhustyön periaatteet yrittäjänä toimimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
Suoritustavat- verkko-opiskelu, yksilö- ja ryhmätehtävät ja itsenäinen opiskelu annettujen kriteerien pohjalta
Toteutustavat- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 29.5.2017.
- Verkkotehtävät avautuvat 1.6. ja sulkeutuvat 31.7.2017 klo 23.55.
- 12.6.- 10.8.2017 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien ja tenttien arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.8.2017 mennessä
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodlen verkkomateriaalit jaetaan opintojaksolla
Edeltävät opinnotSairaanhoitajaopiskelijat: perusopinnot ja/tai pakolliset ammattiopinnot
Sosionomiopiskelijat:
- Opintojakso voi kuulua sosionomiopiskelijoilla palveluohjauksen opintopolkuun (korvaa palveluohjauksen polun Marginalisaation kysymykset palveluohjauksessa -opintojakson)
- Sosionomiopiskelijoilla tulee olla suoritettuna vähintään 90 opintopistettä sekä Ennakoiva seniori- ja vanhustyö -opintojakso suoritettuna
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
Yhteyshenkilö
Kaija-Kortelainen Minna

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube